W samorządach

03.07.2018

Mazowieckie zabytki z dofinansowaniem

Dzięki finansowemu wsparciu samorządu Mazowsza w wysokości 5 mln zł, w 67 zabytkowych obiektach przeprowadzone będą remonty oraz prace konserwatorskie i restauratorskie.