Prawo W samorządach

Aleksandra Dulkiewicz: Chcę włączenia mowy nienawiści do unijnego katalogu przestępstw

Podczas 152. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz przedstawiła opinię na temat „Poszerzenia katalogu unijnych przestępstw o mowę nienawiści i występki nią powodowane”. Spotkała się ona z pozytywnym przyjęciem członków Komitetu.

W opinii Komitet Reginów z zadowoleniem przyjął wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji Rady Europy w sprawie dodania nawoływania do nienawiści i przestępstw z nienawiści do dziedzin przestępczości określonych w art. 83 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, załączony do komunikatu Komisji z grudnia 2021 r. „Bardziej inkluzywna i bezpieczna Europa: rozszerzenie wykazu przestępstw UE o nawoływanie do nienawiści i przestępstwa z nienawiści”.

W dalszej części opinii Komitet Regionów wezwał przywódców politycznych na wszystkich szczeblach do powstrzymania się od używania języka, który może stać się powodem mowy nienawiści lub przestępstw z nienawiści wobec określonych grup. Podkreślił również, że burmistrzowie oraz inni przywódcy regionalni i lokalni znajdują się w kluczowym położeniu i mogą odegrać istotną rolę w rozpoznawaniu wczesnych oznak takich incydentów w swoich społecznościach.

Komitet wezwał także do opracowania specjalistycznych rekomendacji dla władz regionalnych i lokalnych, mówiących o tym, jak skutecznie zapobiegać temu zjawisku w obrębie społeczności lokalnych. Komitet zaleca również wprowadzenie przepisów mówiących o zwalczaniu mowy nienawiści w usługach cyfrowych, tak aby media społecznościowe nie przyczyniały się do rozpowszechniania i wzmacniania oddziaływania, zarówno mowy, jak i przestępstw z nienawiści. Obecnie przyjęte regulacje nie są w opinii Komitetu wystarczające, aby spowodować, że dostawcy usług internetowych przyczynią się do skutecznego zwalczania mowy nienawiści i jej zapobiegania w ramach oferowanych przez siebie usług.

 

Pełną treść opinii można pobrać TUTAJ

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane