Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 3/1321 - lutego 13, 2021

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawia: Janusz Król

Coraz więcej miast chce przystąpić do naszego związku

Dzięki nam rząd stworzył program dla miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Wpłynęliśmy na kształt ustawy o zasadach polityki rozwoju. Skasowaliśmy ustawę warszawską Jacka Sasina. Zatrzymaliśmy nieszczęsną dwukaden¬cyjność przed działaniem wstecz. Potrafiliśmy przeciwstawić się wyborom 10 maja. Nasz lobbing wielokrotnie okazał się skuteczny, a to najlepsza zachęta, by do nas dołączyć – mówi Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król*

Dysonans poznawczy

Przez cały 2020 rok żyliśmy w strachu, że pandemia i następujące po sobie lockdowny zrujnują budżety samorządów. Wygląda na to, że strach był przesadny, bo Ministerstwo Finansów raportuje, że sytuacja finansów samorządowych jest nadspodziewanie dobra.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Samorządy popłynęły na metodzie „od wody”

Naliczanie opłat za śmieci budzi kontrowersje w każdej gminie – za drogo, nie na czas, nie ta metoda. Tych ostatnich jest tylko, albo aż, cztery i żadna nie zadowala wszystkich. Coraz częściej samorządowcy uzależniają opłaty od ilości zużytej wody – trudno oszukiwać, metoda jest najbardziej miarodajna (choć też niepozbawiona wad). Ustalenie jej w uchwale nie jest jednak proste, o czym przekonało się wiele gmin, którym RIO zakwestionowała przepisy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Sobolak*

Wszystko na temat selektywnej zbiórki bioodpadów

To już niemal pięć lat, odkąd grupa ludzi, którym leży na sercu przyszłość środowiska, założyła Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów „Biorecykling”. Zgodnie z zapisem w jego Manifeście: „Potrzeba jest działań, które będą rozwijać, wdrażać i promować zasady zrównoważonej biogospodarki”, Stowarzyszenie prowadzi szereg inicjatyw mających na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie selektywnej zbiórki i recyklingu bioodpadów. Jednym z nich jest projekt „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych – selektywna zbiórka bioodpadów”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Spec od urbanistyki pomoże tworzyć tkankę miejską

Będzie się troszczył o dobrą jakość architektury i urbanistyki, wspierał tworzenie takiej tkanki miejskiej, w której się dobrze mieszka i uczestniczył w koordynowaniu projektowania przestrzeni zielonych. Oto zadania Architekta Miasta, który pokieruje nowym wydziałem w Urzędzie Miejskim Gdańska.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ostrowiec Świętokrzyski: miasto innowacji

Dzięki racjonalnej polityce finansowej i spłaceniu zadłużenia samorząd może jeszcze bardziej wesprzeć swoich mieszkańców. Prezydent Jarosław Górczyński chce, żeby miasto ufundowało 10-tysięczne stypendia dla najbardziej uzdolnionych uczniów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tadeusz Kołacz

Maluchy wesoło pobiegły do szkoły

Do szkoły wrócili uczniowie klas I–III, ale starsze dzieci i ich rodzice też chcą powrotu normalnej nauki. A że część nauczycieli się boi? Efektem strachu niech będą odpowiedzialność i ostrożność. Nauczyciele nie mają najgorzej. Nie są, jak wiele innych grup zawodowych, zagrożeni zwolnieniami. Nie zostali pozbawieni wynagrodzenia, pensji nie zredukowano im do postojowego. Otrzymują pieniądze nawet za godziny ponadwymiarowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Północ też czeka na pomoc

Dlaczego rządowa pomoc trafia tylko do gmin z południa kraju? – zapytali nadmorscy samorządowcy po ogłoszeniu rządowej decyzji o wsparciu turystyki w górach. Minister Jarosław Gowin odparł, że gminy nadmorskie dobrze zarobiły latem.

Zaloguj się i czytaj więcej

akub Dorosz-Kruczyński

Nie zaszczepiłeś się, nie wejdziesz na miejski basen. Czy to legalne?

Realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 stwarza przestrzeń dla działań władz lokalnych. Oczywiste jest, że mogą one wprowadzać w życie swoje własne pomysły służące sprawnej koordynacji. Powstaje jednak pytanie, czy po zaszczepieniu większości mieszkańców samorządy będą mogły ograniczyć dostęp do usług publicznych tym, którzy na szczepienie się nie zdecydowali?

Zaloguj się i czytaj więcej

Samorządy wiedzą, jak usprawnić akcję szczepień

Organizacja Narodowego Programu Szczepień, a także wnioski samorządowców o zamianę rządowych programów na subwencje – to były główne tematy styczniowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zabieranie powiatom szpitali to nonsens

Pomysł zmiany organu prowadzącego dla szpitali powiatowych jest jednym z założeń projektowanej reformy systemu opieki zdrowotnej. Budzi to ogromne emocje.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ostatni moment na wdrożenie PPK

Nieuchronnie zbliża się 26 marca – ostateczna data podpisania przez JST umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Municipium S.A. zorganizowało warsztaty, podczas których eksperci podsumowali najważniejsze kwestie związane z PPK i odpowiadali na pytania czytelników „Wspólnoty”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ministerstwo szykuje wirtualny urząd

9,5 mln złotych z programu POWER zostanie przeznaczonych na stworzenie Systemu Zdalnej Pracy oraz Nauki (SZPoN). Ministerstwo Cyfryzacji chce dać wszystkim urzędnikom bezpłatne narzędzie, które ma zastąpić komercyjne rozwiązania wspomagające zdalną pracę i edukację. SZPoN ma być gotowy we wrześniu tego roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Rybicki*

Części składowe, peryferyjne i dodatkowe w jednostkach sektora finansów publicznych

Od wielu lat wyzwaniem jest skuteczne ewidencjonowanie i zarządzanie składnikami majątku, które składają się z kilku elementów. Przykładami takich środków trwałych są zespoły komputerowe, zestawy meblowe, place zabaw czy wozy strażackie. Konsekwencje nieprawidłowego postępowania mogę być szerokie – od problemów w nadzorowaniu majątku, poprzez trudności w ich inwentaryzacji czy likwidacji, kończąc na ryzyku naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Izabela Zimoch*, Barbara Mulik**, Małgorzata Bogucka-Szymalska***, Ewa Szymura****, Sylwia Łyskawka*****

Nowe podejście do bezpieczeństwa wody pitnej

23 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Oznacza to, że państwa członkowskie UE będą miały na 2 lata na transponowanie dyrektywy do krajowego prawa, a następnie 6 lat na pełne wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę do picia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zamknięty obieg odpadów? Zapomnij

Szanse na szybkie wdrożenie w naszym kraju modelu gospodarki o obiegu zamkniętym są małe. Tempo prac koncepcyjnych i legislacyjnych w ministerstwach klimatu i rozwoju jest bardzo słabe – uważa Najwyższa Izba Kontroli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Zielony rynek w Ropczycach szansą dla lokalnych producentów

Blisko 2 mln zł będzie kosztowała budowa nowego targowiska w Ropczycach. Zmodernizowany bazar znajdzie się w budynku oferującym kilkanaście pomieszczeń handlowych oraz stoiska pod wiatą. Energię elektryczną zapewni instalacja fotowoltaiczna. Gmina pozyskała ten cel 800 tys. zł z Unii Europejskiej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Budżet Krakowa po trudnym roku

Sprawdziły się zeszłoroczne prognozy, że pandemia i wywołane nią spowolnienie gospodarcze wpłyną na kondycję samorządowych finansów. Rozmiary strat w niektórych kategoriach dochodów okazały się na szczęście mniejsze od spodziewanych – pokazuje to sprawozdanie z wykonania budżetu Krakowa za rok 2020.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wzorcowa rewitalizacja rynku w Orzegowie

Rynek w Rudzie Śląskiej – Orzegowie otrzymał I wyróżnienie w prestiżowym konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce w kategorii „Zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Dyka*

Legalizacja posiadania zwierząt i ich ewidencja

Wśród kluczowych narzędzi umożliwiających urzędnikom nadzór nad dobrostanem zwierząt jest właściwe stosowanie przepisów dotyczących legalizacji ich posiadania oraz ewidencji. Niestety, regulacje rozproszone są w wielu aktach prawnych, ponadto do ich stosowania zobowiązane są różne organy administracji. Nie ułatwia to pracy ani urzędnikom, ani właścicielom zwierząt.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski*

Krzywizna bananów na drogach publicznych

„Nie można wprowadzić ani ustanawiać zakazu na drogach publicznych lub ich odcinkach, które zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przez okres 5 lat od dnia oddania drogi lub jej odcinka do użytkowania” – tak brzmi art. 41 ust. 7 pkt 1 znowelizowanej ustawy o drogach publicznych. Przepis ogromnie zbulwersował samorządowców, bo wejdzie w życie już 13 marca 2021 roku i spowoduje spore zamieszanie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Informacja publiczna na temat mediów społecznościowych

Wykorzystywanie Facebooka czy Twittera przez podmioty publiczne nie jest wprawdzie określone, a zatem i wymagane przepisami prawa, jeżeli jednak na taką formę komunikacji organ administracji publicznej się godzi, to musi się liczyć z tym, że informacja o trybie działania również w tym obszarze jego aktywności, będzie informacją o sprawie publicznej. Wpadnięcie mejla z wnioskiem do folderu „spam” nie zwalnia z obowiązku odpowiedzi.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr hab. Jerzy Bieluk*, dr Martyna Komarowska-Horosz**

Czy gmina musi prowadzić gospodarstwo rolne?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w prezentowanych interpretacjach prawa sugeruje, że samorządy nabywające nieruchomość rolną są obowiązane do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Trudno się zgodzić z takim rozumieniem przepisów, jak też ciężko sobie wyobrazić, żeby samorządy prowadziły takie gospodarstwa. Tłumaczymy, jak interpretować przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na korzyść samorządów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Bielenica

Prawo ochronne znaków towarowych

Znaki towarowe, które w pierwszej chwili kojarzą nam się przede wszystkim z logotypami wielkich korporacji czy z oznaczeniami wytwarzanych przez nie produktów, wykorzystywane są również w samorządach terytorialnych, szczególnie w promocji. Warto wiedzieć, jakie znaki można zgłaszać do Urzędu Patentowego, a jakich nie oraz co grozi za naruszenie znaku objętego prawem ochronnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Adrian Misiejko*

Dofinansowanie zakupu biletów miesięcznych przez gminę

Choć gmina nie może dowolnie przekazywać środków finansowych prywatnym przewoźnikom, to niewykluczone są inne formy wspierania mieszkańców w przezwyciężaniu wykluczenia transportowego. Jednym z rozwiązań może być przyznawanie świadczeń rodzinnych związanych z zakupem biletów miesięcznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Wiertlewska*

Elektroniczne upomnienia i tytuły egzekucyjne

W połowie ubiegłego roku w życie weszła nowelizacja przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jej nadrzędnym celem było uproszczenie i usprawnienie procedur obowiązujących w egzekucji administracyjnej – w tym w zakresie elektronicznych upomnień i tytułów egzekucyjnych – jednak po kilku miesiącach funkcjonowania nowych zasad pytań jest więcej, niż odpowiedzi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane