W samorządach

21 polskich samorządowców w Komitecie Regionów

Dominik Krzysztofowicz

14.02.2020

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego będzie przewodzić polskiej delegacji krajowej w Europejskim Komitecie Regionów, którego członkowie 12 lutego odbyli pierwsze posiedzenie nowej pięcioletniej kadencji. Wśród członków tego zgromadzenia przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE Polskę reprezentować będą po raz pierwszy dwie kobiety Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska i Hanna Zdanowska Prezydent Łodzi.

Marek Woźniak jako szef delegacji wejdzie także w skład kierownictwa Europejskiego Komitetu Regionów. Przedstawiciele Polski stoją też na czele dwóch ugrupowań politycznych w KR-e: przewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) wybrany został Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, a szefem Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) został Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Komitet, który został utworzony w 1994 r., pełni rolę doradczą w unijnym procesie decyzyjnym i inne instytucje mają obowiązek zasięgać jego opinii w kwestiach mających wpływ na miasta i regiony. Choć członkowie KR-u nie mają uprawnień decyzyjnych na szczeblu UE, wydawane przez nich zalecenia mogą mieć znaczny wpływ na przywódców krajowych i europejskich komisarzy. Największa pozycja w budżecie UE – środki na politykę spójności – to pieniądze przekazywane na rozwój regionalny w całej UE, w tym na rozwój bogatszych regionów, a wiele innych funduszy unijnych – takich jak Wspólna Polityka Rolna – pomaga wspierać gospodarkę polskich miast i regionów.

Podczas inauguracyjnej sesji plenarnej KR-u wybrano pierwszego przewodniczącego zgromadzenia z Grecji. Apostolos Tzitzikostas, gubernator regionu Macedonia Środkowa i członek partii Nowa Demokracja (Europejska Partia Ludowa),będzie przewodniczył KR-owi przez najbliższe dwa i pół roku. Vasco Cordeiro, przewodniczący rządu regionalnego Azorów, był kandydatem drugiej co do wielkości partii – Partii Europejskich Socjalistów.

W przemówieniu po ogłoszeniu wyników Apostolos Tzitzikostas powiedział, że centralną osią jego prac i działania KR-u będzie Europejski Zielony Ład, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 r.

W skład delegacji polskiej do Komitetu Regionów wchodzi 21 członków – 27 państw członkowskich UE wystawia w sumie 329 członków. 21 zastępców członków będzie mogło tymczasowo przejmować obowiązki członków KR-u, gdy ich główne działania – w ich społecznościach – uniemożliwią im udział w pracach Komitetu lub gdy omawiane będą sprawy szczególnie ważne dla danego zastępcy.

Więcej na temat inauguracyjnego poesiedzenia Komitetu Regionów w najbliższym (4) numerze Wspólnoty.

 

Oprócz Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego polskimi członkami Komitetu Regionów są:

Gustaw Marek BRZEZIN - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Aleksandra DULKIEWICZ - Prezydent Miasta Gdańska

Mariusz Rafał FRANKOWSKI - Radny m. st. Warszawy

Olgierd GEBLEWICZ - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Paweł GRZYBOWSKI - Burmistrz Miasta Rypin

Krzysztof IWANIUK - Wójt Gminy Terespol

Józef JODŁOWSKI - Starosta Powiatu Rzeszowskiego

Robert KOŚCIUK - Burmistrz Krasnegostawu

Witold Rafał KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiego

Krzysztof Adam MATYJASZCZYK - Prezydent Miasta Częstochowa

Władysław ORTYL - Marszałek Województwa Podkarpackiego

Cezary Adam PRZYBYLSKI - Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Grzegorz Zenon SCHREIBER - Marszałek Województwa Łódzkiego

Jarosław Piotr STAWIARSKI - Marszałek Województwa Lubelskiego

Dariusz STRUGAŁA - Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Mieczysław STRUK - Marszałek Województwa Pomorskiego

Adam Krzysztof STRUZIK - Marszałek Województwa Mazowieckiego

Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - Prezydent m. st. Warszawy

Ludwik Kajetan WĘGRZYN - Radny Powiatu w Bochni

Hanna ZDANOWSKA - Prezydent Miasta Łodzi