Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 19/1363 - września 24, 2022

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

O wyborach samorządowych

Od pewnego czasu między zwalczającymi się stronnictwami politycznymi trwa ostry spór czy należy wydłużyć obecną kadencję samorządów, aby zmienić termin wyborów samorządowych, które tym razem nakładają się na wybory parlamentarne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Hubert Izdebski*

Reforma – czy potrzebujemy ciągu dalszego?

Przyjrzyjmy się organom wykonawczym i organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego. Zobaczymy zależność, podział władzy, konflikt czy współdziałanie?

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Jesteśmy jedyną gminą, która ma plan miejscowy dla jeziora

O nowatorskich projektach mających chronić mazurską przyrodę i pozwalających zapanować nad ruchem turystycznym opowiada Piotr Jakubowski, burmistrz Mikołajek.

Zaloguj się i czytaj więcej

Projekty ustaw ratujących finanse JST

Na wspólnym posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrywane były pierwsze senackie inicjatywy legislacyjne dotyczące finansów samorządowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ustawa o dochodach samorządów z korzystną poprawką

2 września Sejm uchwalił nowelizację ustawy o dochodach JST przekazującą samorządom 13,7 mld zł jeszcze w tym roku. Dzięki poprawkom posłów opozycji – przyjętym w głosowaniu – udało się wydłużyć do 2027 r. realizację inwestycji energetycznych i pozostawić w budżetach JST 280 mln zł janosikowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

BAKCYL wiedzy finansowej ma już 10 lat!

Sektor bankowy od lat aktywnie angażuje się w edukację finansową polskiego społeczeństwa. Sztandarowym przykładem jest skierowany do uczniów projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL, który jest jedną z czołowych inicjatyw realizowanych w ramach jednego z największych programów pozaformalnej edukacji finansowej w Europie – „Bankowcy dla Edukacji”. Na rok szkolny 2022/2023 przypada jubileusz 10-lecia projektu, który od początku funkcjonowania dotarł do ponad miliona polskich uczniów. Projekt powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich, a jego organizatorem jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Samorządom coraz bardziej brakuje pieniędzy na oświatę

Problemy z zapewnieniem kadry nauczycielskiej oraz deficyt pieniędzy na duże inwestycje – to główne bolączki skontrolowanych przez NIK gmin i powiatów związane z finansowaniem oświaty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Zawadzka*

Zasady dokonywania zmian w WPF i budżecie JST

W numerze 18/2022 „Wspólnoty” omówione zostały zagadnienia dotyczące przygotowania uchwał budżetowych na 2023 rok oraz uchwał w sprawie wieloletnich prognoz finansowych z uwzględnieniem zmian obowiązujących regulacji prawnych. Tym razem skupimy się na dokonywaniu zmian w trakcie roku budżetowego w uchwale budżetowej oraz w WPF.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Budujemy dom… w 3 miesiące

Pandemia COVID-19 zrewidowała system wartości i sprawiła, że jako społeczeństwo zaczęliśmy doceniać wagę bezpieczeństwa, wolności i pewności jutra. Szukamy odpoczynku na łonie natury, a możliwość spędzenia czasu na własnej działce w gronie najbliższych ponownie stała się atrakcyjną formą rekreacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Konrad Różowicz*

Powrót do potrącania kar umownych

Ponaddwuletni okres obowiązywania regulacji wyłączającej możliwość potrącania kar umownych w kontraktach publicznych dobiegł końca. Od 24 sierpnia 2022 r. zamawiający mogą wrócić do praktyki wpływania na należyte wykonywanie umów nie tylko poprzez naliczanie kar, ale również ich dochodzenie poprzez kompensatę. Możliwość ta dotyczy wyłącznie aktualnie naliczanych kar. Realną możliwość potrącenia kar za zdarzenia przeszłe zamawiający zyskają nie wcześniej niż w październiku 2022 r.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Telesiński*

Przedsiębiorco, zapraszamy do nas

Jakie narzędzia mają do dyspozycji samorządy, które chciałyby przyciągać inwestorów? Jakie wyzwania przyniosły pandemia i wojna na Ukrainie?

Zaloguj się i czytaj więcej

Potężne dofinansowanie dla Śląska na zakup autobusów niskoemisyjnych

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Rybnik, Cieszyn oraz Jastrzębie-Zdrój beneficjentami dotacji na wymianę taboru komunikacji miejskiej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Pomorze wciąż czeka na ustawę

Minęły 2 lata, od kiedy senatorowie PiS, Solidarnej Polski, Porozumienia, PSL, Lewicy oraz KO zgodnie uchwalili projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza. Mimo zgody w Senacie posłowie tych samych partii nie spełnili obietnic złożonych mieszkańcom. – Każdy kolejny miesiąc bez ustawy metropolitalnej to milionowe straty dla naszego regionu – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Przemysł, praca, przyroda

Miasta przemysłowe dbają o miejsca pracy, ale muszą – i chcą – zadbać także o zielony rozwój. Przedstawiamy przykłady ze Stalowej Woli, Ostrowca Świętokrzyskiego i Starachowic.

Zaloguj się i czytaj więcej

Krakowskie przyspieszenie mieszkaniowe

Konstytucja RP stanowi, że „Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania”. Samorząd Krakowa poważnie podchodzi do tych zapisów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jak ustanowić strefę czystego transportu

W Europie funkcjonuje dziś ponad 300 stref czystego transportu. Obszary niskoemisyjne wkrótce będą powstawać również w Polsce. W celu ułatwienia ich wdrażania PSPA wspólnie z Unią Metropolii Polskich przygotowało raport – zbiór dobrych praktyk w tym zakresie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jubileusz XX-lecia Związku Województw RP

13–15 września br. w Karpaczu odbyło się XXXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP połączone z uroczystą Gala z okazji XX-lecia istnienia związku. Jubileusz był okazją do podsumowania dorobku województw samorządowych i ich reprezentacji oraz dyskusji o wyzwaniach dotyczących przyszłości regionów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Poznań z najlepszą realizacją architektoniczną na świecie

Szklana instalacja wokół kościoła Najświętszej Marii Panny in Summo „Duch palatium” dostała pierwszą nagrodę w konkursie CODAawards w kategorii Liturgical.

Zaloguj się i czytaj więcej

Konrad Różowicz*

Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami komunalnymi jako element optymalizacji gminnego systemu odpadowego

Lokalne gospodarki odpadami komunalnymi nierozerwalnie powiązane są z zamówieniami publicznymi. Związek ten wynika wprost z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niemniej jednak również w pozostałym zakresie inwestycyjnym lub usługowym zamówienia publiczne, będące z założenia jedną z zeksternalizowanych form realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, stanowią istotny element zapewniania prawidłowego funkcjonowania systemu odpadowego. Relacje o charakterze kontraktowym mogą wpływać na lokalne systemy destabilizująco, degenerująco oraz destrukcyjnie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Elżbieta Rabenda

Awans zawodowy nauczycieli po 1 września

Rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się niemałymi zmianami w oświacie. Czy można mówić o rewolucji w oświacie? Raczej tę mamy już za sobą, bo zmieniono strukturę szkolnictwa. Obecnie sen z powiek zabiera belfrom nowa, albo jak kto woli zmieniona ścieżka awansu zawodowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zwrot kosztów podróży służbowych sołtysa

Rada gminy podejmując uchwałę na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 37b ust. 1 usg nie może pominąć ustalenia zasad przysługiwania zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołectwa).

Zaloguj się i czytaj więcej

Złożenie wniosku o wygaśnięcie zarządu

Rada nie posiada kompetencji w zakresie wyrażania zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu. Podejmując uchwałę w tym przedmiocie działała jako organ nieuprawniony.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zawiadomienie o zmianie planu w prasie

Zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy ogłosić w miejscowej prasie. Osobny wycinek opublikowanego w gazecie ogłoszenia nie stanowi potwierdzenia publikacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Fornalczyk*, dr Maciej Kiełbowski**, Mirella Lechna-Marchewka***

Zamówienia in-house szansą na efektywne świadczenie usług publicznych?

Niedawny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie udzielenia przez Warszawę zamówienia in-house Miejskiemu Przedsiębiorstwu Odpadów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości ukazuje przekrój problemów, z którymi mierzą się zamawiający chcący udzielić zamówienia tego typu. Choć KIO oddaliła zdecydowaną większość zarzutów podniesionych przez wykonawców – przedstawicieli rynku odbioru odpadów – dwa zarzuty zdecydowały o nakazie unieważnienia czynności wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Negocjacje remedium na szalejące ceny

W dobie rosnących cen towarów i usług zamawiający kolejny raz stoją przed szeregiem wyzwań związanych z organizacją zamówień publicznych. Nagminnie dochodzi do sytuacji, w których budżety przewidziane na zamówienie są kilkakrotnie niższe niż oferty wykonawców. Na te oraz inne problemy nie sposób znaleźć jednego rozwiązania. Zamawiający mogą jednak skorzystać z zapisów w prawie zamówień publicznych – sięgnąć po rzadziej używane tryby zamówień, które kładą nacisk na dialog pomiędzy stronami postępowania. Jednym z takich rozwiązań jest tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji. Ostatnio Urząd Zamówień Publicznych zachęcał do niego, dlatego warto przybliżyć jego założenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Mendyk

Delegowanie zadań związanych z dodatkiem węglowym

Ustawa o dodatku węglowym jest bardzo nieprecyzyjna – w trakcie przygotowywania tego artykułu projektowane były przepisy zmieniające niektóre kwestie, ze względu chociażby na liczbę wniosków o wypłatę dodatku przewyższającą kilkakrotnie liczbę pieców w gminie. W artykule jednak skupimy się na zagadnieniach i problemach związanych przede wszystkim z ochroną danych osobowych, gdy wójt deleguje zadania na kierownika OPS lub dyrektora CUS.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zmiany w zarządzaniu kryzysowym i obronie cywilnej

Rząd przedstawił projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Wśród licznych zmian przewidziano nowe stany gotowości, powołanie Państwowego Funduszu Ochrony Ludności oraz większą odpowiedzialność ministra spraw wewnętrznych w zakresie ochrony ludności. Przedstawiamy część projektowanych rozwiązań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane