Kalendarze

Vademecum Samorządu Terytorialnego - Kalendarz na 2021 r.

Dostępność:

w magazynie

Profesjonalny kalendarz VADEMECUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO to znakomite narzędzie dla pracowników JST, radnych i partnerów samorządowych usprawniające organizację urzędu.

Dostępny w następujących kolorach:
- granatowy,
- grafitowy,
- czerwony.

Format: A5

UWAGA: Wybrany kolor proszę podać w uwagach do zamówienia. W przypadku nie podania koloru będziemy wysyłać kalendarz w losowo wybranym kolorze.

Istnieje możliwość wykonania tłoczenia herbu i nazw własnych oraz dołączenia wklejki reklamowej (prosimy o kontakt w tej sprawie z działem handlowym - handlowy@municipium.com.pl)

49,99 zł

Opis:

Vademecum Samorządu Terytorialnego to Praktyczny Kalendarz dla pracowników urzędów, radnych i partnerów samorządu.

Dostępny w kolorach: granatowym, czerwonym i grafitowym.

Kalendarium zawiera:
• Praktyczne kalendarium - jeden dzień na jednej stronie
• Terminarz określający daty składania sprawozdań, wniosków oraz zbiorczych zestawień

Część merytoryczna zawiera:
W części poradnikowej w cyklu „Rady dla radnych" przedstawiamy szczegółowo – krok po kroku – jak radni mają korzystać z procedury absolutoryjnej, jak powinna przebiegać debata nad raportem o stanie JST oraz głosowanie nad wotum zaufania dla organu wykonawczego z tytułu realizacji zadań w minionym roku.


Raport o stanie gminy i wotum zaufania – rady dla radnych 

Ustawodawca wprowadził do ustroju samorządu terytorialnego dwie nowe instytucje: raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego oraz głosowanie nad wotum zaufania dla organu wykonawczego z tytułu realizacji zadań w minionym roku – jako swoistego rodzaju formalnej oceny jego działalności merytorycznej. W przedstawionych rozważaniach odniesiono się do: prac związanych z przygotowaniem raportu, jego treści i formy,  procesu przedstawienia raportu organowi uchwałodawczemu i mieszkańcom oraz  procedury rozpatrzenia, głosowania uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania i skutków prawnych nieudzielenia wotum zaufania.

Kontrola i zatwierdzenie wykonania budżetu w procedurze absolutoryjnej – rady dla radnych

Opracowanie pokazuje jak przeprowadzić sprawnie i zgodnie z prawem odrębny, sformalizowany sposób kontroli i oceny wykonania budżetu, czyli absolutorium. Jak spełnić  ustawowe wymogi proceduralnych w postępowaniu absolutoryjnym przez wójta/zarząd, komisję rewizyjną, radę/sejmik oraz RIO.

Dopuszczalność zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikiem samorządowym

Publikacja omawia problematyczną kwestię możliwości powierzenia dodatkowych, doraźnych zadań w drodze umowy cywilnoprawnej, obok umowy o pracę, kiedy powierzającym byłby dotychczasowy pracodawca samorządowy. Kiedy w ogóle z urzędnikiem samorządowym jego pracodawca można zawrzeć umowę zlecenia, o dzieło czy o świadczenie usług.

Część informacyjna:
Niezwykle praktyczny, podany w uporządkowanej formie zbiór teleadresowy (zawierający adresy, telefony, faksy, e-maile, strony www) obejmujący m.in. parlament, ministerstwa i urzędy centralne oraz wojewódzkie, ogólnopolskie i lokalne organizacje samorządowe, agencje, fundacje, fundusze, stowarzyszenia samorządowe

Dodatkowo istnieje możliwość wykonania tłoczenia herbu i nazw własnych oraz dołączenia wklejki reklamowej (ceny ustalane są indywidualnie - prosimy o kontakt w tej sprawie z działem handlowym)

Kontakt z działem handlowym:
tel. (22) 242 80 10, (22) 242 80 51
faks (22) 858 84 37, (22) 242 80 57
handlowy@municipium.com.pl

Możliwość zamówienia kalendarza również za pomocą formularza.