W samorządach

Cieszyn szykuje się do przebudowy Rynku

Zadanie jest częścią większego projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”, który jest kolejnym wspólnym projektem realizowanym wspólnie z Czeskim Cieszynem.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie Katarzyna Skotnicka, w obecności burmistrz Gabrieli Staszkiewicz, podpisała umowę z firmą Wtórbet Sp. z o.o. z Bielska-Białej.

– To ważna i potrzebna inwestycja. Prace nad projektem rozpoczęte zostały w poprzedniej kadencji. Wyczekiwanym przez mieszkańców elementem będzie zagospodarowanie zieleni tej istniejącej, ale także nowej. Posadzonych zostanie kilka drzew. Udało się uzyskać zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków na nowe nasadzenia w gruncie. Ponadto pojawi się zieleń w donicach. Mała architektura będzie utrzymana w stylu tej, która już funkcjonuje na wyremontowanej ul. Głębokiej. Prace konserwatorskie obejmą także fontannę św. Floriana – mówi burmistrz Miasta Cieszyna.

Zakres robót przewiduje ujednolicenie nawierzchni oraz likwidację podziału wysokościowego na jezdnie i plac. Jezdnia zostanie wyniesiona i zrównana z placem. Planuje się rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni, placu i chodników. Na jezdni i placu wymieniona będzie konstrukcja drogowa i odtworzona nawierzchnia granitowa z wykorzystaniem materiału pochodzącego z rozbiórki. Chodniki wokół rynku będą z płyt granitowych.
W obrębie płyty rynku umieszczone zostaną̨ elementy małej architektury, takie jak mobilne donice z zielenią̨, ławki, stojaki na rowery, kosze na odpady, słupki informacyjne. Nie zabraknie elementu łączącego wszystkie części projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju” – szyny tramwajowej biegnącej trasą, którą na początku XX w. kursował tramwaj po obu stronach Olzy.

Wartość całego zadania to 11,3 mln zł. 

oprac. na podst. inf. UM CIeszyn, Fot. Wikimedia