City Scanner. W kierunku nowoczesnej analizy danych miejskich

Zarządzanie współczesnym miastem wymaga adekwatnej informacji, zaawansowanych systemów komunikacji, sprawnego systemu energetycznego i transportowego. Ale przede wszystkim innowacyjne rozwiązania mają ułatwić codzienne życie, czyniąc miasta bardziej użyteczne, bezpieczne oraz przyjazne nie tylko mieszkańcom, ale i środowisku.

Z dostępnych badań wynika, że gospodarki, w których intensywność wykorzystania danych jest większa, charakteryzują się również większym poziomem PKB. Według badań IBM, 90 proc. przechowywanych obecnie w skali świata danych powstało na przestrzeni ostatnich lat, co oznacza, że w okresie tym zgromadzono 9-krotnie więcej danych, aniżeli na przestrzeni całej wcześniejszej historii ludzkości. Dane, jak również powstające w wyniku ich interpretacji informacje, leżą u podstaw każdej aktywności ekonomicznej. Co za tym idzie, efekty ich przetwarzania nie tylko inicjują rozwój nowoczesnych modeli biznesowych, ale również wspierają zarządzanie we współczesnych miastach.

Szczególnym rodzajem danych miejskich są dane zbierane przez pojedyncze urządzenia lub całe systemy wizyjne, gromadzące i przekazujące informacje wideo, które w połączeniu z danymi o ich lokalizacji w przestrzeni miejskiej stanowią obszerny zbiór danych miejskich. Odpowiednia analiza jest w stanie dostarczyć informacji na temat ruchu ulicznego, skuteczności transportu miejskiego, niebezpiecznych zachowań, wandalizmu, stref parkingowych a także być źródłem danych statystycznych.

 

Przyjazne miasto to dobre zarządzanie przestrzenią parkingową

Strefy płatnego parkowania powinny być stymulatorem rozwoju społeczności miejskiej i biznesu z tym związanego. Współczesne przestrzenie parkingowe ze względu na swoje lokalizacje, a także wartość gruntów miejskich są dobrem wyjątkowo cennym, dlatego nie można zarządzać nim przypadkowo. Włodarze miast zauważają, że budowa nowych parkingów jest z założenia nieopłacalna, bo zawsze będzie ich za mało.

Wiele miast od lat boryka się ze zjawiskiem unikania przez kierowców opłat za parkowanie. A przecież niewielu mieszkańców ma świadomość, że jedną z funkcji strefy płatnego parkowania we współczesnym mieście jest właśnie ograniczanie popytu na miejsca postojowe, rotacja na miejscach postojowych oraz porządkowanie parkowania w centrach miast. Ponadto, niska dotkliwość kary i zazwyczaj niska efektywność pieszych patroli stanowią pośrednią zachętę do niewnoszenia opłaty za parkowanie.

Czy warto zatem wprowadzić lub rozszerzyć dotychczasową strefę płatnego parkowania, wprowadzać strefowanie oraz opłaty za postój w weekend? Jak najbardziej. Badania dotyczące parkowania w śródmieściu przeprowadzone w Katowicach dają jednoznaczny wynik – ponad połowa pojazdów parkujących na parkingach zarządzanych przez MZUiM jest spoza Katowic, a auta są często zostawiane przez cały dzień. Z kolei Częstochowa powiększa strefę płatnego parkowania i instaluje sieć nowoczesnych parkomatów. Władze przewidują, że dzięki temu uda się nie tylko uporządkować parkowanie w centrum, ale także zmniejszyć ruch uliczny. – Jesteśmy zainteresowani takimi rozwiązaniami, pomagają one w lepszym zarządzaniu współczesnym miastem i pozwalają na realizację polityk miejskich w zakresie mobilności miejskiej. Będziemy sprawdzać pilotażowo jak funkcjonuje ta technologia – stwierdza Piotr Grzybowski, zastępca prezydenta miasta, nadzorujący pracę Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie.

 

City Scanner – efekty robią wrażenie

W tym kontekście funkcjonalności, które oferuje City Scanner, są dobrym wstępem do szerszego spojrzenia na możliwości, jakie niesie wykorzystanie analityki danych obrazowych w naszych aglomeracjach. W przypadku opisywanego rozwiązania danymi poddanymi analizie są informacje dotyczące pojazdów parkujących w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego i weryfikacja wniesienia opłaty za postój. Zadaniem systemu jest rozpoznanie tablic rejestracyjnych znajdujących się we wskazanej strefie, ustalenie miejsca postoju oraz przesłanie zebranych danych do systemu, w którym następuje weryfikacja miejsca parkowania i opłaty.

Na podstawie danych pozyskanych z ZDM Warszawa – pojazdy elektronicznej kontroli przejechały 68 tysięcy kilometrów i skontrolowały dokładnie ponad 1,3 mln parkujących pojazdów. Efektem było wystawieniem 165 722 tzw. dokumentów opłaty dodatkowej, co w porównaniu z efektywnością wystawiania mandatów przez patrole piesze daje w przybliżeniu wynik 10 razy lepszy.  

 

City Scanner – nie tylko strefy parkowania

– Cały czas pracujemy nad nowymi funkcjonalnościami. Samochód analizujący dzisiaj strefy parkingowe został wyposażony w multisensory, które za chwilę rozpoczną pomiar jakości powietrza, inwentaryzację przestrzeni miejskich zawłaszczonych przez reklamy, analizę stanu nawierzchni dróg czy detekcję zdarzeń niepożądanych – mówi prof. Paweł Nowodziński, dyrektor obszaru Smart City w Grupie MCX. – Dlaczego? Bo zarządzanie współczesnym miastem wymaga adekwatnej informacji, zaawansowanych systemów komunikacji, sprawnego systemu energetycznego i transportowego. Ale przede wszystkim innowacyjne rozwiązania mają ułatwić codzienne życie, czyniąc miasta bardziej użyteczne, bezpieczne oraz przyjazne nie tylko mieszkańcom, ale i środowisku.