W samorządach

Komisja Wspólna o KPO

12 kwietnia Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniuje projekt Krajowego Planu Odbudowy. Zespół roboczy Komisji na razie mówi w tej kwestii „nie”. Po spełnieniu określonych warunków Komisja może zmienić tę opinię na pozytywną.

Przedstawiciele strony samorządowej oczekiwali nowej, ostatecznej wersji projektu Krajowego Planu Odbudowy, którą mogliby zaopiniować. Wersja ta powinna uwzględniać przyjęte przez rząd uwagi, przesłane do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 31 marca.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Waldemar Buda przyznał, że nowego projektu nadal nie ma, jako że wciąż trwają intensywne prace i uzgodnienia z Komisją Europejską. Zapewnił, że obietnice złożone przez premiera podcza spotkania 7 kwietnia zostaną wprowadzone do KPO. Dotyczyły one m.in. uwzględnienia przedstawicieli samorządów w Komitecie monitorującym KPO czy znaczącego przesunięcia środków na transport zeroemisyjny, w tym szynowy.

- Krajowy Plan Odbudowy to jeden z najpoważniejszych dokumentów w naszej historii. Jak mówił [7 kwietnia] premier Mateusz Morawiecki, część z naszych postulatów jest uwzględnionych, niemniej jednak chcielibyśmy to zobaczyć na piśmie - przekonywał Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Również prowadzący obrady prezydent Katowic Marcin Krupa zauważył, że to samorządy będą głównymi realizatorami KPO, dlatego chcą i potrzebują wiedzieć, jak będą wyglądały ostateczne zapisy planu.

Zespół ds. infrastruktury, rozwoju lokalnego, polityki regionalnej oraz środowiska zdecydował zatem, że wyda opinię negatywną do projektu KPO. Może ona jednak zostać zmieniona 12 kwietnia przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu, jeśli projektodawcy spełnią następujące warunki, zaproponowane przez przedstawiciela ZMP:
- rząd przedstawi podstawowe informacje dotyczące udziału przedstawicieli samorządu terytorialnego w monitorowaniu i wdrażaniu KPO (co ma się znaleźć w tzw. ustawie wdrożeniowej),
- przekaże na piśmie informacje dotyczące zmian w KPO, o których mówił premier podczas spotkania 7 kwietnia ze stroną samorządową,
- wskaże, jak filar spójności społecznej i terytorialnej jest zawarty i realizowany w różnych częściach KPO;
- przedstawi analizę skuteczności interwencji.

źródło: Związek Miast Polskich, fot. Pixabay