Finanse samorządowe

Rekompensata publicznoprawna w zadaniach komunalnych

Wydanie:

papierowe

Dostępność:

w magazynie

Autor:

Marcin Leśny, Hubert Patelka

ISBN

Rok wydania: 2019
Liczba stron: 190
Format: B5

120,00 zł

Opis:

Książka poświęcona jest warunkom realizacji zadań komunalnych w postaci usług w ogólnym interesie gospodarczym, w szczególności zasadom ich zlecania i rozliczania, w tym audytu i kontroli. Uwzględnienia aktualne poglądy nauki prawa oraz orzecznictwo sądów unijnych i krajowych. Autorzy opisali praktyczne zalety tego modelu realizacji zadań publicznych oraz związane z nim założenia optymalizacji organizacyjnej, majątkowej i finansowej, przykłady już zrealizowanych projektów, także ograniczenia powierzenia zdań w ramach systemu nadzoru pomocy publicznej. Publikacja uwzględnia aspekty związane z realizacją projektów z dofinansowaniem unijnym. To pierwsze kompleksowe opracowanie tego ważnego tematu.Książka adresowana jest do osób odpowiedzialnych za kontrolę realizacji zadań publicznoprawnych – szefów jst, skarbników, osób odpowiedzialnych za przygotowanie, nadzór nad realizacją oraz rozliczenie kosztów, tj. doradców ekonomicznych, adwokatów, radców prawnych, audytorów i kontrolerów w jst.

Autorzy:

Marcin Leśny – radca prawny, doktor nauk prawnych. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i europejskiego, w tym prawa zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Doradzał przy realizacji skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz reprezentował jst w precedensowych postępowaniach, w tym przed Komisją Europejską oraz Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Hubert Patelka – radca prawny, specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Od kilkunastu lat świadczy dla jst usługi specjalistycznego doradztwa prawnego. W swojej praktyce zawodowej wielokrotnie doradzał przy realizacji skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Spis treści:
Rozdział 1.
Pojęcie rekompensaty
1.1. Rekompensata w prawie polskim
1.2. Rekompensata w prawie unijnym
1.3. Podsumowanie
Rozdział 2.
Kooperacja w zakresie usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG)
2.1. Pojęcie usługi realizowane w ogólnym interesie gospodarczym
2.2. Beneficjenci rekompensaty
2.3. Zakres zadań rekompensowanych
2.4. Umowy publicznoprawne
2.4. Dotowanie zadań rekompensowanych ze środków Unii Europejskiej
2.6. Podsumowanie
Rozdział 3.
Status przedsiębiorstw realizujących zadania komunalne
3.1. Przedsiębiorstwa komunalne w UOIG
3.2. Warunki przekazania zadań komunalnych
3.3. Podsumowanie
Rozdział 4.
Powierzenie zadań rekompensowanych
4.1. Rozróżnienie trybu powierzenia i rozliczenia rekompensaty
4.2. Rozliczenie rekompensaty według reguły Altmark
4.2.1. Akt powierzenia zadania
4.2.2. Parametry rozliczania zadania
4.2.3. Metody wyliczenia rekompensaty
4.2.4. Tryb wyboru usługodawcy
4.3. Podsumowanie
Rozdział 5.
Dopuszczalność pomocy publicznej w projektach rekompensowanych
5.1. Pojęcie pomocy publicznej
5.2. Obowiązek zgłoszenia pomocy publicznej
5.2.1. Zwolnienie w ramach systemu de minimis
5.2.2. Zwolnienie na podstawie decyzji Komisji
5.2.3. Zwolnienie w ramach zasad ramowych Komisji
5.3. Podsumowanie
Rozdział 6.
Przygotowanie rozliczenia rekompensaty publicznoprawnej
6.1. Modelowanie zadania rekompensowanego – kontrola ex-ante
6.2. Możliwe założenia optymalizacyjne
6.3. Rekompensata w ujęciu księgowym
6.4. Sposoby rozliczenia nadwyżki rekompensaty
6.5. Podsumowanie
Rozdział 7.
Kontrola rekompensaty publicznoprawnej
7.1. Monitoring rekompensaty
7.2. Tryby kontroli projektu rekompensowanego: zarządcza, wewnętrzna, właścicielska, rzeczowa
7.2.1. Kontrola zarządcza
7.2.2. Kontrola wewnętrzna
7.2.3. Kontrola właścicielska – zewnętrzna podmiotu powierzającego
7.3. Zasady audytu rekompensaty
7.4. Podsumowanie
Rozdział 8.
Podsumowanie
Bibliografia