Gospodarka

4 mld zł na poprawę warunków mieszkaniowych

fot. Pixabay

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. Zgodnie z założeniami ok. 4 mld zł zostanie przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz na budowę mieszkań dla osób o mniejszych dochodach.

O wsparcie będą mogli się ubiegać, w zależności od instrumentu, właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych, czyli np. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, gminy, towarzystwa budownictwa społecznego/społeczne inicjatywy mieszkaniowe, osoby fizyczne, zakłady pracy, związki wyznaniowe itd. Nabór wniosków realizowany będzie poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, wsparcie otrzymają wszyscy zainteresowani spełniający warunki formalne, aż do wyczerpania przewidywanej puli środków.

Rozwiązania mają wpłynąć na poprawę warunków życia w istniejącym zasobie mieszkaniowym poprzez:

  • Grant na pokrycie 50 proc. kosztów instalacji odnawialnego źródła energii (grant OZE) w budynkach wielorodzinnych. Dotyczy to istniejących budynków niezależnie od ich właścicieli. W przypadku inwestycji towarzystw budownictwa społecznego (TBS) czy społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM), możliwe będzie uzyskanie grantu OZE również na etapie budowy.
  • Wyższą premię i grant na pokrycie łącznie do 41 proc. kosztów termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Dotyczy to wszystkich budynków wielorodzinnych, niezależnie od ich właścicieli.
  • Premię i grant na pokrycie do 90 proc. kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych – pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne lub podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotyczy to budynków mieszkalnych należących do samorządów albo spółek z większościowym udziałem samorządów.

Rozszerzeniu ulegnie program budownictwa socjalnego i komunalnego. Gminy zyskają dostęp do wyższego o 15-25 proc. bezzwrotnego wsparcia na pokrycie kosztów budowy nowych mieszkań komunalnych i społecznych mieszkań czynszowych. Inwestycje te będą realizowane głównie w ramach TBS oraz SIM. Podniesiony zostanie:

  • Poziom wsparcia z obecnych 35 proc. na 60 proc. w przypadku społecznych mieszkań czynszowych.
  • Maksymalny poziom wsparcia z 80 proc. na 95 proc. kosztów inwestycji w przypadku mieszkań komunalnych.

Warunkiem uzyskania wyższego wsparcia będzie spełnianie podwyższonych standardów efektywności energetycznej. Inwestycje w społeczne mieszkania czynszowe realizowane z programu BSK będą mogły uzyskać dodatkowy grant OZE na pokrycie 50 proc. kosztów instalacji odnawialnego źródła energii.

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane