Pozostałe

Polityka podatkowa gmin 2013–2015

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska

17.01.2020

Według danych za 2015 rok łączne skutki obniżek stawek i zaniechań pobierania podatków lokalnych wyniosły ponad 4,8 mld zł. To ponad 10 proc. dochodów możliwych do uzyskania z tych źródeł! Największe znaczenie miało stosowanie stawek podatków niższych od maksymalnych (skutki finansowe tych obniżek to 3,65 mld zł), ale istotne były także skutki ulg i zwolnień wprowadzanych przez rady gmin (860 mln zł), a także udzielane płatnikom umorzenia (178 mln zł) i odroczenia (140 mln). Mówimy więc o znaczących kwotach. Samorządy obniżają podatki, traktując to jako pewną tradycję i ukłon w stronę swoich mieszkańców. Czy słusznie?

Cały raport do pobrania