Pozostałe

Unijna superszkoła. Ranking dotacji z funduszy unijnych na finansowanie bieżących zadań w oświacie

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska

20.01.2020

Przyjrzeliśmy się dotacjom pozyskanym przez samorządy z funduszy unijnych na finansowanie bieżących zadań w oświacie. Okazuje się, że najwięcej środków z takich źródeł poszło na edukację przedszkolną. W latach 2011–2015 było to ponad 330 mln zł. Gimnazja odgrywały niewielką rolę (128 mln zł). Najciekawsza jest jednak struktura wykorzystania pieniędzy w szkolnictwie średnim – rola liceów ogólnokształcących jest marginalna, ale ponad 315 mln zł trafiło do szkół zawodowych. Znaczące środki przeznaczono też na kształcenie nauczycieli.

Cały ranking do pobrania