Miesięcznik "Wspólnota Mieszkaniowa"

Prenumerata pisma WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA na 2021 r., roczna - wersja elektroniczna

Prenumerata:

1 rok

Wydanie:

elektroniczne

Dostępność:

w magazynie

Wspólnota Mieszkaniowa to profesjonalny poradnik dla:


- praktyków zarządzania nieruchomościami: licencjonowanych zarządców, pracowników firm zarządzających,

- członków zarządów wspólnot mieszkaniowych,

- pracowników wydziałów gospodarki komunalnej w jednostkach samorządu terytorialnego, zakładów gospodarowania nieruchomościami, miejskich i gminnych zakładów komunalnych,

- towarzystw budownictwa społecznego,

- spółdzielni mieszkaniowych,

- osób studiujących zarządzanie nieruchomościami.

414,00 zł

Opis:

Miesięcznik „Wspólnota Mieszkaniowa”

Specjalistyczne pismo poświęcone zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi. Omawia prawne, praktyczne, finansowe oraz techniczne aspekty zarządzania takimi nieruchomościami. Miesięcznik jest skierowany głównie do zarządców nieruchomości mieszkaniowych, a także do członków zarządów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, administracji budynków należących do samorządu i Skarbu Państwa, a także do wszystkich osób zainteresowanych funkcjonowaniem rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce.

 

PRENUMERUJĄC MIESIĘCZNIK „WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA” W 2020 ROKU OTRZYMUJESZ:

 

1. DOSTĘP DO 29 SZKOLEŃ ON-LINE SKLASYFIKOWANYCH W 4 ŚCIEŻKACH TEMATYCZNYCH

Każdy prenumerator wyrażający chęć uczestnictwa w szkoleniach otrzyma link aktywacyjny do stworzonej przez nas platformy szkoleniowej, w której umieściliśmy 29 szkoleń dostępnych 24 h/dobę. Każde szkolenie trwa 60–90 minut. Po każdym szkoleniu użytkownik będzie miał możliwość wygenerować zaświadczenie o jego ukończeniu, a z Biblioteki Wiedzy pobrać prezentację i materiały uzupełniające szkolenia.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKANIOWYMI
1.Doświadczenia związane z wdrożeniem RODO – dylematy w praktyce zarządzania nieruchomościami. Dokumentacja, identyfikacja i mapowanie danych, szacowanie ryzyka i ocena skutków przetwarzania oraz zasady powierzenia i przetwarzania danych.
2.Wdrożenie monitoringu wizyjnego we wspólnocie mieszkaniowej w świetle RODO. Wzór regulaminu stosowania monitoringu wizyjnego – szczegółowe zapisy.
3.Głosowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej w praktyce i orzecznictwie.
4.Oporni właściciele a obowiązkowa kontrola budynku. Obowiązek udostępnienia lokalu do kontroli okresowej budynku w praktyce i orzecznictwie sądowym.
5.Umowy o zarządzanie nieruchomością mieszkaniową. Treść, zawieranie, wykonywanie i ocena. Praktyczne aspekty postępowania.
6.Prawne i praktyczne problemy związane z odbiorem prac remontowo–budowlanych we wspólnotach mieszkaniowych. Jak sprawnie zorganizować odbiór?
7. Bezpieczna wspólnota mieszkaniowa – jak właściwie wybrać ofertę ubezpieczeniową. Współpraca z brokerem – czy to się opłaca?
8.Bezpieczeństwo na placu zabaw – obowiązki i odpowiedzialność zarządcy nieruchomości.
9.Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynku wspólnot mieszkaniowych.
ZARZĄDZANIE SOBĄ
1. Umiejętności prezentacji. Wpływanie na audytorium, budowanie wizerunku, komunikacja niewerbalna, tworzenie efektu pierwszego wrażenia, obniżanie stresu związanego z publicznym wystąpieniem.
2. Zarządzanie zebraniami. Tworzenie planu zebrania, skuteczne zarządzanie sesją pytań i odpowiedzi, właściwe wykorzystanie pomocy audiowizualnych.
3. Delegowanie zadań. Jak prawidłowo przekazywać podwładnym część własnej odpowiedzialności, aby nie prowadziło to do spadku efektywności całego zespołu.
4. Sztuka prowadzenia dyskusji.
5. Kreatywne rozwiązywanie problemów.
6. Efektywna komunikacja z mediami - jakie nasze cele ma realizować?
7. Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy.
ZARZĄDZANIE LUDŹMI
1. Zarządzanie zespołem. Motywowanie, inspirowanie, angażowanie, sprawiedliwe rozliczanie i ocenianie pracowników. 
2. Informacja zwrotna. Jak prawidłowo przekazywać podwładnym część własnej odpowiedzialności, aby nie prowadziło to do spadku efektywności całego zespołu 
3. Umiejętność przeprowadzenia oceny pracownika 
4. Motywowanie pracowników
5. Jak budować relacje z pracownikami
6. Mediacje w sytuacjach konfliktowych i spornych
7. Obsługa trudnego klienta
 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ
1. Podejmowanie decyzji. Jak podejmować decyzje w sytuacji niepewnych i niepełnych danych.
2. Pomiar efektywności pracy.
3. Jak współpracować z dziennikarzami
4. Jak zarządzić by nie błądzić? Wdrażanie zmian w organizacji bez bólu
5. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i zarządzanie stresem
6. Zarządzanie projektami

 

 

2. PORTAL WIEDZY MIESIĘCZNIKA „WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA”

PORTAL WIEDZY to narzędzie wspierające zarządców nieruchomości w swojej pracy. To kompendium wiedzy zawierające ponad 1900 artykułów, komentarzy, aktów prawnych, orzeczeń sądowych, interpretacji podatkowych, wzorów dokumentów i innych materiałów uzupełniających zasób informacji niezwykle potrzebnych w zarządzaniu nieruchomościami.

 

PORTAL WIEDZY składa się z 10 ścieżek tematycznych:
✔ Akty prawne ✔ Nieruchomość wspólna
✔ ABC wspólnoty mieszkaniowej ✔ Finanse
✔ Analizy prawne ✔ Zarządzanie
✔ Orzecznictwo ✔ Technika
✔ Odpowiedzialność zarządcy ✔ Wzory dokumentów

 

UWAGA! Dostęp do szkoleń i Portalu Wiedzy jest limitowany i uzależniony od liczby zakupionych rocznych prenumerat. Liczba dostępów oznacza liczbę osób, które mogą skorzystać ze wszystkich szkoleń.

Liczba prenumerat Liczba dostępów Liczba prenumerat Liczba dostępów
1 szt. dostęp dla 1 osoby 4 szt. dostęp dla 10 osób
2 szt. dostęp dla 5 osób 5 szt. dostęp dla 12 osób
3 szt. dostęp dla 7 osób 6-10 szt. dostęp dla 20 osób

 

Jeśli chcesz skorzystać ze szkoleń i z Portalu Wiedzy napisz do nas - klub@remove-this.municipium.com.pl

 

Myślisz o większej liczbie prenumerat? Uzyskaj 15% rabatu przy zamówieniu! Dowiedz się więcej pisząc na adres: prenumerata@remove-this.municipium.com.pl