Pozostałe

Opłata miejscowa i uzdrowiskowa. Ranking wpływów budżetowych 2018

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska

20.01.2020

Tym razem prezentujemy nietypowy ranking – wpływów z opłat miejscowej i uzdrowiskowej (potraktowanych łącznie) wyrażonych jako udział w dochodach własnych gminy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Zagadnienie wydaje się dość błahe, bo odnosi się do wpływów, które w 2018 r. z trudem przekroczyły 100 mln złotych w skali kraju. Ale wiąże się z zagadnieniami wartymi ogólniejszej dyskusji.

Cały ranking do pobrania