Akademia "Wspólnoty"

Aktualizacja kwoty dotacji oświatowej dla szkół i przedszkoli niesamorządowych

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 6 kwietnia o godz. 13.00 w ścieżce "Oświata w JST"

Zapraszamy do Akademii "Wspólnoty" na szkolenie "Aktualizacja kwoty dotacji oświatowej dla szkół i przedszkoli niesamorządowych".

Celem szkolenia jest poznanie zasad związanych z naliczeniem i aktualizacją kwot dotacji dla niesamorządowych przedszkoli i szkół na rok 2021. Na szkoleniu omówione zostaną podstawowe pojęcia, zmiany w prawie w zakresie aktualizacji PKD, pokazany zostanie sposób obliczenia PKD, a także udostępniony kalkulator, który z pewnością pomoże w prawidłowym naliczeniu PKD.

Szkolenie poprowadzi Elżbieta Rabenda – od 2016 ekspert MEN (poz. 1121), znawca i pasjonat tzw. prawa oświatowego. Współpracuje z RIO, SKO, MEiN, z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w całym kraju. Praktyk, kontroler, analityk.

Trener, wykładowca, edukator. Osobiście przepracowanych ponad 10500 godzin na salach szkoleniowych z ostatnich 9 lat, w tym od 2015 roku jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą. W dorobku szkolenia dla ponad 190.000 ich uczestników, ponad 240 audytów i analiz usprawniających planowanie i finansowanie samorządowej oświaty oraz zoptymalizowanie wydatków bieżących (ANALIZA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI), ponad 50 osobiście przeprowadzonych czynności kontrolnych w siedzibach szkół i przedszkoli niesamorządowych z zakresu prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowych. Autorka wielu publikacji, w tym w czasopiśmie dla samorządów "Wspólnota", tekstów merytorycznych dla Gazety Prawnej. Posiada doświadczenie samorządowca, dyrektora szkoły, z zawodu nauczyciel dyplomowany.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":

■ Pracownicze Plany Kapitałowe
■ Finanse samorządowe i podatki lokalne
■ Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu
■ Nowe prawo
■ Szkolenia na zamówienie
■ Kadry i prawo pracy
■ Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje
■ Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze
■ Oświata w JST

 

KURSY V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":
■ Służba przygotowawcza
■ Zamówienia publiczne
■ Zarządzanie oświatą
■ RODO/Ochrona danych osobowych

 

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

TAGI: kwoty dotacji, naliczanie kwot dotacji, aktualizacja PKD, kalkulator do naliczania PKD,