W samorządach

Gdynia z UNICEF dla dzieci

„Wspólnie możemy więcej” to hasło kampanii promującej działania dla dzieci realizowane w Gdyni we współpracy z UNICEF. Działania te składają się na jeden z największych projektów społecznych prowadzonych w mieście w ostatnich latach.

Od ponad roku – z powodu napaści Rosji na Ukrainę – doświadczamy w Polsce problemu uchodźstwa i migracji w sposób i w skali niespotykanej dotychczas w historii naszego kraju. Od rozpoczęcia wojny do Polski przyjechało kilka milionów obywateli Ukrainy. Szacuje się, że zostało około miliona – 400 tysięcy z nich to dzieci. Kilka tysięcy dzieci z Ukrainy zamieszkało w Gdyni.

W ramach współpracy z UNICEF miasto realizuje łącznie 84 zadania. Środki przeznaczone są przede wszystkim na pomoc dzieciom uchodźczym, jednak z wielu aktywności korzysta cała społeczność Gdyni.

– Łącznie w gdyńskich szkołach i przedszkolach uczy się około 26 tysięcy uczniów – 2300 z nich ma doświadczenie uchodźcze. Borykają się z wojennymi traumami, nieznajomością języka, polskich zwyczajów i zachowań. Oznacza to wyzwania, z którymi do tej pory nie mieliśmy do czynienia – związane z dobrostanem psychicznym dzieci oraz komunikacją i integracją w – do tej pory homogenicznym – środowisku rówieśniczym. Dzięki współpracy z UNICEF możemy sfinansować zdecydowanie więcej konkretnych działań, np. wsparcie psychologiczne dla najmłodszych, zajęcia rozwijające ich zdolności i pasje czy naukę języka polskiego. Większość aktywności angażuje nie tylko małych uchodźców, ale wszystkie gdyńskie dzieci, które mierzą się z nową, trudną dla nich rzeczywistością. Chcemy im pokazać, że ucząc się, bawiąc, spędzając razem czas, wspólnie możemy zdziałać więcej – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

– Gdynia otworzyła swoje serce i ramiona dla uchodźców z Ukrainy i innych krajów. Jesteśmy bardzo dumni ze współpracy z władzami miasta, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz samymi mieszkańcami Gdyni. To tutaj dzieci mogą pójść do szkoły, nawiązać nowe znajomości i zacząć życie od nowa – powiedział dr Rashed Mustafa Sarwar, krajowy koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. – Warto podkreślić, że pomoc dzieciom powinna być udzielona jak najwcześniej, gdy tylko taka potrzeba zostanie rozpoznana. Zmieniając początek historii, możemy zmienić całą historię.

Edukacja jest istotnym elementem współpracy z UNICEF – to 20 aktywności, których realizacja przekracza wartość 13 mln zł. Finansowe wsparcie umożliwia organizowanie większej niż dotąd liczby aktywności integrujących najmłodszych. I tak, na przykład, kilka tysięcy dzieci z gdyńskich szkół wzięło udział w warsztatach tolerancji i równości pod hasłem „Wszyscy jesteśmy tacy sami”. W sześciu gdyńskich szkołach organizowane są warsztaty filmowe, których celem jest realna integracja oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Filmy, które powstaną podczas warsztatów, będą publikowane w gdyńskich kanałach społecznościowych, dzięki czemu będą promować wśród szerszej publiczności działania integrujące oraz inkluzywny model pracy edukacyjnej i artystycznej, a także zwiększać poziom akceptacji, tolerancji i otwartości.

W Gdyni działają też Szkoły Otwarte oferujące wiele ciekawych zajęć – zarówno dla samych dzieci, jak i dla dzieci i rodziców. Do pomocy w szkołach zatrudniono dodatkowe osoby, uruchomiono niezwykle sprawną sieć pomocników – lotnych konsultantów, czyli Gdyński Zespół Wsparcia dla Oświaty. W skład zespołu wchodzą doświadczeni psycholodzy i pedagodzy, którzy pomagają w szybszym dotarciu do specjalistów, biorą udział w negocjacjach między rodzicami a szkołą i opracowują indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego dziecka. Środki z UNICEF pomogły też pozyskać dodatkowy sprzęt komputerowy – m.in. 1000 tabletów oraz 100 komputerów stacjonarnych i 300 laptopów.

Więcej o innowacyjnych projektach realizowanych we współpracy z UNICEF na stronie Gdynia.pl.

oprac. na podst. inf. UM Gdynia; fot. Zuzanna Kasprzyk

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane