Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 29/931 - lipca 18, 2009

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

GNYC

Aby łatwiej budować drogi

Zaloguj się i czytaj więcej

Natalia Poloczek

Prawo antykorupcyjne ? kolejna odsłona

Zaloguj się i czytaj więcej

Jacek Janowski

Poprawiania przepisów o informatyzacji ciąg dalszy

Zaloguj się i czytaj więcej

MJ

Aglomeracje nie dbają o drogi?

Zaloguj się i czytaj więcej

MJ

Jak przekształcać szpitale?

Zaloguj się i czytaj więcej

MJ

Gminne rady seniorów

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Osiecki

Czy będzie nowa ustawa o finansach?

Zaloguj się i czytaj więcej

NP

Szkody po imprezach masowych

Zaloguj się i czytaj więcej

NP

Pomoc rodzinom zastępczym

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Praktyki absolwenckie

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Bez uwłaszczenia działkowców?

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Samorząd w raporcie Boniego

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Wójt komisarzem spisowym

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Doprecyzowana ustawa szerokopasmowa

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Zmiany w zarządzaniu kryzysowym

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Filipek

Zlecanie remontów bez zamówień publicznych

Zaloguj się i czytaj więcej

Szymon Batkowski

Reaktywacja wspólnot gruntowych

Zaloguj się i czytaj więcej

Ryszard Szarek

Regulacja stanu prawnego nieruchomości

Zaloguj się i czytaj więcej

Jarosław Kotowski

Podstawowe zasady współpracy

Zaloguj się i czytaj więcej

Jędrzej Bujny

Zatwierdzanie taryf za wodę i ścieki

Zaloguj się i czytaj więcej

MJ

Pieniądze na rozwój przedsiębiorczości

Zaloguj się i czytaj więcej

MJ

Sprawozdawczość programów operacyjnych

Zaloguj się i czytaj więcej

MJ

Kapitał Ludzki po zmianach

Zaloguj się i czytaj więcej

NP

Nowy przedmiot w gimnazjach

Zaloguj się i czytaj więcej

Natalia Poloczek

Większe uprawnienia straży gminnych

Zaloguj się i czytaj więcej

NP

Poszukiwanie wód termalnych

Zaloguj się i czytaj więcej

NP

Wypadki przy pracy

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gurdek

Zastępca kierownikiem USC

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Zawada

Licencje na taksówkarzy

Zaloguj się i czytaj więcej

Ryszard Szarek

Naprawa herbu gminy

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Formalne przyjęcie protokołu sesji

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Podpis pod decyzją podatkową

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Radny prezesem stowarzyszenia otrzymującym dotacjeRadny prezesem stowarzyszenia otrzymującym dotacje

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Udostępnienie nagrań z sesji osobie, która na niej była obecna

Zaloguj się i czytaj więcej

Czas przechowywania oświadczenia majątkowego

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Zmiany w prawie pracy

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Sprzedaż nieruchomości komunalnej

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Tezy wyroków i orzeczeń

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Kto może korzystać z ośrodków wsparcia?

Zaloguj się i czytaj więcej

TF

Opłata za pas drogowy

Zaloguj się i czytaj więcej

TF

Stawki za odbiór odpadów segregowanych

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Treść programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Szczegółowość i zakres uchwały budżetowej

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Gondek

Bezpłatne zbiórki metodą na odpady?

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Osiecki

Białowieski Program Rozwoju

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwester Kuchnio

Stawki VAT w zamówieniach publicznych

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Jerzmanowski

Nowe formy gospodarki komunalnej

Zaloguj się i czytaj więcej

AO

Informacja o wysokości czynszów dla gmin

Zaloguj się i czytaj więcej

AO

Konkurs Dobre Praktyki PPP 2009

Zaloguj się i czytaj więcej

AO

Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w PAIiIZ

Zaloguj się i czytaj więcej

AO

Galeria projektów mechanizmów finansowych

Zaloguj się i czytaj więcej

MJ

Szkolenia dla samorządowców

Zaloguj się i czytaj więcej

MJ

Kto będzie mógł się odwołać?

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane