Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 17/1335 - sierpnia 28, 2021

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

List otwarty Pawła Silberta

Kiedy Donald Tusk wrócił do polskiej polityki, wielu liczyło, że po to, aby zastąpić nieudaczników w rodzaju Trzaskowskiego czy Budki, awanturników jak Nitras albo frantów w typie Szczerby czy Jońskiego i przywrócić Platformie Obywatelskiej twarz partii zrównoważonej, obliczalnej i odpowiedzialnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zadzwoń później

Od 1 czerwca obowiązują nowe przepisy ruchu drogowego. Zmiany dotyczą także pieszych, którzy nie mogą już używać telefonów komórkowych na przejściach. Miasta przypominają o tym, malując ostrzeżenia na chodnikach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Uwaga, jedzie skaner

Samochody ze skanerem na pokładzie coraz częściej wyjeżdżają na ulice miast. Sprawdzają na przykład, czy kierowcy zapłacili za parkowanie. Mobilny skaning może też posłużyć do inwentaryzacji przydrożnych tablic reklamowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Feniks gotów do lotu

Zakończyły się konsultacje programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Do podziału jest ponad 25 miliardów euro.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Na błyskawiczną powódź trzeba reagować błyskawicznie

Należy rozszerzyć system ostrzegania mieszkańców przed powodziami, szczególnie powodziami błyskawicznymi po nawalnych deszczach. Musi to być system dokładniej ukierunkowany, aby ostrzegać konkretne osiedle czy konkretną miejscowość – uważa Grzegorz Cichy, burmistrz Proszowic, prezes Unii Miasteczek Polskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Plaże dla gmin nadmorskich?

Projekt nowelizacji ustawy zgłoszony przez senatorów zakłada przekazanie samorządom prawa do dysponowania plażami morskimi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Olsztyn: Energetyczna rewolucja w stolicy Warmii i Mazur trwa

Olsztyn to największe miasto północno-wschodniej Polski – Krainy Tysiąca Jezior. Miasto zamieszkuje blisko 170 tys. osób, a w całym regionie żyje łącznie ponad 1,4 mln mieszkańców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Znikające strefy

W lipcowej wersji projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności nie ma już zapisów reformujących strefy czystego transportu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Nazdrowicz*

Sygnaliści w samorządzie/ Procedury na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych

W kolejnym z cyklu artykułów dotyczących dyrektywy w sprawie ochrony sygnalistów, która przewiduje nowe obowiązki również dla samorządów, wyjaśniamy

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Małe domy bez formalności?

Resort budownictwa skierował 4 sierpnia do konsultacji projekt zmian Prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, których celem jest ułatwienie budowy małych domów mieszkalnych. Zmiany te zapowiedziano jako część jednego z pięciu fundamentów „Polskiego Ładu”, nazwanego „Własne cztery kąty”. Sam projekt nosi nazwę „Dom bez formalności”. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie będą jego dalsze losy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Olga Goitowska*

Utrzymanie czystości i porządku w gminach po zmianach ustawowych

Sejm uchwalił zmiany w ustawie śmieciowej. Kilka zmian zostało pozytywnie przyjętych przez samorządy, ale wiele wywołało kontrowersje. Emocje budzą zwłaszcza dopłaty z gminnego budżetu do systemu, który w założeniu miał się przecież finansować sam. Rządzący postanowili przenieść na mieszkańca finansowe konsekwencje braków na rynku recyklerów, braku realnej odpowiedzialności producentów za wprowadzane na rynek produkty i opakowania oraz rosnących kosztów zagospodarowania odpadów na skutek niestabilnego prawa

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Burtowy*, Piotr Kaczmarek**

Służebność drogi koniecznej – wybrane zagadnienia

Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej. Problematyka służebności drogi koniecznej jest bardzo zindywidualizowana i ogniskuje w sobie wiele różnorodnych problemów różnych gałęzi prawa, które nie zawsze są ze sobą spójne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Cebula*

Radni na półmetku kadencji

Niedawno minęła połowa kadencji samorządowej. To dobry czas na podsumowanie i analizę doświadczeń z ostatnich 2,5 roku. Bieżąca kadencja jest nie tylko dłuższa, na skutek nowelizacji samorządowych ustaw ustrojowych zmieniły się też niektóre elementy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, a także ich organów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gryn

Zdalne oświecanie cyfrowe

Brak sprzętu, sprzęt niedziałający oraz brak internetu to największe problemy uczniów w czasie nauki zdalnej. Szkoły radzą sobie z nimi, jak mogą, ale i tak nie są w stanie uchronić uczniów przed wykluczeniem cyfrowym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Targowisko „Owocowa” przejdzie rewolucję

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Zielonej Górze jest właścicielem targowiska przy ul. Owocowej 2. Jego stan jest bardzo zły – co przyznaje sam zarząd właściciela. Bezdyskusyjnie wymaga ono modernizacji, gdyż jest jednym z ważniejszych punktów handlowych na mapie Zielonej Góry.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Jak gmina może chronić zabytki?

Ochrona zabytków jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to można wykonywać za pomocą różnych instrumentów prawnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Młyn współpracy

Już we wrześniu wszystkie budynki dawnych Młynów Richtera w Toruniu będą odrestaurowane bądź odbudowane. Trwają ostatnie prace w części przeznaczonej na potrzeby marszałkowskich instytucji kultury.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Gospodarowicz*

Jak skutecznie przeciwdziałać mobbingowi

Coraz częściej słyszy się o mobbingu w miejscu pracy i więcej tego typu spraw trafia na wokandę. Niestety w praktyce okazuje się, że pracodawcy wciąż nie potrafią skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku. Problem najczęściej tkwi w braku bądź źle dobranych metodach wykrywania tych nieprawidłowości w urzędzie. Działania niektórych pracodawców samorządowych kończą się na obwieszczeniu wprowadzenia regulaminu antymobbingowego. Później pracodawcy są bardzo zdziwieni treścią wyroków zasądzających roszczenia odszkodowawcze na rzecz pracownika. Samo uchwalenie regulaminu nie ma niestety w praktyce nic wspólnego ze skutecznym przeciwdziałaniem mobbingowi, do czego zobowiązany jest pracodawca samorządowy na mocy Kodeksu pracy. W artykule przeanalizujemy, jakie sytuacje i jak często występujące, mogą być uznane za mobbing, a także jak temu skutecznie przeciwdziałać.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane