Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 9/1327 - maja 8, 2021

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Dlaczego warto spuścić po brzytwie reportera z TV? Powód praktyczny

Zapewne wszyscy znacie tę historię, kiedy sekretarz Kielc Szczepan Skorupski 6 razy po kolei powtórzył reporterowi TVP3 Kielce formułkę: „Urząd Miasta w Kielcach z roku na rok pracuje coraz lepiej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Na każdą pogodę

Celem miejskich planów adaptacji do zmian klimatu jest poprawa odporności miast na efekty obserwowanych i prognozowanych zmian pogodowych. To dokumenty strategiczne. Plany powstają m.in. w ramach projektu Ministerstwa Środowiska realizowanego we współpracy z 44 największymi miastami. Jednak nad takimi dokumentami pracują także mniejsze ośrodki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dziel się jadłem

Foodsharing to sposób, aby nie marnować jedzenia

Zaloguj się i czytaj więcej

Przygarnij psa, nie pieniądze

Część gmin decyduje się na jednorazowe dopłaty dla osób adoptujących psy ze schroniska. Zwykle jest to od 500 do 1500 złotych, czyli wielokrotnie mniej niż koszt rocznego utrzymania czworonoga w schronisku. Rachunek ekonomiczny jest prosty, jednak aby system miał sens, trzeba poznać faktyczne intencje przyszłych właścicieli, a później kontrolować warunki, w jakich żyje zwierzę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Pochopień

Szkoła na falach

Przed samorządami poważne zmiany organizacyjne wynikające z chwilowego wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Muszą przygotować się do konieczności zwalniania nauczycieli już za kilkanaście miesięcy i odpowiednio przygotować budżety na 2022 rok.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Burmistrz Zakroczymia wygrał z kuratorem w sprawie likwidacji szkoły

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił postanowienie kuratora oświaty (oraz utrzymujące je w mocy postanowienie Ministra Edukacji i Nauki), w którym wydał on negatywną opinię w sprawie likwidacji szkoły w Emolinku. Sąd uznał, że opinia kuratora nie może opierać się na argumentacji pozaprawnej, celowościowej. Kurator nie wskazał, z jakimi konkretnymi przepisami kolidują zamierzenia samorządu co do likwidacji szkoły.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Zrównoważony rozwój to nasz sposób na budowanie atrakcyjności gminy

O tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi osadnictwa i budowie wizerunku przyjaznej gminy, a także rozwiązywaniu problemów infrastrukturalnych oraz związanych z pogłębiającym się niedoborem wody, mówi Dariusz Witczak, burmistrz Kruszwicy.

Zaloguj się i czytaj więcej

MATERIAŁ PARTNERA

Epson: pomagamy skutecznie zdobywać wiedzę

Instytucje szukające nowych rozwiązań pozwalających dziś sprawnie funkcjonować z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, takich jak np. dystans społeczny, coraz chętniej zwracają się ku projektorom. Zarówno placówki edukacyjne, jak i urzędy i instytucje publiczne mają takie same wymagania: oczekują bezpiecznych, długowiecznych i łatwych w użyciu technologii, które zwiększą efektywność i… atrakcyjność przekazu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Gminy wiejskie na łączach

XXXV Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP było wyjątkowe. Po raz pierwszy debatowano w formule online. Zarejestrowało się 368 delegatów reprezentujących gminy członkowskie oraz 85 obserwatorów i gości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sposób Michałowic na zrównoważony budżet

Bliskość stolicy pomaga? Z pewnością oznacza stawianie czoła wysokim oczekiwaniom mieszkańców, a to obciąża budżet. W opublikowanym w poprzednim numerze rankingu nadwyżki operacyjnej netto za lata 2017–2019 w kategorii gmin wiejskich w pierwszej dwudziestce znalazła się tylko jedna jednostka z Mazowsza: Michałowice.

Zaloguj się i czytaj więcej

MATERIAŁ PARTNERA

Polacy zaczynają coraz uważniej czytać umowy przed podpisaniem i chcą wiedzieć więcej o inwestowaniu

Pandemia wpływa na postrzeganie przez Polaków znaczenia wiedzy ekonomicznej – ponad połowa badanych po ostatnim roku chce wiedzieć więcej na temat finansów i funkcjonowania gospodarki (57 proc.) oraz cyberbezpieczeństwa (53 proc.). Rośnie popyt na wiedzę z zakresu inwestowania, a zdecydowana większość badanych jest zdania, że zajęcia z edukacji finansowej powinny mieć charakter obowiązkowy. Najpopularniejszymi źródłami wiedzy dla ponad połowy Polaków w 2021 r. jest internet (59 proc.) oraz banki i inne instytucje finansowe (54 proc.) – to jedne z wniosków z badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021”, zaprezentowanego podczas V Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Prace nie zawsze użyteczne

Skazani na prace społeczne przysparzają samorządom dodatkowych zadań i narażają na dodatkowe koszty, a nawet… na wypłatę odszkodowań! Czy aby na pewno tak powinno być?

Zaloguj się i czytaj więcej

Antywirusowa podróż po mieście

Łódź jako pierwsze miasto w Polsce wyposaży swoje autobusy w antywirusową tkaninę na siedzeniach. Mowa o 17 nowych pojazdach, które zaczną kursować w pierwszym kwartale 2022 r.

Zaloguj się i czytaj więcej

Przegubowe elektryki na ulicach Krakowa

Pojawienie się kolejnych bezemisyjnych autobusów to efekt dostaw pojazdów Solaris Urbino 18 electric, których w sumie do połowy roku będzie w Krakowie 50. Na ich zakup MPK SA uzyskało ok. 110 mln zł ze środków unijnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Straty za wiatraki zostaną zrekompensowane?

Senackie komisje przyjęły projekt ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 roku w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Powiaty nie radzą sobie z nadzorem nad lasami

W lasach, które nie są własnością Skarbu Państwa, nadzór nad gospodarką jest nieprawidłowy – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Starostowie nie wywiązują się z obowiązku sporządzania uproszczonych planów urządzania lasów, a dokumenty stwierdzające legalność pozyskania drewna bywają niekompletne lub błędne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Cebula*

Kredyt trudny do zaciągnięcia

Rada gminy może odegrać aktywną rolę strażnika gminnych finansów na gruncie ustawowych kompetencji w zakresie zaciągania zobowiązań długoterminowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Brak wotum zaufania. Co może zrobić wójt?

Zbliża się czas głosowań nad wotum zaufania w związku z rozpatrywaniem raportu o stanie gminy. Nie każde głosowanie będzie korzystne dla włodarzy. Czy wójt może „bronić się” przed uchwałą o nieudzieleniu wotum zaufania? Przykład burmistrza Ustrzyk Dolnych pokazuje, że tak – i to skutecznie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Szczepaniak

Dokumentowanie postępowania w PZP

W ramach tematyki dokumentowania postępowania oraz udostępniania dokumentów w postępowaniu konieczne jest wskazanie na art. 18 prawa zamówień publicznych, który wyraża zasadę jawności postępowania, poufności informacji oraz udostępniania danych osobowych. Głównym przejawem zasady jawności zamówień publicznych jest przepis art. 71 ust. 1 pzp. Obliguje on zamawiającego do dokumentowania przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez sporządzenie protokołu postępowania w zw. z art. 74 ust. 1.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Furtas*, Daniel Panek**

Wyrok TK w zakresie opodatkowania nieruchomości. Skutki i ryzyko dla samorządów

Osoby fizyczne nie mogą być obciążane wyższą stawką podatku jedynie z powodu posiadania poszczególnych przedmiotów opodatkowania, jeżeli nie są one związane z prowadzoną przez nich działalnością.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Przygotowania do budowy idealnego targowiska

Kępice otrzymają z budżetu państwa milion złotych na budowę swojego pierwszego targowiska. To nie lada wydarzenie dla gminy, w której kupcy do tej pory sprzedawali swoje towary „na dziko” przy dworcu PKP. Dlatego urzędnicy podeszli do sprawy poważnie i trwają już intensywne prace nad koncepcją targowiska. Do rozmów zaproszeni zostali mieszkańcy, handlarze, ale i samorządowcy z innych części kraju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Efekt uchwały krajobrazowej? Coraz więcej estetycznych szyldów

W trzecią rocznicę wejścia w życie uchwały krajobrazowej Urząd Miasta Gdańska prezentuje jej efekty. Miejsce pstrokacizmy zajęły skromne, ale widoczne i bardzo estetyczne szyldy właścicieli sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Siedem budynków w dwa lata

W Sianowie (woj. zachodniopomorskie) latem rozpocznie się budowa pierwszego w regionie osiedla w ramach programu Mieszkanie Plus. Znajdzie się w nim 168 mieszkań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Płońsk z Flagą Honorową Europy

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyznało Płońsku Flagę Honorową. Tym samym miasto osiągnęło 2. stopień Nagrody Europy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwia Zawartka*

Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa

Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej ma chronić interes poszkodowanego. Oznacza to, że w przypadku wyrządzenia szkody najważniejsze jest zapewnienie skutecznych gwarancji jej naprawienia. Już przed wejściem w życie ustawy z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa istniały – i nadal istnieją – regulacje prawne pozwalające na dochodzenie roszczeń regresowych. Nie były jednak wykorzystywane z różnych przyczyn. Jedną z głównych był brak mechanizmu przymuszającego Skarb Państwa i jednostki samorządu, które wypłaciły odszkodowanie za wadliwe wykonywanie władzy publicznej, do występowania wobec funkcjonariuszy z roszczeniami regresowymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski*

Punktowo w skargi i wnioski

Pod koniec kwietnia do legislacyjnej kuchni trafił projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw – w szczególności samorządowych ustaw ustrojowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane