Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 13/915 - marca 28, 2009

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

MJ

Fundusz Sołecki podpisany

Zaloguj się i czytaj więcej

MJ

Ratownictwo medyczne

Zaloguj się i czytaj więcej

Natalia Poloczek

Zaostrzenie przepisów antykorupcyjnych

Zaloguj się i czytaj więcej

Natalia Poloczek

Fundusz Kolejowy ? podział środków

Zaloguj się i czytaj więcej

Natalia Poloczek

Sześciolatki do szkół

Zaloguj się i czytaj więcej

Natalia Poloczek

Bezpłatna pomoc prawna

Zaloguj się i czytaj więcej

Natalia Poloczek

Rady rodziców nieobligatoryjne

Zaloguj się i czytaj więcej

Natalia Poloczek

Drugi język w gimnazjach

Zaloguj się i czytaj więcej

Natalia Poloczek

Wychowanie do życia w rodzinie

Zaloguj się i czytaj więcej

Ryszard Paweł Krawczyk

Projekt niedopracowany

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Sztuk

Informatyzacja skarbówki

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Sztuk

Reelekcja tylko raz

Zaloguj się i czytaj więcej

PS

Wynagrodzenia pracowników samorządowych

Zaloguj się i czytaj więcej

Marian Walny

Zmiany w prawie odpadowym?

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Jóźwiak

Absolutorium

Zaloguj się i czytaj więcej

Ireneusz Krześnicki

Zwolnienie pracownika będącego radnym

Zaloguj się i czytaj więcej

Jacek Murzydło

Ochrona prawna nazwy gminy

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Adamek

Likwidator nie odpowiada za zaległości podatkowe spółdzielni

Zaloguj się i czytaj więcej

Przemysław Sztejna

Trwały zarząd - dopuszczalność wypowiedzenia umowy najmu

Zaloguj się i czytaj więcej

Damian Obrusznik

Kosztowne średnie

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Wierzbica

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Zasady wypełniania oświadczeń

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Ostojski

Wynagradzanie wójta

Zaloguj się i czytaj więcej

Maria Supera-Markowska

Odwołanie od negatywnej oceny projektu

Zaloguj się i czytaj więcej

Natalia Poloczek

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Zaloguj się i czytaj więcej

NP

Nowe departamenty w MSWiA

Zaloguj się i czytaj więcej

NP

Wypisy i wyrysy bez opłat

Zaloguj się i czytaj więcej

NP

Dowód osobisty bez opłat

Zaloguj się i czytaj więcej

OSA

Ogłoszenie o koncesji

Zaloguj się i czytaj więcej

OSA

Wyższe wsparcie dla lokali socjalnych

Zaloguj się i czytaj więcej

Uposażenie przewodniczącego komisji

Zaloguj się i czytaj więcej

Stanisław Małecki

Ochrona informacji niejawnych

Zaloguj się i czytaj więcej

Szymon Batkowski

Warunkowe umorzenie postępowania

Zaloguj się i czytaj więcej

Grażyna Syjut

Zatrudnianie nauczycieli pedagogów

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Klub mniejszościowy w komisji rewizyjnej

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Korekta PIT-u

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Użyczenie pomieszczeń dla SPZOZ-u

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Fijołek

Radny honorowym obywatelem gminy

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gurdek

Wymagania na kierownika USC

Zaloguj się i czytaj więcej

Wykreślenie z rejestru zabytków

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Zaloguj się i czytaj więcej

Tezy wyroków i orzeczeń

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Bezprzetargowy wynajem nieruchomości gminy

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Dodatek dla nauczycieli za trudne warunki pracy

Zaloguj się i czytaj więcej

TF

Likwidacja drogi wewnętrznej

Zaloguj się i czytaj więcej

Jacek Pierzyński

Dokapitalizowanie spółki komunalnej

Zaloguj się i czytaj więcej

Wiesława Niegodzisz

Warto podjąć ryzyko

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Fedorowicz

Tanie domy komunalne

Zaloguj się i czytaj więcej

Rafał Baniak

Wsparcie działań studyjno?koncepcyjnych

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Zych

Prawo chroni niesolidnych wykonawców

Zaloguj się i czytaj więcej

MJ

Wsparcie administracji samorządowej

Zaloguj się i czytaj więcej

MJ

MRR walczy z kryzysem

Zaloguj się i czytaj więcej

MJ

Zwodociągowanie gmin

Zaloguj się i czytaj więcej

OSA

Środki z CEB dla BOŚ

Zaloguj się i czytaj więcej

MJ

Wysoko sprawne wytwarzanie energii

Zaloguj się i czytaj więcej

OSA

Wsparcie odnawialnych źródeł energii

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Zabłocka

Czy będzie skok w finansowaniu sportu ?

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane