Prenumerata

Prenumerata pisma WSPÓLNOTA na 2021 r., roczna - wersja elektroniczna

Prenumerata:

1 rok

Wydanie:

elektroniczne

Dostępność:

w magazynie

Najważniejszy w Polsce dwutygodnik w całości poświęcony jednostkom samorządu terytorialnego. Tworzony przez ekspertów i dziennikarzy dostarcza fachową wiedzę niezbędną urzędnikom w codziennej pracy. Jest obowiązkową lekturą wszystkich pracowników urzędu, radnych i partnerów samorządu.

884,00 zł

Opis:

Sprawdź, jakie korzyści możesz uzyskać stając się prenumeratorem WSPÓLNOTY!

WSPÓLNOTA to dostęp do informacji o szkoleniach i publikacjach specjalistycznych. We WSPÓLNOCIE znaleźć można także informacje o nowych książkach, raportach i innych publikacjach. Nasze wydawnictwo wydaje również specjalistyczne książki dedykowane samorządowi terytorialnemu. W ciągu roku organizujemy ponadto tematyczne konferencje, szkolenia, seminaria i debaty.

DOŁĄCZAJĄC DO GRONA PRENUMERATORÓW W 2020 R. OTRZYMASZ DODATKOWO:

■ BEZPŁATNY DODATEK „GŁOS GMIN WIEJSKICH”
Cykliczny dodatek poruszający tematy z zakresu oświaty, biznesu, infrastruktury, sportu, kultury oraz zagadnień prawnych specjalnie sprofilowanych dla samorządowców z gmin wiejskich. Zawiera praktyczne zagadnienia, przykłady oraz opisy dobrych praktyk pomocnych w codziennym funkcjonowaniu gminy wiejskiej.


■ BEZPŁATNY STAŁY DODATEK „KURIER PRAWNY”
Kompleksowo omawia najważniejsze zmiany, analizuje ich skutki oraz przypomina o ważnych terminach. Zawiera artykuły szczegółowo omawiające ważne i aktualne zagadnienia prawne.


■ BEZPŁATNY DOSTĘP DO WYDAŃ ARCHIWALNYCH WSPÓLNOTY
25 lat archiwum, w którym znajdują się analizy, odpowiedzi na pytania prawne, wywiady oraz informacje samorządowe w wersji elektronicznej dostępne 24/h.


■ BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Nasi prawnicy czekają na pytania od prenumeratorów. Odpowiedzi udzielane są pisemnie, a najciekawsze z nich dodatkowo publikowane na łamach WSPÓLNOTY


■ BEZPŁATNY DOSTĘP DO WYDANIA ELEKTRONICZNEGO
Przy zakupie 10 prenumerat otrzymają Państwo dostęp do wydania elektronicznego WSPÓLNOTY, dzięki czemu lektura pisma możliwa jest również na komputerach oraz urządzeniach mobilnych.


■ 26 BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ ON-LINE DOSTĘPNYCH 24H/DOBĘ
Każdy prenumerator wyrażający chęć uczestnictwa w szkoleniach otrzyma link aktywacyjny do stworzonej przez nas platformy szkoleniowej, w której umieściliśmy 26 szkoleń dostępnych 24 h/dobę. Każde szkolenie trwa 60–90 minut. Po każdym szkoleniu użytkownik będzie miał możliwość wygenerować zaświadczenie o jego ukończeniu, a z Biblioteki Wiedzy pobrać prezentację i materiały uzupełniające.


ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLEŃ ZAWARTY JEST W 4 ŚCIEŻKACH TEMATYCZNYCH:

 

PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
1. Reglamentacja w zakresie swobody prowadzenia działalności gospodarczej funkcjonariuszy samorządowych
2. Prawidłowe funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej w samorządzie.
3. Pojęcie informacji publicznej w orzecznictwie a konsekwencje dla jej udostępniania i odmowy udostępniania.
4. Jak prawidłowo przygotować decyzję administracyjną. Najczęściej popełniane błędy i ich wpływ na trwałość decyzji.
5. Problematyka urlopów wypoczynkowego, okolicznościowego i bezpłatnego w samorządzie.
6. Zarządzanie kryzysowe w administracji samorządowej
ZARZĄDZANIE SOBĄ
1. Umiejętności prezentacji. Wpływanie na audytorium, budowanie wizerunku, komunikacja niewerbalna, tworzenie efektu pierwszego wrażenia, obniżanie stresu związanego z publicznym wystąpieniem.
2. Zarządzanie zebraniami. Tworzenie planu zebrania, skuteczne zarządzanie sesją pytań i odpowiedzi, właściwe wykorzystanie pomocy audiowizualnych.
3. Delegowanie zadań. Jak prawidłowo przekazywać podwładnym część własnej odpowiedzialności, aby nie prowadziło to do spadku efektywności całego zespołu.
4. Sztuka prowadzenia dyskusji.
5. Kreatywne rozwiązywanie problemów.
6. Efektywna komunikacja z mediami - jakie nasze cele ma realizować?
7. Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy.
ZARZĄDZANIE LUDŹMI
1. Zarządzanie zespołem. Motywowanie, inspirowanie, angażowanie, sprawiedliwe rozliczanie i ocenianie pracowników. 
2. Informacja zwrotna. Jak prawidłowo przekazywać podwładnym część własnej odpowiedzialności, aby nie prowadziło to do spadku efektywności całego zespołu 
3. Umiejętność przeprowadzenia oceny pracownika 
4. Motywowanie pracowników
5. Jak budować relacje z pracownikami
6. Mediacje w sytuacjach konfliktowych i spornych
7. Obsługa trudnego klienta
 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ
1. Podejmowanie decyzji. Jak podejmować decyzje w sytuacji niepewnych i niepełnych danych.
2. Pomiar efektywności pracy.
3. Jak współpracować z dziennikarzami
4. Jak zarządzić by nie błądzić? Wdrażanie zmian w organizacji bez bólu
5. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i zarządzanie stresem
6. Zarządzanie projektami

 

 Jeśli chcesz skorzystać ze szkoleń napisz do nas - klub@remove-this.municipium.com.pl

 

Sprawdź, na czym polega nowoczesny, szybki i fachowy sposób dostarczania informacji do samorządów!

WSPÓLNOTA towarzyszy samorządom od 1990 roku. Mamy największe doświadczenie. Mimo to stale zmieniamy się i dostosowujemy do wymagań naszych Czytelników. Skupiamy uwagę na sprawach, które najbardziej obchodzą naszych Czytelników: - proces legislacyjny w instytucjach centralnych, - praktyczne stosowanie prawa, - poradnictwo i odpowiedzi na pytania prawne, - finanse i gospodarka samorządu, - informacje o życiu środowiskowym samorządowców. Informujemy za pośrednictwem starannie redagowanego i nowoczesnego czasopisma, newslettera oraz strony internetowej.

 

Sprawdź, jakie wartości popularyzujemy w środowisku samorządowym

WSPÓLNOTA czynnie uczestniczy w kształtowaniu środowiska samorządowego. Organizujemy co roku Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, w którym uczestniczą samorządowcy, najważniejsi urzędnicy rządowi oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z samorządami. Na podstawie naszych rankingów przyznajemy samorządom wyróżnienia i nagrody – stały się one najbardziej pożądanymi i prestiżowymi trofeami dla JST. Współuczestniczymy w organizacji wielu imprez środowiskowych. Rocznie patronujemy dziesiątkom samorządowych wydarzeń, podnosząc ich rangę i poziom merytoryczny.

 

Prenumeratę możesz zamówić w naszym sklepie internetowym lub za pomocą formularza: