W samorządach

Woda pod czujnym okiem

Powodzie, w tym błyskawiczne, stanowią coraz bardziej realne zagrożenie. Samorządy chcą się na nie przygotować.

W Falkowej (powiat tarnowski) działa nowoczesny radar pogodowy. Skanuje chmury w promieniu 70 kilometrów, aby ostrzec przed wodą. Prace nad utworzeniem Lokalnego Systemu Ostrzegania Powodziowego w powiecie tarnowskim, w zlewni Białej Tarnowskiej, ruszyły po powodzi, która w 2010 roku zalała m.in. lewobrzeżny Tuchów. Radar, umiejscowiony w najwyższym punkcie powiatu, jest zwieńczeniem tego przedsięwzięcia. Celem systemu jest wspomaganie wczesnych decyzji podejmowanych w obliczu zagrożenia powodziowego, w oparciu o prognozę do 48 godzin (wezbrania rzeki i jej dopływów) oraz krótkoterminową (opady nawalne i związane z tym powodzie błyskawiczne). Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020).

W ostatnim czasie rozbudowano kilka innych systemów ostrzegania przed powodzią. W powiecie mieleckim zamontowano osiem stacji pomiarowych poziomu wody, dwie stacje opadowe i dwie kamery obrotowe. Baza nowego systemu mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mielcu, w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Inwestycje dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Miesięczne utrzymanie systemu monitoringu oszacowano na 615 zł.
W Gdańsku i Sopocie prace objęły m.in. rozbudowę 19 stacji pomiarowych z deszczomierzami, 55 stacji pomiarowych z sondą oraz zakup i instalację stacji meteo, która zapewnia aktualne odczyty z terenu całego miasta, dostępne online bez konieczności zaangażowania pracowników jednostek utrzymaniowych i służb. Także to przedsięwzięcie – realizowane przez UM w Gdańsku oraz spółkę miejską Gdańskie Wody – zostało dofinansowane z EFRR (RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020).

Z funduszy europejskich korzysta także państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ze środków Funduszu Spójności realizowany jest projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław (POIiŚ 2014–2020). Przedsięwzięcie o wartości ponad 130 mln zł (dofinansowanie z UE przekracza 100 mln zł) zakłada, obok prac konstrukcyjnych, także stworzenie systemu monitoringu ryzyka powodziowego. Zaplanowano m.in. budowę nowych punktów monitoringu wizyjnego w miejscowościach Nowakowo, Nowe, Mątowy Małe i Pasłęk, zintegrowanie pomiarów stanów wody ze stacji pomp i śluz (teraz na Żuławach działają bowiem rozproszone systemy obserwacyjne), uzupełnienie i wyposażenie istniejących systemów pomiarowych w nowe czujniki i urządzenia, wyposażenie Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej w Gdańsku w urządzenia i oprogramowanie, które pozwala na szybki odczyt i analizę danych w celu prognozowania i monitorowania zagrożenia powodziowego na Żuławach.


Wiesław Gadziała, dyrektor Wydziału Rozwoju, Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Radar z Falkowej dokonuje pomiarów co minutę, a to w przypadku tzw. powodzi błyskawicznych czy opadów nawalnych jest bardzo ważne. Następnie system zlicza, czy opady zmieszczą się w korycie rzeki – jeśli nie, wysyła ostrzeżenia do służb i mieszkańców.

Ryszard Krawiec, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Mielcu
Nowy system podaje pomiary w czasie rzeczywistym, może również przesłać dane na żądanie. Monitoring już sprawdził się w działaniu – wystąpiły trzy podtopienia w miejscowości Podborze, które zostały szybko zauważone, dzięki czemu podjęto właściwe działania. Planowana jest rozbudowa systemu poprzez zamontowanie dodatkowych kamer monitorujących i założenie paneli słonecznych jako alternatywnego źródła zasilania.


Fot. Pixabay

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane