Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 4/1322 - lutego 27, 2021

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawia: Janusz Król

Warto było być samorządowcem

Założenie było proste: przeprowadzić rozmowy nie tylko na temat polskiego samorządu, ale też o zainteresowaniach, pasjach, rodzinie. Chciałem pokazać ludzi, którzy przez wiele lat sprawowania funkcji publicznej budowali lokalne wspólnoty, brali odpowiedzialność za to, co działo się w ich bezpośrednim otoczeniu, opowiedzieć o ich sukcesach i porażkach – mówi Marek Miros, były burmistrz Gołdapi i wiceprezes Związku Miast Polskich, autor książkowego cyklu „Ludzie polskiego samorządu”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Precz ze sprawiedliwością

Na początek sprzedam suchara. Pewien prosty człowiek stojąc przed obliczem sędziego wymamrotał: – Proszę Wysokiej Sprawiedliwości…, na co sędzia niewiele myśląc gruchnął: – Tu nie ma żadnej sprawiedliwości, tu jest sąd. Proszę zwracać się do sądu!

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

SZKOŁA 4.0 – Szkoła liderów współczesnej edukacji

Myśląc o nowoczesnej szkole, która przygotuje uczniów do wdrożenia Gospodarki 4.0, nie można zapomnieć o usprawnieniu procesów zarządzania i komunikacji, które odciążą organ prowadzący i dyrektora od biurokracji i pozwolą skupić się na ważnych sprawach rozwojowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Hodak

Epidemia odchudzania sobie diet

Radni w całej Polsce w akcie solidarności z mieszkańcami pozbawiają się rekompensat za dochody utracone w wyniku pełnienia mandatu. Pieniądze przeznaczają na rzecz szpitali, uczniów, seniorów czy wsparcie ważnych gminnych inwestycje.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Powszechny dostęp do aktów prawnych JST

Na przestrzeni lat urzędy, na każdym szczeblu administracji, wydały tysiące aktów prawnych. Sprawne zarządzanie tak ogromną ilością dokumentów, nawet w niewielkim urzędzie, to nie lada wyzwanie. Biorąc pod uwagę coraz częstsze zmiany przepisów, jak również konieczność wydawania przez JST kolejnych regulacji, bez zaawansowanego wsparcia na każdym etapie życia aktu zapanowanie nad tak dużym zbiorem uchwał i zarządzeń staje w praktyce bardzo trudne, niekiedy wręcz niemożliwe.

Zaloguj się i czytaj więcej

By czas nie zaćmił i niepamięć…

Pół wieku pod takim tytułem ukazała się w Państwowym Instytucie Wydawniczym książka zawierająca wybór tekstów z polskich kronik średniowiecznych od Galla, przez Wincentego Kadłubka, Janka z Czarnkowa, Jana Długosza i innych aż do zapisków Kallimacha. Wydawca przypomniał w niej Polakom dawnych dziejopisów, bo jeśli ich ktokolwiek wówczas czytał, byli to co najwyżej akademicy i studenci historii bądź polonistyki. Podobne dzieło zamierzył Marek Miros, działacz samorządowy, niegdyś burmistrz Gołdapi, który korzystając z okazji 30-lecia samorządu postanowił upamiętnić ludzi samorząd tworzących. Cykl swoich publikacji zatytułował „Ludzie polskiego samorządu”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

PPK w jednostkach sektora finansów publicznych – nowe obowiązki dla pracodawców

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązkiem utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zostali objęci pracodawcy jednostek sektora finansów publicznych. Piotr Żak, Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych PKO TFI SA, opowie nam, z jakimi obowiązkami dla pracodawcy jest to związane i na co warto zwracać uwagę przy wyborze instytucji finansowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Tadeusz Ferenc zrezygnował ze stanowiska prezydenta Rzeszowa

Odchodzi legenda. Człowiek, który wprowadził stolicę Podkarpacia na ścieżkę szybkiego rozwoju i był niekwestionowanym liderem samorządowym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Polski autobus elektryczny idealny dla samorządów

Autobus ARP E-VEHICLES to efekt wielu lat prac badawczych i koncepcyjnych doświadczonego zespołu polskich inżynierów, technologów i konstruktorów. Od samego początku zaprojektowany został jako pojazd elektryczny, a wykonany jest w prawie 60 proc. z polskich komponentów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Jak przygotować firmę do podpisania umowy o zarządzaniu PPK

Z początkiem 2021 roku rozpoczął się ostatni etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Obecnie do programu przystępują najmniejsze firmy prowadzące biznes oraz wszystkie firmy i instytucje działające w sektorze finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Formalnie powinny one do 10 kwietnia zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, ale kluczowe znaczenie dla pomyślnego finału ma to, co zdarzyć się musi do 26 lutego 2021 r. – czyli wybór instytucji finansowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Pochopień

Dotacje dla szkół dla dorosłych w czasach COVID-19

W czasie pandemii pojawiły się niejasności co do zasad udzielania dotacji dla szkół z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół dla dzieci i młodzieży wątpliwości zostały szybko rozwiane. Największy problem pojawił się w niepublicznych szkołach dla dorosłych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

PPK – wybór instytucji finansowej w samorządach

Przyszli uczestnicy PPK mają wpływ na to, która instytucja finansowa będzie prowadziła ich indywidualne rachunki i inwestowała zgromadzone na nich środki. Jej wyboru pracodawca powinien dokonać w porozumieniu z załogą.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Kolejna próba uporządkowania chaosu urbanistycznego

Trwają próby zreformowania planowania i zagospodarowania przestrzennego, polegające na wprowadzeniu nowego, dwustopniowego systemu. Jego podstawą byłby plan ogólny obejmujący cały obszar gminy oraz wyznaczający ramowe założenia zagospodarowania przestrzeni. Konkretne przeznaczenie terenów wskazywane byłoby na podstawie planu zabudowy, zintegrowanego projektu inwestycyjnego lub decyzji lokalizacyjnej. Opracowane zostaną też standardy urbanistyczne gwarantujące mieszkańcom dostęp do infrastruktury i niezbędnych usług.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr hab. Maciej J. Nowak*

Trzeba zredefiniować potrzeby i cele systemu gospodarki przestrzennej

Pandemia koronawirusa w dużym stopniu wpłynęła na planowanie przestrzenne w gminach. Okazuje się, że jest ono zbyt mało elastyczne, przez co pojawiły się problemy związane z prowadzeniem publicznych dyskusji w trakcie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania. Po roku walki z pandemią naukowcy sugerują głębsze refleksje na temat planowania w gminach i miastach i wskazują, że powinno być ono lepiej przystosowane do rozmaitych zagrożeń, np. umożliwiać zachowanie dystansu społecznego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Dominik Krzysztofowicz

Wprowadźmy podatek od niezabudowanych gruntów budowlanych

Plany miejscowe zamiast porządkować przestrzeń, kreują nadmiarowe tereny osadnicze i sprzyjają rozpraszaniu zabudowy. Do końca 2019 roku oficjalnie zmieniono przeznaczenie na nierolnicze 349 tys. ha, ale według moich szacunków jest to powyżej 600 tys. ha. Efektem jest nadpodaż gruntów budowlanych. Według ostrożnych wyliczeń, na tych odrolnionych gruntach mogłoby zamieszkać 11213 mln ludzi – mówi prof. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Infiltracja w Krakowie

Cyberprzestępcy włamali się do komputerów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie i zaszyfrowali pliki. Za odblokowanie dostępu do danych zażądali okupu. Urząd odmówił. Trwa śledztwo, zatem nie wiemy, w jaki sposób udało się zainstalować złośliwe oprogramowanie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Metody doboru kryteriów w prawie zamówień publicznych

Dobór odpowiednich kryteriów oceny ofert i ich wag w zamówieniach publicznych ma istotne znaczenie. Zazwyczaj zamawiający dokonują tego na bazie poprzednich dokumentacji, doświadczenia, bez głębszej analizy możliwych rozwiązań i skutków. Określenie niewłaściwych kryteriów na początku procesu przygotowania dokumentacji do zamówienia publicznego może mieć istotne znaczenie podczas wyboru oferty, a w ostateczności rzutować na jakość usług. Przybliżamy metody wspomagania podejmowania decyzji, których zastosowanie może ograniczyć prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez zamawiającego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Cebula*

Znaczenie opinii RIO w procedurze budżetowej

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Dębicy, obwarowując ją uwagami. Dopiero ich uwzględnienie miało dopuszczać uchwalenie prawidłowego budżetu. Mimo to burmistrz nie uwzględnił uwag i przedłożył projekt uchwały na sesję. W tym kontekście warto przyjrzeć się roli opinii RIO w procedurze budżetowej, szczególnie dopuszczalności uchwalenia budżetu, gdy uwagi nie zostały uwzględnione.

Zaloguj się i czytaj więcej

Samorządy lepiej zarządzają szpitalami niż państwo

Związek Miast Polskich oraz Unia Metropolii Polskich wysłały wspólne stanowisko sprzeciwiające się zapowiedzi centralizacji ochrony zdrowia do Sławomira Gadomskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Dominiak*

Jak Londyn walczy ze smogiem?

Mało jest tak bardzo londyńskich słów jak „smog”. Połączenie smoke (dym) i fog (mgła) określa zjawisko, które przez wiele lat uznawano wyłącznie za mgłę. Jednak wydarzenia z pięciu grudniowych dni w 1952 roku, gdy miasto spowiła gęsta mgła smogu, zmieniły na zawsze podejście władz Londynu do problemu zanieczyszczenia powietrza.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Targowisko w Tłuszczu przyciąga mieszkańców z całej okolicy

Dzięki wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod koniec 2018 roku w Tłuszczu oddano nowoczesne targowisko. W każdy wtorek i piątek przyjeżdżają tu producenci i sprzedawcy. Rynek to nie tylko okazja do zakupów, ale też pielęgnowania więzi, co jest szczególnie ważne dla osób starszych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Miejski Żłobek w Wesołej zbiera nagrody

Grand Prix w konkursie architektonicznym ogłoszonym przez prezydenta Warszawy, zwycięstwo w plebiscycie z udziałem mieszkańców stolicy oraz nagroda w kategorii architektury użyteczności publicznej. Nic dziwnego, takiego żłobka mieszkańcom warszawskiej dzielnicy Wesoła może pozazdrościć cała Polska.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Modrzyński

Efektywne zarządzanie siecią wodno-kanalizacyjną i procesem utylizacji ścieków

Aż 1285 aglomeracji z 1587 ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych Komisja Europejska uznała za „będące w naruszeniu”, a tylko 302 za spełniające warunki dyrektywy ściekowej. Jako główne przyczyny niezgodności z postanowieniami dyrektywy uznaje się niewłaściwe wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji czy nieprawidłowe zaplanowanie sieci kanalizacyjnej obejmującej obszary o rozproszonej zabudowie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski*

Niekontrolowana paczkomatoza – nowe wyzwanie dla miast

Paczkomaty to urządzenia, a nie obiekty budowlane, więc nie potrzeba na ich postawienie pozwoleń. Ubiegłoroczna poprawka do prawa budowlanego usankcjonowała ten stan, który podważył w jednym z orzeczeń łódzki sąd administracyjny. Paczkomaty wkroczyły do pejzażu naszych miast, a pandemia sprawiła, że ich pochód trwa i jest nie do zatrzymania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Usytuowanie uli względem granic nieruchomości

Rada gminy może określić w regulaminie utrzymania czystości i porządku nakaz, aby pszczoły trzymać w pniach (ulach). Nie ma jednak uprawnienia do określania ustawiania uli w odpowiedniej odległości od granic nieruchomości. Stanowi to ingerencję w stosunki sąsiednie, uregulowane przepisami kodeksu cywilnego. Zakłócenia powodowane przez pszczoły mogą zostać zakwalifikowane jako immisje, te z kolei podlegają regulacjom prawa prywatnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Bura*

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego

Fundusze sołeckie funkcjonują już kilkanaście lat, obecnie na podstawie ustawy o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 301). Nie oznacza to jednak, że określenie tego, co z funduszu sołeckiego można legalnie sfinansować, nie nastręcza trudności. W artykule pokazujemy interpretacje przepisów stanowiących podstawy prawne funduszu oraz analizujemy konkretne przypadki w oparciu o orzecznictwo sądów i regionalnych izb obrachunkowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Karwatowicz

Zmiany w specustawie covidowej w zakresie projektów unijnych

Od 23 grudnia obowiązuje nowelizacja specustawy z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19. Sprawdziliśmy, jakie zmiany wprowadza ona w zakresie realizacji projektów unijnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Udział rady gminy w postępowaniu nadzorczym

Wszczęcie postępowania nadzorczego wobec uchwały rady gminy nie musi skończyć się jej uchyleniem. Gminy mogą aktywnie uczestniczyć w takiej procedurze. Z prawa składania oświadczeń i wniosków mogą korzystać również rady gmin.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane