Kalendarze

Vademecum Samorządu Terytorialnego - Kalendarz na 2020 r.

Dostępność:

w magazynie

Profesjonalny kalendarz VADEMECUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO to znakomite narzędzie dla pracowników JST, radnych i partnerów samorządowych usprawniające organizację urzędu.

Dostępny w następujących kolorach:
- granatowy,
- grafitowy,
- czerwony.

Format: A5

UWAGA: Wybrany kolor proszę podać w uwagach do zamówienia. W przypadku nie podania koloru będziemy wysyłać kalendarz w losowo wybranym kolorze.

Istnieje możliwość wykonania tłoczenia herbu i nazw własnych oraz dołączenia wklejki reklamowej (prosimy o kontakt w tej sprawie z działem handlowym - handlowy@municipium.com.pl)

49,99 zł

Opis:

Vademecum Samorządu Terytorialnego to Praktyczny Kalendarz dla pracowników urzędów, radnych i partnerów samorządu.

Dostępny w kolorach: granatowym, czerwonym i grafitowym.

Kalendarium zawiera:
• Praktyczne kalendarium - jeden dzień na jednej stronie
• Terminarz określający daty składania sprawozdań, wniosków oraz zbiorczych zestawień

Część merytoryczna zawiera:
Jak sprawnie i obiektywnie zorganizować i przeprowadzić obowiązkowe oceny pracowników w samorządzie

Umiejętność dokonywania oceny pracy i pracowników należy do najważniejszych i najtrudniejszych kompetencji kierowniczych w każdej organizacji. To, czy pracownik zaakceptuje wynik oceny oraz czy spełni ona swoje funkcje, zależy w dużej mierze od tego, jak podwładni oceniają umiejętości swoich przełożonych w obszarze dokonywania ocen.

Ochrona prawna radnego jako osoby publicznej na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego i karnego

Radny jest osobą publiczną jako członek rady - organu gminy/powiatu działającego na zasadach jawności. Jako osobie publicznej, na gruncie prawa cywilnego i administracyjnego przysługuje mu ochrona w zakresie prawa do prywatności. Radny jest także funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu prawa karnego i w związku z tym przysługuje mu ochrona prawna w związku z wykonywaniem mandatu, określona w przepisach kodeksu karnego.

Część informacyjna:
Niezwykle praktyczny, podany w uporządkowanej formie zbiór teleadresowy (zawierający adresy, telefony, faksy, e-maile, strony www) obejmujący m.in. parlament, ministerstwa i urzędy centralne oraz wojewódzkie, ogólnopolskie i lokalne organizacje samorządowe, agencje, fundacje, fundusze, stowarzyszenia samorządowe

Dodatkowo istnieje możliwość wykonania tłoczenia herbu i nazw własnych oraz dołączenia wklejki reklamowej
(ceny ustalane są indywidualnie - prosimy o kontakt w tej sprawie z działem handlowym)

Kontakt z działem handlowym:
tel. (22) 242 80 10, (22) 242 80 51
faks (22) 858 84 37, (22) 242 80 57
handlowy@municipium.com.pl

Możliwość zamówienia kalendarza również za pomocą formularza.