Akademia "Wspólnoty"

Centralna Baza Wniosków o świadczenia 40 zł

fot. Pixabay

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 2 czerwca o godz. 13.00 w ścieżce "Nowe prawo".

29 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 930 z późn.). Zgodnie z ustawą jednostki samorządu terytorialnego będą obowiązane do weryfikacji osób i wniosków o udzielenie świadczenia 40 zł w centralnym systemie bazy wniosków, prowadzona w systemie teleinformatycznym. Baza wniosków zostanie uruchomiona przez administrację rządową a jego uruchomienie następuje na podstawie Komunikatu ministra właściwego do spraw informacji. CBW będzie realizowana w Systemie Rejestrów Państwowych i dostęp do niej będzie odbywał się w systemie Źródło.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami działania Centralnej i sposobu jej wykorzystania w toku realizacji wniosków o wypłatę świadczenia 40 zł. dla podmiotów udzielających pomocy (zakwaterowania i wyżywienia) obywatelom Ukrainy. 

Program:
1. Podstawy prawnie wypłaty świadczeń 40 zł.
2. Weryfikacja danych zawartych we wnioskach - stan sprzed CBW
3. Podmioty upoważnione/zobowiązane do korzystania z CBW
4. Weryfikacja danych zawartych we wnioskach - stan po uruchomieniu CBW
5. Obieg dokumentacji z udziałem CBW

Szkolenie poprowadzi Sylwester Szczepaniak - radca prawny, specjalizujący się w obszarze administracji i e-administracji. Wieloletni pracownik Ministerstwa Cyfryzacji, gdzie uczestniczył lub koordynował ok 30. dużych projektów legislacyjnych m.in. projekt e-płatności, mDokumenty, projekty związane informatyzacją i ochroną danych osobowych (w tym w zakresie prawa pracy) oraz identyfikacją elektroniczną. Koordynator prac legislacyjnych w obszarze doręczeń elektronicznych. Posiada certyfikat Prince2 , Główny Użytkownik w projekcie Elektroniczny Proces Legislacyjny 2.0, zasiadał w komitecie sterujących m.in. Projektu EZD RP, uczestniczył w pracach nad wdrożeniem eDowodu Osobistego.
Autor licznych publikacji z obszaru prawa samorządowego oraz rozwiązań paperless (podpisy elektroniczne, pieczęci elektroniczne, e-doręczenia) oraz prawa administracyjnego.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane