Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 43/945 - października 24, 2009

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

KP

Kwoty subwencji ogólnej

Zaloguj się i czytaj więcej

MJ

Zwroty wydatków na fundusz sołecki

Zaloguj się i czytaj więcej

TF

Publikacja adresów zamieszkania w BIP

Zaloguj się i czytaj więcej

Natalia Poloczek

Gmina wychowa

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Pełnomocnik wyborczy

Zaloguj się i czytaj więcej

TF

Jak finansować oświatę?

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Jezierska

FRIK na nowych zasadach

Zaloguj się i czytaj więcej

NP

Urealnienie terminów w Karcie Nauczyciela

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Osiecki

Antykryzysowe przepisy w zamówieniach

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Osiecki

Odpowiedź na kryzys

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Wyceny przed budową dróg

Zaloguj się i czytaj więcej

Weronika Grabowiecka

Prawa radnych przy tworzeniu budżetu

Zaloguj się i czytaj więcej

Jarosław Czerw

Nagroda dla dyrektora biblioteki publicznej?

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Leśny

Outsourcing audytu wewnętrznego

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Laskowski

Finansowanie działalności OSP

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Szewc

Wykonywanie uchwał rady gminy przez wójta

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Machelski

Budowa oczyszczalni ścieków

Zaloguj się i czytaj więcej

Marlena Sakowska- Baryła

Dostęp radnych do danych osobowych

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak- Kowalska

Interes prawny w głosowaniu na przewodniczącego

Zaloguj się i czytaj więcej

Dieta za sesje nadzwyczajne

Zaloguj się i czytaj więcej

Wynagrodzenie nieobecnego w pracy radnego

Zaloguj się i czytaj więcej

Zabieranie głosu na sesji

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak- Kowalska

Komisja rewizyjna a uprawnienia nadzorcze

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak- Kowalska

Konwent w radzie

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Fijołek

Niezrealizowany porządek obrad sesji

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Cel związku międzygminnego

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Obszar śródmiejski

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Tezy wyroków i orzeczeń

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Forma wniosku o zawarcie umowy

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Ustanowienie pełnomocnika

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Nakładanie obowiązków na kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Zmiana pasa drogowego

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Oczkowicz

Miasto informacyjne

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Swianiewicz

Wydatki inwestycyjne samorządów na infrastrukturę techniczną

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane