Ustrój samorządu

Zmiany w organizacji pracy rady i sejmiku. Kadencja 2018–2023

Wydanie:

papierowe

Dostępność:

w magazynie

Autor:

Tomasz Fijołek, Magdalena Niziołek, Marcin Rulka, Tomasz Sierzputowski, Paulina Sobczyk, Włodzimierz Zając

ISBN

Ten praktyczny poradnik przygotowany został przez radców prawnych, legislatorów, wykładowców oraz praktyków prawa samorządowego, znanych z publikacji na łamach „Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA”.

80,00 zł

Opis:

Książka zawiera praktyczne objaśnienie nowych obowiązków, uprawnień i zadań postawionych przed radami i sejmikami jst w związku wejściem w życie ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130).

Ustawodawca znowelizował m.in. samorządowe ustawy ustrojowe w zakresie:

  • nowych uprawnień radnego w sferze kontroli,
  • nowego uprawnienia przewodniczących rad i sejmików (możliwość wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu),
  • inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców,
  • interpelacji i zapytań radnych,
  • jawnych głosowań,
  • nagrywania obrad,
  • klubów radnych,
  • budżetów obywatelskich,
  • raportu o stanie gminy,

Publikacja zawiera komentarze i porady, które w praktyczny sposób prezentują przedmiotowy i podmiotowy zakres nowych przepisów oraz wskazują możliwe sposoby postępowania w najtrudniejszych sytuacjach. Autorzy wyjaśniają wątpliwości interpretacyjne i podpowiadają, w jaki sposób radzić sobie z problemami wynikającymi ze stosowania znowelizowanych ustaw: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej.

Kierujemy ją w szczególności do przewodniczących rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, sekretarzy urzędów jst, radców prawnych oraz do pracowników biur obsługi tych organów.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane