Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 20/922 - maja 16, 2009

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Natalia Poloczek

Antykorupcji ciąg dalszy

Zaloguj się i czytaj więcej

Natalia Poloczek

Pomoc przy spłacie kredytów

Zaloguj się i czytaj więcej

Natalia Poloczek

Dodatki w urzędzie pracy

Zaloguj się i czytaj więcej

Natalia Poloczek

Zasiłki dla migrujących

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Dłużnicy gmin do rejestru

Zaloguj się i czytaj więcej

MJ

Podwyżki dla pracowników służby zdrowia

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Inwentaryzacja dróg krajowych

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Polityka a środowisko

Zaloguj się i czytaj więcej

Kamila Przepieść

Przychodzi inwestor do starosty

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Samorządowy transport zbiorowy

Zaloguj się i czytaj więcej

MSWiA

Fundusz sołecki jako mechanizm rozwoju

Zaloguj się i czytaj więcej

MSWiA

Co to jest fundusz sołecki?

Zaloguj się i czytaj więcej

Bogdan Mościcki, Tomasz Fijołek

Fundusz pomoże zbudować społeczeństwo obywatelskie

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Jezierska

Mądry wójt animatorem aktywności na wsi

Zaloguj się i czytaj więcej

oprac.TF

USTAWA z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (DzU z 2009 r. nr 52, poz. 420)

Zaloguj się i czytaj więcej

oprac. "Wspólnota"

Przykładowy wniosek

Zaloguj się i czytaj więcej

oprac. "Wspólnota"

przykładowa uchwała

Zaloguj się i czytaj więcej

oprac. "Wspólnota"

Rozwiązania o charakterze funduszu sołeckiego i związane z nimi przykłady inicjatyw społeczności wie

Zaloguj się i czytaj więcej

Natalia Poloczek

Informatyzacja pomocy publicznej

Zaloguj się i czytaj więcej

Natalia Poloczek

Przedterminowe wybory w Tarnowcu

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Stare banderole będą ważne do 2010 r.

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Bezpieczeństwo wzorów pism

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Gorzel

Wyrok karny wobec radnego

Zaloguj się i czytaj więcej

Protokół podkomisji rewizyjnej

Zaloguj się i czytaj więcej

Udział publiczności w sesji rady

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Adamek

Upomnienie a przedawnienie podatku

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Termin przy refundacji z PFRON

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Dowód opłaty za postój

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Tezy wyroków i orzeczeń

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Kryteria przyznawania nagród nauczycielom

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Ustalenie ceny za dzierżawę działki

Zaloguj się i czytaj więcej

TF

Pełnomocnictwo dla przewodniczącego rady

Zaloguj się i czytaj więcej

TF

Porządek obrad sesji nadzwyczajnej

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Wynagrodzenie redaktora naczelnego gazety gminnej

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane