Pozostałe

Płeć piękna podbija samorząd. Ranking na podstawie wskaźnika sfeminizowania JST

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska

20.01.2020

Liczba samorządów, w których obliczony przez nas współczynnik feminizacji wynosi ponad 50 proc., wzrosła z 276 do 315. Wbrew temu, czego można by się spodziewać, procentowo najwięcej takich jednostek jest wśród gmin wiejskich. Z kolei liczba samorządów, w których radach ani zarządach nie pojawiła się żadna kobieta, spadł do 20. Nie ma wśród nich ani jednej gminy miejskiej lub miejsko-wiejskiej, są zaś 2 powiaty i 18 gmin wiejskich.

Cały raport do pobrania