Konferencje

26. Konferencja „Miasta w Internecie

14-15 czerwca, Warszawa

STRATEGIA PRZETRWANIA, CZY CYWILIZACYJNEGO SKOKU? Transformacja cyfrowa samorządów w czasach globalnych kryzysów - pod takim hasłem odbędzie się, w dniach 14-15 czerwca w Warszawie, 26. Konferencja „Miasta w Internecie”.

Organizowana przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (https://26.kmwi.pl/) Konferencja przypadnie na czas rozwojowych turbulencji i niepewności gospodarczych, który dopingować winien samorządy do poszukiwania ponadstandardowych rozwiązań pro-rozwojowych. - W tych warunkach cyfryzacja gminy, miasta czy powiatu może stać się jednym z kluczowych narzędzi podnoszenia jakości usług publicznych i zarządzania JST, a także optymalizacji kosztów. Jest także właściwą odpowiedzią na potrzeby zielonej transformacji lokalnych społeczności - mówi Krzysztof Głomb, prezes SMWI.

Konferencja będzie miejscem prezentacji i debat na temat czterech strategicznych wyzwań skutecznej cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego. Po pierwsze dotyczyć będą one kwestii związanych z rozwojem dojrzałych i dostępnych usług publicznych. Po drugie, w Warszawie rozmowy dotyczyć będą także wyzwań przyjaznych mieszkańcom smart cities, szczególnie w kontekście zmian klimatycznych, kryzysu energetycznego oraz zagrożeń bezpieczeństwa. Wyzwania modernizacji oświaty i cyfryzacji szkół, a także dyskusja na temat problemów edukacji dla przyszłości wyznaczą kolejny wektor programowy Konferencji. I po czwarte, kwestie związane z finansowaniem projektów cyfrowych – możliwościami związanymi z (nie)adekwatnością środków programów operacyjnych do rzeczywistych potrzeb jst, również tych małych i średnich – dopełnią i spuentują  obraz cyfryzacji sektora publicznego w najbliższych latach.

Kluczowe sesje konferencji poświęcone będą m.in. standaryzacji cyfrowych usług publicznych, strategii współpracy samorządów z Rządem RP na polu cyfryzacji, finansowaniu projektów samorządowych z centralnych programów operacyjnych perspektywy budżetowej UE lat 2021-2027, cyfryzacji procesu budownictwa komunalnego i zarządzaniu energią w samorządach dzięki rozwiązaniom cyfrowym.  Jedna z sesji poświęcona będzie także problematyce inwestycji samorządów w sieci nowych generacji – Efektywny rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej to jedno z  wyzwań, zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym. Powinien mobilizować władze publiczne do formułowania strategii, których punktem wyjścia winno być uznanie istotnej roli technologii cyfrowych, jak czynnika zmian społecznych oraz rozwoju gospodarczego – powiedział Arkadiusz Złotnicki, wiceprezes SMWI, koordynator projektu Gmina w Zasięgu - gminawzasiegu.mwi.pl

W konferencji wezmą udział samorządowcy z całej Polski: decydenci oraz pracownicy samorządowi odpowiedzialni za realizację projektów i przedsięwzięć cyfrowych w takich domenach tematycznych jak: usługi publiczne, edukacja, transport, gospodarka komunalna czy zdrowie. W debacie z nimi uczestniczyć będą przedstawiciele Rządu RP i administracji centralnej, a także reprezentacji sektora nauki oraz organizacji pozarządowych. Liczną grupę stanowić będą także przedstawiciele firm teleinformatycznych - dostawcy produktów i  usług cyfrowych dla sektora publicznego.

 - Konferencja „Miasta w Internecie” to ważne to dla samorządowców z całej Polski wydarzenie. Przyjeżdżamy tu, aby zaktualizować naszą wiedzę i wymienić się doświadczeniami w zakresie projektów i inicjatyw rozwojowych związanych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Ważna dla nas jest także możliwość zapoznania się planami i zamierzeniami Rządu RP w domenach tematycznych, którymi zajmujemy się w urzędach na co dzień, związanych z teleinformatyką. Również tych pokazujących możliwości finansowania tego typu przedsięwzięć w najbliższych latach – powiedział Krzysztof Zbrożek, naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego, a także najważniejszych organizacji samorządowych: Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związku Gmin Wiejskich RP.

Wspólnota objęła patronat medialny nad Konferencją.

Więcej informacji na temat Konferencji można znaleźć tutaj: https://26.kmwi.pl/

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane