Postępowanie administracyjne

Jak wdrożyć i realizować kontrolę zarządczą?

Wydanie:

papierowe

Dostępność:

w magazynie

Autor:

Mirosław Sola

ISBN

978-83-61980-0205

Książka jest praktycznym przewodnikiem, który umożliwia wdrożenie i realizowanie ustawowego obowiązku kontroli zarządczej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostkach organizacyjnych. Daje odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w trakcie wprowadzania w życie systemu kontroli zarządczej. Zawiera kilkadziesiąt przydatnych wzorów dokumentów, które dostępne są na płycie CD w wersji gotowej do edycji.

Stron: 275
Format: B5

110,00 zł

Opis:

Czytelnik odnajdzie w niej:

  •  szczegółowy instruktaż wyznaczania celów i zadań,
  •  metodologię wdrażania kontroli zarządczej pierwszego i drugiego stopnia,
  •  zasady koordynacji kontroli zarządczej,
  •  sposoby zastosowania standardów kontroli, 
  •  zarządzanie ryzykiem (identyfikacja, analiza i reakcja na ryzyko),
  •  instrumenty i mechanizmy kontroli,
  •  sposoby monitorowania i oceny kontroli.


Publikacja to zestaw niezbędnej wiedzy, praktycznych porad oraz pomocnych wzorów dokumentów. Stanowi niezastąpioną pomoc dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, dyrektorów jednostek organizacyjnych samorządów oraz innych osób uczestniczących w procesie kontroli zarządczej.

Mirosław Sola jest ekonomistą, pracownikiem samorządowym, autorem praktycznych poradników „Jak przygotować urząd gminy do kontroli wewnętrznej i zewnętrznej?” oraz „Kontrola zarządcza w administracji samorządowej” wydanych przez MUNICIPIUM SA. Publikuje na łamach Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.  Jest cenionym wykładowcą Szkoły Administracji Samorządowej oraz Akademii Wspólnoty.