Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 36/938 - września 5, 2009

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

MJ

Podział środków z NFZ

Zaloguj się i czytaj więcej

MJ

Rozwój obszarów rybackich

Zaloguj się i czytaj więcej

OSA

Ostateczna wersja ustawy o finansach publicznych

Zaloguj się i czytaj więcej

NP

Standaryzacja ZOZ-ów przesunięta

Zaloguj się i czytaj więcej

NP

Za niskie wymagania wobec dyrektorów

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Jakie plany wobec samorządów?

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Szewc, Tomasz Szewc

Procedura uchwałodawcza w jst

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Szewc, Tomasz Szewc

Inicjatywa uchwałodawcza

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Szewc, Tomasz Szewc

Przygotowanie projektu uchwały

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Szewc, Tomasz Szewc

Procedura konsultacji

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Szewc, Tomasz Szewc

Przedłożenie projektu uchwały radzie

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Szewc, Tomasz Szewc

Głosowanie

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Szewc, Tomasz Szewc

Podpisanie uchwały i wpisanie jej do rejestru uchwał

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Szewc, Tomasz Szewc

Przedłożenie uchwały organom nadzoru

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Szewc, Tomasz Szewc

Ogłoszenie uchwały

Zaloguj się i czytaj więcej

NP

Nagrody dla nauczycieli

Zaloguj się i czytaj więcej

NP

Sprawdzanie uczniowskiej wiedzy

Zaloguj się i czytaj więcej

VEG

Rejestr u marszałka

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Praktyki absolwenckie - nowa forma umowy

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Przedterminowe wybory

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Celeban

Zapytanie o cenę

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Skarga na komisje rewizyjną

Zaloguj się i czytaj więcej

Jarosław Kotowski

Zlecanie zadań przez gminę

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Tezy wyroków i orzeczeń

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Punkty sprzedaży alkoholu

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Łączenie szkół

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Nagroda dla nauczyciela

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Ponowne podłączenie do sieci

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane