W samorządach

Centralny Port Komunikacyjny bez konsultacji w gminach

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego domaga się włączenia przedstawicieli gmin w proces planowania Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gmin, na terenie których stosowane będą szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego, nie został skonsultowany z 14 zainteresowanymi gminami.

W związku ze stanowiskiem przyjętym na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Baranów, strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego podjęła działania. Andrzej Porawski, jako sekretarz strony samorządowej Komisji, wniósł 15 marca do sekretarza ze strony rządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Szymona Wróbla o:

- zaproszenie przedstawicieli gminy Baranów na najbliższe posiedzenie plenarne Komisji,

- rozpatrzenie stanowiska Rady Gminy Baranów w kontekście projektu rozporządzenia podczas posiedzenia plenarnego Komisji,

- umożliwienie udziału online przedstawicielom innych gmin wymienionych w projekcie.

Sekretarz strony samorządowej KWRiST pisze również: „(...) pozwalam sobie wyrazić zdumienie w związku z wypowiedzią Pana Prezesa Mikołaja Wilda podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Baranów. Zechciał on wprowadzić radnych w błąd, mówiąc – w reakcji na zarzut nieprzeprowadzenia konsultacji z zainteresowanymi gminami – że „winna” jest Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, która powinna takie konsultacje przeprowadzić (!). Jest to tym bardziej zaskakujące, że jeszcze niedawno Pan Prezes był członkiem Komisji Wspólnej z ramienia Rządu RP i powinien pamiętać, kto i w jaki sposób prowadzi konsultacje rządowych projektów aktów prawnych. Nota bene: to dzięki Stronie Samorządowej Komisji Wspólnej, a konkretnie Związkowi Gmin Wiejskich RP, gminy wymienione w projekcie rozporządzenia w ogóle dowiedziały się o nim.”

źródło KWRiST, grafika CPK