Akademia "Wspólnoty"

Archiwum zakładowe, a wdrożenie EZD

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 22 czerwca o godz. 13.00 w ścieżce "Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu"

Zakres merytoryczny:
1.  Podstawy prawne zarządzania dokumentacją w organach JST oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych.
2.    Obowiązek określenia zasad i sposobu postępowania z dokumentacją przez kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych, tzw. normatywów kancelaryjno – archiwalnych (instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcja archiwalna).
3.    Sposoby dokumentowania przebiegu i załatwiania spraw w organach JST oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych.
4.    System tradycyjny a system EZD.
5.    Wybór podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw dla danej jednostki i możliwość ustanawiania wyjątków.
6.    System EZD w praktyce na przykładzie systemu autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (EZD PUW). Kontynuacja przedsięwzięcia EZD PUW jako EZD RP.
7.    Rodzaje dokumentacji i jej kwalifikacja archiwalna.
8.    Zasady organizacji i działania archiwum zakładowego. Przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego. 

Szkolenie poprowadzi  Sylwia Zawartka - Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, zakończoną egzaminem radcowskim w roku 2010. W roku 2003 uzyskała tytuł licencjata filologii angielskiej. Obecnie jest radcą prawnym w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu oraz prowadzi własną praktykę zawodową w ramach Kancelarii Radcy Prawnego we Wrocławiu. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z pracą w jednostkach administracji publicznej i funkcjonowaniem organów administracji rządowej, w tym zespolonej administracji rządowej w województwie. Jest długoletnim praktykiem w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w związku z wykonywaniem czynności nadzorczych przez organ administracji rządowej i udzielaniem bieżącego wsparcia prawnego tym jednostkom dotyczącego ustrojowego, procesowego i materialnego prawa samorządowego. Prowadzi kompleksową i bieżącą obsługę prawną organów administracji rządowej, w tym organów administracji zespolonej w województwie, a także jednostek budżetowych stanowiących aparat pomocniczy tych organów. Autorka publikacji w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” i Miesięczniku „Pracownik Samorządowy”.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE V EDYCJI AKADEMII WSPÓLNOTY":

■ Pracownicze Plany Kapitałowe
■ Finanse samorządowe i podatki lokalne
■ Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu
■ Nowe prawo
■ Szkolenia na zamówienie
■ Kadry i prawo pracy
■ Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje
■ Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze
■ Oświata w JST

KURSY V EDYCJI AKADEMII WSPÓLNOTY":
■ Służba przygotowawcza
■ Zamówienia publiczne
■ Zarządzanie oświatą
■ RODO/Ochrona danych osobowych

 

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl