Pozostałe

Kobiety w samorządzie Ranking najbardziej sfeminizowanych samorządów

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska

20.01.2020

Pań w organach stanowiących i wykonawczych samorządów stopniowo przybywa. Po wyborach w 1990 roku ich odsetek w gminach wiejskich ledwie przekraczał 9 proc., po 2014 roku był już niemal trzykrotnie wyższy. Coraz więcej kobiet piastuje stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, co wiąże się z silną pozycją w lokalnym samorządzie. Ale tylko jedna kobieta jest marszałkiem województwa – lubuskiego. Jakie przyczyny się na to składają – analizujemy w przygotowanym specjalnie dla „Wspólnoty” rankingu.

Cały ranking do pobrania