Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 41/943 - października 10, 2009

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

TF

Jakość usług komunalnych

Zaloguj się i czytaj więcej

MJ

Zasady wypłaty zaliczek

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Olesiak

Propozycje dla kultury

Zaloguj się i czytaj więcej

NP

Opieka nad niepełnosprawnymi

Zaloguj się i czytaj więcej

NP

Postępowanie odwoławcze w SKO

Zaloguj się i czytaj więcej

NP

Sposób działania strażników gminnych

Zaloguj się i czytaj więcej

NP

Zmiana opłat spółdzielni

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Czy wzrosną opłaty za dokumenty?

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Elektroniczne odpisy z rejestru zastawów

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Sołtys w komisji wyborczej

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Wykaz danych w spisie rolnym

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Bezpieczne stadiony

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Wyceny przed budową dróg

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Wytyczne do inwestycji w sieci szerokopasmowe

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Wywłaszczenia szybciej niż dotychczas

Zaloguj się i czytaj więcej

Bogdan Mościcki

Każdy mieszkaniec musi wierzyć

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Błaszko

Odpowiedzialność karnoskarbowa za dotację

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Adamek

Inkasent zapłaci odsetki

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Adamek

Odsetki tylko do dnia przedawnienia podatku

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Tomkowska

Zasady zmian specyfikacji

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Wierzbica

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych

Zaloguj się i czytaj więcej

Monika A. Górska

Ochrona produktów lokalnych

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Fijołek

Oceny pracownicze na starych zasadach

Zaloguj się i czytaj więcej

Aneta Walewska, Andrzej Oczkowicz

Terminy zmian w finansach publicznych

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Filipek

Kolejne umowy dzierżawy na okres do 3 lat

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Gorzel

Związek międzygminny

Zaloguj się i czytaj więcej

Grażyna Syjut, Radosław Skwarło, Tomasz Fijołek

Łączenie stanowisk sekretarza i wójta w świetle nowych przepisów

Zaloguj się i czytaj więcej

Publikacja nagrań z sesji w Internecie

Zaloguj się i czytaj więcej

Jacek Murzydło

Jak zweryfikować wniosek o dopłatę?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak- Kowalska

Termin zwołania sesji nadzwyczajnej

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak- Kowalska

Radny prezesem klubu sportowego

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak- Kowalska

Zwołanie sesji przez wiceprzewodniczącego

Zaloguj się i czytaj więcej

Stwierdzenie nieważności uchwały

Zaloguj się i czytaj więcej

Praca pomimo zwolnienia lekarskiego

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Fijołek

Przyjmowanie porządku obrad

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Fijołek

Termin wypłaty dodatku stażowego

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Legalizacja samowoli budowlanej

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Odwołanie dyrektora szkoły

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Tezy wyroków i orzeczeń

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone na boisku

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Opiniowanie herbu gminy

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Odpowiedzialność za szkody spowodowane reklamą

Zaloguj się i czytaj więcej

Bogusław Dziadkiewicz

Kto nas może kontrolować?

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Osiecki

Będzie nowa ustawa o odpadach

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Osiecki

Współfinansowanie to nie problem

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Siwoń

Nowa ustawa o finansach

Zaloguj się i czytaj więcej

NP

Samorządowy debiut na giełdzie

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Polityka energetyczna do 2030 r.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Niebudek

Centrum dla aktywnych

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane