W samorządach

Budowa kopalni w Rybniku wstrzymana

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że uchwała blokująca powstanie kopalni w rybnickiej dzielnicy Paruszowiec jest ważna. Sąd oddalił skargę kasacyjną wojewody śląskiego, uznając, że rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jest nieprawidłowe. – To oznacza, że ta sprawa jest już wyjaśniona do końca, nasza uchwała jest ważna. To dziś najważniejsze – komentuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Wojewoda śląski wszczął postępowanie nadzorcze ze względu na zastrzeżenia do treści uchwały Rady Miasta Rybnika z 23 kwietnia 2020 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta, jako podjętej – zdaniem wojewody – „z istotnym naruszeniem prawa”. Chodziło o zapis mówiący o zakazie realizacji przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko.

W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego prezydent Rybnika przekazał wojewodzie obszerne wyjaśnienia w tej sprawie, wnosząc jednocześnie o umorzenie postępowania. Mimo to 29 maja 2020 r. wojewoda stwierdził nieważność rybnickiej uchwały, a Miasto złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na to rozstrzygnięcie nadzorcze. WSA w styczniu 2021 r. uchylił rozstrzygnięcie wojewody, a ten w kwietniu zaskarżył wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 14 września NSA oddalił skargę wojewody śląskiego.

Wyrok NSA oznacza wstrzymanie planów spółki, która chce uruchomić  wydobycie węgla w dzielnicy Paruszowiec. Władze miasta podkreślają, że takie plany, poza degradacją środowiska i infrastruktury na terenie dzielnic, mogą też pozbawić miasto szansy na unijne wsparcie transformacji gospodarczej regionu. Samorządy, na terenie których mają być uruchamiane nowe zakłady wydobywcze, mogą bowiem zostać wykluczone z możliwości ubiegania się o środki finansowe w ramach Programu Sprawiedliwej Transformacji.

Inwestor - spółka Bapro - także wniosła skargę na uchwałę Rady Miasta Rybnika dotyczącą zmian w planach zagospodarowania przestrzennego blokujących powstanie kopalni. WSA, czekając na wyrok NSA, wstrzymywał się dotąd z jej procedowaniem.
Równocześnie trwa postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 28 października 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Udostępnianie i wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Paruszowiec”. Jak poinformował w zawiadomieniu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postępowanie nie mogło zostać zakończone w ustawowym terminie ze względu na skomplikowany charakter sprawy. Nowy termin wyznaczono na 28 listopada.


Źródło i fot. UM Rybnika