W samorządach

Dane wrażliwe lepiej chronione

Podczas hackathonu Hack2React zorganizowanego w czerwcu przez Centrum GovTech i Polski Fundusz Rozwoju programiści szukali odpowiedzi na wyzwania stawiane przez samorządy. Jedna z wyróżnionych koncepcji powstała na zamówienie Łomianek.

Wyzwanie zgłoszone przez miasto Łomianki dotyczyło przygotowania skanera retencji danych osobowych, który przeszukiwałby pliki i rejestry w celu detekcji i ochrony danych wrażliwych. Zaproponowane rozwiązanie powstało z myślą o pracownikach urzędu miasta, w zamyśle ma być proste i intuicyjne w użytku. Skaner pozwala na lokalizację, klasyfikację i usuwanie plików zawierających dane osobowe. Oprogramowanie instalowane jest lokalnie, na komputerze użytkownika (dzięki czemu rozwiązanie jest proste do zastosowania w innym urzędzie). Ze względów bezpieczeństwa aplikacja nie wykorzystuje zasobów chmurowych i może działać offline. W następnym kroku zwycięski zespół programistów planuje przeprowadzenie testów z użytkownikami, tak aby jak najbardziej dostosować aplikację do ich potrzeb.


Podnosimy bezpieczeństwo mieszkańców, ale i pracowników urzędu

Rozmowa z Aleksandrą Jankowską, kierowniczką Referatu Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej i Tomaszem Torbusem, kierownikiem Referatu Informatyki w UM w Łomiankach.

Co było bezpośrednim impulsem stworzenia takiego rozwiązania?
Potrzeba zbudowania innowacyjnego rozwiązania, z jednej strony przydatnego dla użytkownika, z drugiej podnoszącego bezpieczeństwo przetwarzanych i gromadzonych danych. Nie była to jedyna koncepcja – ta po prostu wydała nam się najbardziej przydatna i nowatorska. Szczególnie ważnym powodem zgłoszenia przez Łomianki wyzwania miejskiego do Hackathonu dla Miast była konieczność podniesienia bezpieczeństwa naszych mieszkańców, ale i pracowników urzędu. Dodatkową naszą motywacją była chęć zaproponowania gotowego rozwiązania innym samorządom. Głównym celem realizacji wyzwania była lepsza kontrola i realizacja polityki ochrony danych osobowych w urzędzie, poprawa efektywności pracy urzędników, jakości i skrócenie czasu wykonywania procesów w pracy oraz mitygacja ryzyka.

Czy spotkali państwo takie rozwiązanie w innych miastach?
Nie, nie widzieliśmy takich rozwiązań – z analizy wynikało, że tej klasy aplikacje (tak zaawansowane technicznie np. oparte na machine learnig) nie są stosowane w jednostkach samorządowych.

Jakie będą dalsze losy zaprojektowanego rozwiązania?
Finansowanie jest zapewnione przez organizatora hackatonu, czyli Polski Fundusz Rozwoju SA. Harmonogram jest tak zaplanowany, aby finalne wdrożenie aplikacji w naszym urzędzie nastąpiło najpóźniej w grudniu tego roku.

Kto miałby być głównym użytkownikiem aplikacji po jej wdrożeniu?
Pracownicy urzędu (samokontrola), administratorzy IT (funkcje kontrolne), Inspektor Ochrony Danych Osobowych (wsparcie pracy). Do podstawowych interesariuszy zaliczamy przede wszystkim władze gminy, ale i naszych mieszkańców i klientów UM w Łomiankach.


Fot. Pixabay

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane