W samorządach

30 lat współpracy polskich i niemieckich samorządów

Związek Miast Polskich, w związku z 30. rocznicą podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie między RP i RFN, zaprasza miasta do nadsyłania materiałów archiwalnych pokazujących ich współpracę z miastami partnerskimi z Niemiec.

W 2021 roku przypada 30. rocznica podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie między Polską i Republiką Federalną Niemiec. Związek Miast Polskich zaprasza miasta do wspólnego celebrowania tej ważnej daty. Wydarzenia będą się odbywały pod hasłem „Sąsiedztwo zobowiązuje – 30 lat współpracy polskich i niemieckich samorządów. 30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”.

Centralnym punktem obchodów rocznicy będzie zaplanowana na 17 czerwca konferencja online. Podczas spotkania polscy i niemieccy mówcy powrócą do momentu podpisania Traktatu, prześledzą proces jego wdrażania w polskich i niemieckich samorządach, zastanowią się także nad deficytami polsko-niemieckiego dialogu oraz nad prognozowaną przyszłością Traktatu. Ważnym aspektem konferencji będzie przyjrzenie się praktycznym obliczom dwustronnej współpracy, roli samorządów i organizacji pozarządowych, a także zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego w obu krajach oraz wyzwaniom (po) pandemii i zbliżeniu społeczeństw w dobie COVID-19.

Podczas konferencji odbędzie się premiera filmu ilustrującego 30 lat współpracy samorządów z obu stron Odry i Nysy. Powstanie on z materiałów archiwalnych (filmów, zdjęć, skanów dokumentów) zebranych wśród polskich i niemieckich samorządów realizujących współpracę partnerską. Ważną częścią filmu będą wywiady z aktywnymi uczestnikami tych działań w polskich i niemieckich samorządach.

Dlatego ZMP zachęca miasta, które współpracują z samorządami z Niemiec, do przeglądania zasobów archiwalnych i przesyłania do Związku Miast Polskich nagrań wideo, zdjęć i skanów dokumentów, ilustrujących współpracę z miastem partnerskim w Niemczech. Materiały te zostaną wykorzystane przez ZMP do produkcji filmu wraz z promującymi go zwiastunami oraz do stworzenia galerii materiałów archiwalnych na stronie www.miasta.pl.

Zbierając fotografie i filmy związek pragnie spełnić wszelkie wymagania i standardy związane z prawami autorskimi oraz przepisami o RODO. Dlatego przygotował specjalny system do przekazywania owych materiałów. Do ich zbierania posłuży formularz zgłoszenia, po którego wypełnieniu zostanie stworzony w „chmurze” specjalny katalog dla każdego miasta. Będzie w nim możliwe zapisanie ww. materiałów.

Formularz online do utworzenia w „chmurze” folderu miasta znajduje się na stronie www.miasta.pl.

Projekt „Sąsiedztwo zobowiązuje – 30 lat współpracy polskich i niemieckich samorządów. 30 lat Traktatu – 30 lat FWPN” Związek Miast Polskich realizuje przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Oprac. na podst. inf. ZMP