Bogactwo Samorządów

Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2018

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska

20.01.2020

Sytuacja finansowa sektora samorządowego pozornie się poprawia, ale w rzeczywistości jest rezultatem realizacji rządowych programów społecznych, które mogą mieć pozytywne skutki dla sytuacji społecznej w kraju, ale nie mają wiele wspólnego ze swobodą prowadzenia polityki rozwojowej przez samorządy albo ze zdolnością władz lokalnych do wykonywania innych zadań publicznych.

Cały raport do pobrania