Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 43/893 - października 25, 2008

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Małgorzata Jóźwiak

RIO o projekcie ustawy o finansach publicznych

Zaloguj się i czytaj więcej

MJ

Zmiany w funduszu sołeckim

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Jerzmanowski

Przekształcenie zakładów budżetowych w spółki kapitałowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Marcinkowska

Dłużnicy alimentacyjni w Krajowym Rejestrze Długów

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Odprawa emerytalna dla nauczyciela

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Bezpłatny lokal od gminy

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Prawo pierwokupu a pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Osoby postronne podczas kontroli przeprowadzanej przez komisję rewizyjną

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Dane osobowe sołtysa

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Zarządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie informacji publicznej

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Zmiana miejsca zamieszkania

Zaloguj się i czytaj więcej

Kontrola działalności pracy wójta

Zaloguj się i czytaj więcej

dbk

Opłata za opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Zaloguj się i czytaj więcej

dbk

Odpis aktu stanu cywilnego

Zaloguj się i czytaj więcej

dbk

Tezy wyroków i orzeczeń

Zaloguj się i czytaj więcej

dbk

Zmiana w ewidencji gruntów

Zaloguj się i czytaj więcej

dbk

Przewóz przedszkolaka prywatnym samochodem

Zaloguj się i czytaj więcej

dbk

Przekazywanie radnym materiałów na sesję w formie elektronicznej

Zaloguj się i czytaj więcej

MC

Naruszenie zasad konkurencji

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Jóźwiak

Zmiany w projekcie budżetu

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Adamek

Kontrola umorzeń podatkowych

Zaloguj się i czytaj więcej

Krzysztof Sech

Umorzenie renty planistycznej

Zaloguj się i czytaj więcej

Bogusław Dziadkiewicz

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie

Zaloguj się i czytaj więcej

Grażyna Syjut

Odzyskanie nieruchomości

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Obrębski

Odpowiedzialność karna nauczycieli

Zaloguj się i czytaj więcej

Jacek Janowski

Pieczęć elektroniczna

Zaloguj się i czytaj więcej

MC

Oświadczenia majątkowe

Zaloguj się i czytaj więcej

MC

Prawo o aktach stanu cywilnego

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Osiecki, Bogdan Mościcki

Budżety samorządów w 2009 r.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski, Jacek Murzydło

Zamiast meldunku ? zgłoszenie

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane