Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 20/1364 - października 8, 2022

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

20 lat Samorządowego Forum Kapitału i Finansów

Zaloguj się i czytaj więcej

Alina Pogoda*

Sprawiedliwa transformacja stawia wyzwania przed samorządami

Zmiana oblicza regionów węglowych wymaga koordynacji, wsparcia eksperckiego i współpracy licznych interesariuszy po to, aby pogodzić interesy wszystkich. Celem są zielona przyszłość i dostatnie życie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Koniec łatwych inwestycji w sporcie i rekreacji

Zmiany, jakie wprowadziła najpierw pandemia COVID-19, a następnie wojna w Ukrainie, jak również zmiany makroekonomiczne spowodowały, że wymagające dużej atencji warunki prowadzenia gospodarki komunalnej stały się jeszcze bardziej wymagające.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Repozytorium dokumentów elektronicznych, czyli jak stworzyć nowoczesną bazę wiedzy wykorzystywaną w obsłudze spraw

Realizacja zadań publicznych przez JST opiera się na różnych kanałach komunikacji z mieszkańcami. Najczęściej to obywatel inicjuje sprawę, składając do urzędu wniosek lub inny dokument. Zdarza się również, że to urząd np. poprzez wydanie decyzji administracyjnej rozpoczyna ten proces. W obu przypadkach obsługę spraw wspierają systemy informatyczne wykorzystywane przez samorządy. Istotne jest, aby dane zawarte w systemach były wiarygodne i zgodne z posiadaną dokumentacją.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Subwencja inwestycyjna powinna premiować zwłaszcza mniejsze gminy

Takie rozwiązanie będzie bardzo przejrzyste, nie będzie obciążone zarzutami o znaczenie pieniędzy przez władzę i ma mobilizować samorządy do zwiększania wydatków inwestycyjnych niezwykle ważnych dla lokalnych społeczności oraz dla wzrostu całej gospodarki – mówi Włodzimierz Tomaszewski, minister, członek Rady Ministrów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Przedszkola na poziomie

Rokietnica, która z roku na rok notuje wzrost liczby mieszkańców, nie musi martwić się o miejsca dla dzieci w przedszkolach publicznych. Kiedy jest potrzeba, z pomocą przychodzi Ogólnopolski Operator Oświaty, prowadzący placówkę „Logicus”, która zapewnia edukację 150 dzieciom. Od września rozpoczęła działalność kolejna – pięciooddziałowa. Są to przedszkola, które dzieci uwielbiają, o czym przekonuje Bartosz Derech, wójt gminy Rokietnica.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Ubezpieczenia kalkulujmy na zimno

Choć zmagamy się z globalnym ociepleniem, to decyzje o ochronie ubezpieczeniowej podejmujemy na szczęście na chłodno. Ubezpieczający potrafią stawić czoła trudnym realiom. W zamian oczekują wypracowania korzystnych rozwiązań, dokładnego pokazania wpływu czynników gospodarczych na kalkulacje i ich odzwierciedlenia w sumach ubezpieczenia oraz wycenie ryzyk.

Zaloguj się i czytaj więcej

MEiN: Lekcje w formie stacjonarnej

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że nie widzi przesłanek do tego, aby organy prowadzące rezygnowały ze stacjonarnego funkcjonowania placówek oświatowych w związku ze wzrostem cen energii czy brakiem opału.

Zaloguj się i czytaj więcej

„Niepodległa do hymnu” – zaśpiewajmy wspólnie Mazurka Dąbrowskiego 11 listopada w samo południe

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza mieszkańców miast i wsi, jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, szkoły, organizacje pozarządowe i wszystkich chcących świętować odzyskanie niepodległości do udziału w akcji „Niepodległa do hymnu” i zaśpiewania Mazurka Dąbrowskiego 11 listopada w samo południe. W 2022 r. będziemy wspólne śpiewać hymn już po raz piąty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Sygnaliści. Co musisz wiedzieć?

Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (2019/1937), tzw. dyrektywa o sygnalistach nakłada na pracodawców szereg nowych obowiązków. Dobrze zorganizowany system, właściwie dobrane narzędzia, kompetentny personel i przyjęte procedury mają skutecznie wspomóc pracodawcę we właściwej realizacji zadań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Elektryczne miniautobusy w Gdańsku

Trzy pojazdy, a także trzy ładowarki oraz urządzenia i sprzęt do diagnostyki i napraw kosztowały 4,8 mln złotych. Każdy autobus może zabrać na pokład 21 pasażerów

Zaloguj się i czytaj więcej

Wałbrzych kupi 20 „wodorowców”

Miasto otrzyma 58 mln zł dotacji oraz blisko 7 mln zł niskooprocentowanej pożyczki z NFOŚiGW na zakup 20 niskopodłogowych, ekologicznych pojazdów transportu publicznego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Innowacyjne i zielone technologie dla miasta lub gminy

Dzięki Funduszom Europejskim i Programowi Inteligentny Rozwój, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi przedsięwzięcia w trybie zamówień przedkomercyjnych (PCP), w efekcie których powstaną innowacyjne technologie wspierające osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu. NCBR jako zamawiający definiuje wyzwanie badawcze wynikające z realnych potrzeb polskiej gospodarki, a wykonawcy wybrani w naborach prowadzą prace badawczo-rozwojowe służące opracowaniu i demonstracji działania innowacyjnego rozwiązania niedostępnego dziś na rynku.

Zaloguj się i czytaj więcej

EZD RP jako fundament cyfrowej administracji

EZD RP to bezpieczny, spójny i jednolity system, który umożliwi wprowadzenie w polskiej administracji realnej zmiany w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją i informacją. W przyszłym roku EZD RP zostanie szeroko i bezpłatnie udostępniony wszystkim zainteresowanym podmiotom publicznym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jak dzięki ekosystemowi Microsoft dla Edukacji samorządy mogą budować kompetencje cyfrowe uczniów, przygotowując ich jednocześnie do rynku pracy?

Rozwiązania Microsoft dla sektora edukacji pozwalają na zbudowanie w szkole kompletnego ekosystemu, który umożliwia jej bezpieczne, wydajne, nowoczesne i przyjazne funkcjonowanie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Strategia korzystania z mediów społecznościowych potrzebna od zaraz

Bez przemyślanej strategii obecność urzędu na Facebooku czy Twitterze może zakończyć się katastrofą wizerunkową – to jedno z głównych przesłań I Samorządowego Kongresu Internetu i Mediów Społecznościowych, który odbył się w Tychach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wraca temat PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) funkcjonują w samorządach od ponad roku. Po zeszłorocznych wysiłkach wdrożeniowych temat znów wraca z uwagi na zbliżające się w przyszłym roku okienko ponownego automatycznego zapisu pracowników do PPK. Rozmawiamy o tym z Piotrem Dygasem, Dyrektorem Departamentu Sprzedaży w Pekao TFI S.A.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ruda Śląska ma nowego prezydenta

W drugiej turze przedterminowych wyborów starli się dwaj dotychczasowi wiceprezydenci: Michał Pierończyk oraz Krzysztof Mejer. Wygrał ten pierwszy zdecydowaną większością głosów, jednak przy bardzo słabej frekwencji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ile straciły miasta na zmianach podatkowych?

Biuro Związku Miast Polskich przekazało wszystkim swoim członkom wyliczenia dotyczące ubytków w dochodach z PIT za lata 2019–2023 oraz sumę otrzymanych przez miasto rekompensat – dla każdego miasta indywidualnie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Paleta możliwości mieszkaniowych

Katowice do niedawna kojarzone były głównie z przemysłem, dzisiaj śmiało można powiedzieć, że to nowoczesne miasto wyznaczające europejskie standardy. Na ich atrakcyjność wpływa zróżnicowany rynek nieruchomości z bogatą ofertą dla każdego, kto planuje związać swoją przyszłość ze stolicą Górnego Śląska.

Zaloguj się i czytaj więcej

W Tychach otwarto sklep społeczny

Na terenie Tyskich Hal Targowych działa pierwszy w Polsce sklep społeczny sieci Spichlerz – dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, ale nie tylko.

Zaloguj się i czytaj więcej

PiS: nie przewidujemy zmiany ordynacji wyborczej

– Nie ma w tej chwili projektu zmian w ordynacji, nie ma w tej chwili takiej decyzji politycznej – powiedział w Studiu PAP sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Warszawa: pełnomocniczka ds. równego traktowania

Prezydent Rafał Trzaskowski powierzył tę funkcję Karolinie Zdrodowskiej, dyrektorce koordynatorce ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nie żyje wójt gminy Tarnowiec

Zmarł w pracy, podczas wykonywania obowiązków służbowych. Wiktor Barański miał 53 lata.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Paweł Grzybowski*

Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – w podatku od nieruchomości

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów, budynków i budowli o gospodarczym charakterze wzbudza wiele wątpliwości. Wydatność fiskalna tego podatku powoduje wzmożoną weryfikację prawidłowości deklarowania obowiązku podatkowego – tak po stronie organów, jak i samych podatników. W efekcie, w procesie stosowania przepisów, często dochodzi do konfrontacji stanowisk. Taki jest właśnie kontekst wydanego przez Trybunał Konstytucyjny (TK) wyroku z 24 lutego 2021 r. (sygn. akt SK 39/19).

Zaloguj się i czytaj więcej

Szczególnie uzasadnione przypadki odwołania dyrektora

„Przypadki szczególnie uzasadnione”, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 prawa oświatowego, to sytuacje, w których doszło do rażących uchybień niepozwalających na dalsze zajmowanie stanowiska, a zatem prowadzących do konieczności natychmiastowego odsunięcia osoby pełniącej funkcję kierowniczą w szkole lub placówce oświatowej od pracy na tym stanowisku w trakcie roku szkolnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zamknięty katalog zadań osiedla

Zadania osiedla, sposób ich realizacji, w tym zadania jego organów, powinny zostać uregulowane w statucie w sposób wyczerpujący, w formie zamkniętego katalogu. Przyjęcie innego założenia umożliwiłoby przekazywanie im zadań w trybie pozastatutowym zarówno przez radę gminy, jak i organ wykonawczy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Podstawa prawna uchwały krajobrazowej

W przypadku aktów prawa miejscowego z zakresu zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, zasady i tryb ich sporządzania określa ustawa planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wskazanie w podstawie prawnej uchwały innej ustawy jest istotnym naruszeniem prawa.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Karol Popławski

Orzecznictwo RIO w zakresie gospodarki odpadami

Analizujemy orzecznictwo RIO w zakresie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W artykule skupimy się na orzecznictwie odnoszącym się do nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne budynki o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym. Przeanalizujemy też sprawy dotyczące wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

TSUE odpowiada na wątpliwości zamawiających

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się w ostatnim czasie w kilku ciekawych kwestiach. Rozstrzygnął m.in. sprawę ponownej organizacji przetargu ze względu na sprzedaż spółki publicznej oraz w zakresie spełnienia kryteriów przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu przez pełnomocnika grupy wykonawców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Brak środków w budżecie a unieważnienie przetargu

Czy można unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli w budżecie nie ma środków na pokrycie kosztów danego zadania? Wiele zależy od tego, czy jego realizacja miała zostać sfinansowana ze środków zewnętrznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Wilk*

Zdalny udział radnych w sesji stacjonarnej – złoty środek, czy naruszenie prawa?

Do naszej redakcji wpłynęło zapytanie radnego, czy radny ma obowiązek osobistego udziału w sesji stacjonarnej, czy może uczestniczyć w niej online? Odniósł się on do przepisów specustawy koronawirusowej oraz przytoczył stanowisko gminnego prawnika, zgodnie z którym wprawdzie mamy stan pandemiczny, ale statut gminy „nic nie mówi o posiedzeniach online, zatem teraz należy uczestniczyć tylko na żywo”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Nowe zasady projektowania dróg

21 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Określono w nim nowe zasady projektowania dróg publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Więcej pieniędzy dla warsztatów terapii zajęciowej

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano informację o projekcie zmian rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dofinansowanie do podręczników dla uczniów z niepełnosprawnością

Rząd pracuje nad projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane