W samorządach

Wielkopolska chce się szczepić

Sejmik Województwa Wielkopolskiego zaapelował do władz państwowych o wprowadzenie obowiązku szczepień ochronnych przeciw COVID-19. - Jeśli nie zrobimy wszystkiego, by ograniczyć liczbę chorych na covid, to straty dla społeczeństwa będą ogromne - tłumaczy marszałek Marek Woźniak.

"Szczepienia to obecnie jedno z najskuteczniejszych narzędzi, jakimi dysponuje ludzkość w walce ze śmiertelnymi chorobami zakaźnymi zagrażającymi zdrowiu i życiu. Są one powszechnie uznaną metodą zapobiegania chorobom zakaźnym, stanowią również narzędzie w budowaniu odporności populacyjnej. W polskim systemie prawnym wprowadzono procedury obowiązkowych szczepień, między innymi na odrę, gruźlicę, polio, tężec czy krztusiec. Należy przyjąć, że obowiązkowe szczepienia ochronne są wyrazem troski władz publicznych o zdrowie Polaków" - czytamy w apelu radnych. I dalej: "Ogromne koszty społeczne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 mają swoje długofalowe konsekwencje w postaci ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych dla osób cierpiących na choroby inne, niż spowodowane przez wirus SARS-CoV-2. (...) Stan epidemii ma również rujnujące skutki dla systemu edukacji. Konsekwencje nauki zdalnej i brak socjalizacji uczniów stanowić będą w kolejnych latach kluczowy problem społeczny. Nie bez znaczenia jest również zapewnienie przedsiębiorcom możliwości prowadzenia w sposób bezpieczny i ciągły działalności gospodarczej stanowiącej podstawę utrzymania znaczącej części społeczeństwa. 

W trosce o zdrowie Wielkopolan oraz mieszkańców całej Polski, Sejmik Województwa Wielkopolskiego zwrocił się więc do premiera i ministra zdrowia o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia obowiązku szczepień ochronnych przeciwko COVID-19, przynajmniej wobec grup pracowników szczególnie narażonych na dużą liczbę kontaktów międzyludzkich (w tym opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, usług związanych z handlem i gastronomią). "Uważamy, iż powszechne i obowiązkowe szczepienia stanowią obecnie najskuteczniejszy, dostępny środek ochrony zdrowia publicznego, który powinien być wdrożony przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. (...) Wobec szerzącej się pandemii COVID-19, apelujemy do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie szybkich i stanowczych działań - dalsza bierność będzie bowiem skutkowała narażaniem obywateli na zachorowanie i kolejne zgony" - napisali radni sejmiku.

- Pamiętajmy o tym, że wielu chorych jest pozbawionych opieki medycznej w wyniku niestłumienia - w znaczącym stopniu - pandemii. To wszystko dzieje się w wyniku paraliżu systemu opieki zdrowotnej, który jest zbiorem zamkniętym. Jest ta sama liczba pielęgniarek, lekarzy, łóżek. Nawet, jeśli jest wystarczająca ilość respiratorów, to ich obsługa już wystarczająca nie jest. Jeśli nie zrobimy wszystkiego, by ograniczyć liczbę chorych na covid, to straty dla społeczeństwa będą ogromne - tłumaczy marszałek województwa Marek Woźniak.

Za przyjęciem stanowiska zagłosowało 22 radnych, przeciwnych było 9, jeden radny wstrzymał się od głosowania.


Źródło: Urząd Marszałkowski Wojwództwa Wielkopolskiego
Fot. Pixabay