Pozostałe

W pułapce łatwych kredytów. Ranking zadłużenia samorządów 2014 r.

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska

14.01.2020

W Polsce nie ma przepisów pozwalających samorządom bankrutować. Ta pustka prawna powoduje, że jedynymi poszkodowanymi w wyniku zaciągania nadmiernych kredytów są społeczności lokalne i władze samorządowe.

Wdrażane programy naprawcze mogą ograniczyć poziom usług lokalnych. Może nawet dojść do odwołania organów JST i powołania komisarza. A przecież winę ponoszą dwie strony – pożyczkobiorca, ale ibank, który bez należytej rozwagi dawał pieniądze. Z powodu braku stosownych przepisów narażamy banki na coś, co w literaturze ekonomicznej określa się mianem „moralhazard”, a więc pokusę wciskania kredytów klientom będącym w kiepskiej kondycji finansowej. Bo przecież samorząd zbankrutować nie możne…

 

Cały ranking do pobrania