Jesteśmy coraz starsi

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 populacja Polski liczy 38,18 mln. To o 0,9 proc. mniej niż podczas spisu 2011 roku.

 

Wstępne wyniki spisu wskazują, że kobiety stanowią 51,5 populacji Polski. W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, liczba kobiet uległa zmniejszeniu o 187,8 tys. (tj. 0,9 proc.), a mężczyzn – o 144,4 tys. (tj. 0,8 proc). To oznacza, że okresie międzyspisowym proporcje płci nie uległy zasadniczej zmianie.

W okresie 2011-2021 miały za to miejsce duże zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. Zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym – z 18,7 proc. w 2011 r. do 18,2 proc. w 2021 r., a także w wieku produkcyjnym – z 64,4 proc. w 2011 r. do 60 proc. w 2021 r. Odnotowano większy spadek udziału osób w wieku produkcyjnym mobilnym w ludności ogółem (o 2,4 p.proc.) niż udziału osób w wieku produkcyjnym niemobilnym (o 2 punkty procentowe). Wyraźnie zwiększył się natomiast udział ludności w wieku poprodukcyjnym – z 16,9 proc. do 21,8 proc., tj. o prawie 5 puntków procentowych. Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło ponad 1,8 mln osób w grupie wiekowej 60/65 i więcej, a tym samym już ponad co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat.

Wyraźnie wzrosła liczba mieszkań - 31 marca 2021 r. na terenie kraju znajdowało się prawie 15,2 mln mieszkań w około 6,8 mln budynków. W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczba mieszkań wzrosła o prawie 1,7 mln, tj. o 12,6 proc., a liczba budynków zwiększyła się o prawie 800 tys., tj. o 13,3 proc. Łączna powierzchnia polskich mieszkań wzrosła o 18,5 proc.


Źródło: GUS