Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 23/1315 - listopada 14, 2020

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawia: Janusz Król

Fermy zwierząt futerkowych dają zatrudnienie mieszkańcom

Procedowany w parlamencie projekt ustawy nazywanej „piątką dla zwierząt” jest bardzo restrykcyjny. Doceniam intencje ustawodawcy i mnie również zależy, żeby każda hodowla odbywała się w jak najbardziej humanitarnych warunkach. Chodzi jednak o to, aby projekt osiągał cel w sposób jak najmniej dotkliwy dla ludzi, którzy się taką działalnością parają – mówi Maciej Bratborski, burmistrz miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Żenada, sabat i ludzkie dramaty

Najpierw znienacka uderzono w restauratorów. We czwartek 22 października ci nieszczęśnicy zrobili zapasy do kuchni na weekend i następny tydzień, a w piątek 23 X po południu dowiedzieli się, że od następnego dnia na dwa tygodnie rząd zamyka im knajpy, bary, kawiarnie i puby. Co mieli zrobić? Zakupione produkty wyrzucili na śmietnik, przychody od klientów skreślili z biznesplanów, a koszty pracy personelu, wynajmu lokalu, energii elektrycznej i państwowe daniny musieli zapłacić, ot choćby z pożyczki. O ile trafił się jeleń, który w takiej sytuacji chciał im pożyczyć pieniądze!

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Hodak

Budżety 2021. Wróżenie z fusów

Jedni nie mają złudzeń i zakładają znacznie gorsze wskaźniki niż przewidują informacje rządowe, drudzy liczą na oszczędności wynikające z ograniczenia działalności niektórych sfer i zamknięcie budżetów przy niewielkich cięciach. Ale są i tacy, którzy planują jakby epidemii w ogóle nie było. Niezależnie od przyjętej strategii, plany finansowe JST najbliższa przyszłość szybko zweryfikuje.

Zaloguj się i czytaj więcej

Przedsiębiorcy zaufali PZU, czas na samorządy

Rozmowa z Marcinem Żółtkiem, wiceprezesem TFI PZU.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jak i kiedy naliczać wpłaty do PPK?

Zgodnie z zasadami, na których opierają się Pracownicze Plany Kapitałowe, każdy pracodawca współfinansuje wpłaty, które następnie trafiają na rachunki uczestników. Ta sama zasada obowiązuje w jednostkach samorządu terytorialnego. Oprócz samego finansowania wpłat, co miesiąc każda jednostka zatrudniająca powinna obliczyć ich wysokość, a następnie przekazać wpłaty – zarówno te finansowane ze środków pracodawcy, jak i pobierane od pracownika – do instytucji finansowej. Jak prawidłowo określić wysokość wpłat oraz w jakim terminie je przekazywać? Odpowiedzi na te pytania udzieli ekspert Monika Andrzejczyk z PFR TFI.

Zaloguj się i czytaj więcej

Edukacja zmierza ku zapaści

Samorządowcy z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego piszą do ministra edukacji i nauki o potrzebie gruntownych zmian w systemie finansowania oświaty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Adamczyk*

Jak zmienić budżet bez burmistrza

Istnieją podstawy prawne, aby wójt (burmistrz, prezydent miasta) powierzył wykonywanie kompetencji z zakresu wprowadzania zmian w budżecie swojemu zastępcy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Wdrożenie PPK – zawarcie umowy o zarządzanie i umowy o prowadzenie PPK

Podmioty zatrudniające realizują obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zawierając z wybraną instytucją finansową dwie umowy: umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK. Umowa o zarządzanie stanowi swoiste ramy tworzonego programu i określa podstawowe zasady jego funkcjonowania. Umowę o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych – w ten sposób zapisuje je do PPK.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Lokalne koalicje na rzecz edukacji przyszłości. Poznaj przykłady Warszawy, Lublina i Radomia

Obowiązek zdalnego nauczania przestawił edukację na nowe tory. Dla części szkół i samorządów był to pędzący pociąg, do którego musieli wsiąść niemal „tu i teraz”, starając się odnaleźć w gąszczu nowych rozwiązań i narzędzi cyfrowych. Są jednak miasta w Polsce, którym udało się płynniej wejść w rzeczywistość cyfrowej edukacji i w tym kierunku rozwijać kompetencje technologiczne szkół, nauczycieli i samych uczniów.

Zaloguj się i czytaj więcej

ProfiBaza – profilaktyka zdrowotna dla każdego

System ProfiBaza to uporządkowany i udostępniony ogromny zasób danych, dotyczących sytuacji zdrowotnej ludności, profilaktyki chorób, programów zdrowotnych i promocji zdrowia. Prace nad projektem trwają. Dzięki udostępnionym informacjom łatwiej będzie m.in. skutecznie i efektywnie planować działania z zakresu polityki zdrowotnej na poziomie regionalnym i krajowym. Pozwoli to zwiększyć skuteczność profilaktyki chorób i promocji zdrowia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Dlaczego warto wybrać PKO TFI?

Rozmowa z Andrzejem Piestrzeniewiczem, dyrektorem PKO TFI

Zaloguj się i czytaj więcej

Daria Rychlik*

Zmiany w spółkach handlowych w 2021 r.

Jednostki organizacyjne samorządu – gminne, powiatowe czy wojewódzkie – działają w formie kapitałowych spółek prawa handlowego. W związku z tym ich działalność podlega przepisom kodeksu spółek handlowych oraz innym przepisom nakładającym na nie obowiązki. W 2021 r. wejdą w życie nowe regulacje. Zmieni się forma akcji z papierowej na elektroniczną, wprowadzona też zostanie nowa forma spółki – prosta spółka akcyjna.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Wojciechowski*

Ewidencja ludności z dostępem do odpisów akt USC

Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) oraz organy paszportowe, wykonując zadania przewidziane w przepisach ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, nie mają dostępu do rejestru stanu cywilnego. To powoduje, że konieczne jest dostarczenie danych w postaci odpisów aktów stanu cywilnego przez obywateli. Powstaje projekt nowelizacji ustawy, który to zmieni.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Dobra osobiste gminy i ich ochrona

Jednostki samorządu terytorialnego są nie tylko podmiotami wykonującymi władzę publiczną. Z prawnego punktu widzenia działają także w sferze niewładczej – w sferze prawa cywilnego. Przysługują im zarówno prawa o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Brogowski

Odcięcie wody w mieszkaniu motywuje dłużnika. Ale czy to legalna metoda?

Odcięcie ciepłej wody i centralnego ogrzewania zadłużonemu właścicielowi jest jedną z najbardziej efektywnych metod dochodzenia wierzytelności we wspólnotach mieszkaniowych. Jak pokazuje praktyka, metoda jest bardziej skuteczna nie tylko od monitów i wezwań, ale często także od egzekucji komorniczych, w przypadku których nierzadko okazuje się, że dłużnik nie ma poza lokalem żadnego majątku do zajęcia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Elektrownia słoneczna na dachu budynku

Instalacja OZE może niemal całkowicie zaspokoić zapotrzebowanie budynku na energię wykorzystywaną w częściach wspólnych – na oświetlenie, zasilanie wind czy hydroforów. Co więcej, inwestycję można zrealizować minimalnym nakładem kosztów, korzystając ze wsparcia na przykład wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska.

Zaloguj się i czytaj więcej

W Cieszynie powstanie Transgraniczny Szlak Tramwaju

Rozpoczął się remont jednej z najważniejszych ulic zlokalizowanej w centrum miasta, łączącej Rynek ze Wzgórzem Zamkowym – ulicy Głębokiej. To element większego przedsięwzięcia związanego pod nawą „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”, którego celem jest stworzenie w Cieszynie i Czeskim Cieszynie oryginalnego produktu turystycznego opartego na historii kursującego tam sto lat temu tramwaju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Osiedle w cichej lokalizacji

190 mieszkań w Nakle nad Notecią powstało na deskach kreślarskich warszawskiej pracowni Atelier Tektura. Przyszłe osiedle znajdzie się w otoczeniu głównie niskiej zabudowy i terenów zielonych. Architekci zaproponowali proste, regularne bryły budynków o białym kolorze z szarymi dodatkami oraz ciemną stolarką okienną.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Bielenica

Praca zdalna czy hybrydowa?

Włodarze coraz przychylniej patrzą na pracę urzędników realizowaną w modelu hybrydowym, który choć zyskuje popularność ze względu na pandemię koronawirusa, to nie jest rozwiązaniem nowym. Duże, nowoczesne zakłady tę formę świadczenia pracy wykorzystują od dawna dbając przy tym o dobre samopoczucie pracownika. Czy zatem model pracy hybrydowej góruje nad modelem pracy zdalnej? Przedstawiamy wady i zalety obu rozwiązań oraz wskazujemy, jak zorganizować pracę hybrydową w urzędzie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dr Bartosz Mendyk

Jak określić zasady pracy zdalnej

Pierwsza fala koronawirusa przyniosła często pospieszne i przypadkowe rozwiązania – również w zakresie pracy zdalnej urzędów. Gdy na początku roku pracownicy przystąpili do takiej pracy to – w związku z tym, że była to nowa sytuacja – w zasadzie nikt nie zdawał żadnych pytań. Obecnie pracownicy coraz częściej wskazują przełożonym, że na przykład wzrosły koszty domowe: od prądu, przez wodę i śmieci, po eksploatację urządzeń elektrycznych. Pojawiają się też inne problemy. Warto w regulaminie lub poleceniu takiej formy wykonywania pracy określić zasady nią rządzące.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski

Gdy szef telefonuje o północy

Podstawowe pytanie pracodawców brzmi dziś tak: czy w miejscu pracy wdrożyłem odpowiednie środki profilaktyczne i procedury i przestrzegam ich, aby chronić pracowników przed ryzykiem zarażenia się wirusem? W pojawiających się stanowiskach, zaleceniach i wytycznych coraz trudniej się rozeznać, a miecz odpowiedzialności wisi nad pracodawcą w kodeksach pracy, cywilnym i nawet karnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wybór ławników przez radę

Prawo o ustroju sądów powszechnych nie nakłada na organ uchwałodawczy gminy obowiązku indywidualnego zawiadamiania kandydatów na ławników o terminie sesji, podczas której ma być dokonany wybór ławników do sądów powszechnych. Jednak kandydaci mogą powziąć informację o takiej sesji, ponieważ są to informacje publicznie dostępne.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Marcin Adamczyk*

Praca zdalna po 2 listopada

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie przewidujące, że od 3 listopada urzędy administracji publicznej (w tym samorządowe) będą pracować zdalnie. Zaskoczenia nie było, bo zapowiedź takiej zmiany pojawiła się kilka dni wcześniej, a po konsultacjach z samorządowcami to im pozostawiono decyzję o tym, jak zorganizują pracę. Mimo to nie obyło się bez wątpliwości m.in. dotyczących tego, którzy pracownicy muszą jednak pracować stacjonarnie i co z terminami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Wydzielenie dróg na terenach rolnych i leśnych

Od 1 stycznia 1998 roku obowiązuje – wielokrotnie później nowelizowana – ustawa o gospodarce nieruchomościami. Od początku wątpliwości w obrocie prawnym budził podział terenów rolnych i leśnych. W artykule wyjaśniamy, jak prawidłowo wydzielić drogi na takich terenach, kiedy należy to zrobić z uwzględnieniem ustawy o gospodarce nieruchomościami, a kiedy i czy można ją pominąć.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Mendyk

Sesje rady w czerwonej strefie

Jeszcze nim czerwone strefy objęły cały kraj do redakcji napływały pytania, czy sesje rady mogą w takich realiach w ogóle się odbywać – w mediach toczyła się dyskusja dotycząca możliwości organizacji zdalnych szkoleń i konferencji, a więc obawy były uzasadnione. Dziś to pytanie dotyczy już wszystkich samorządów. Przybywa też wątpliwości związanych z jawnością sesji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Propozycje zmian w gospodarce odpadami

W Rządowym Centrum Legislacji trwają pracę nad projektem nowelizacji ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw (w tym o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Przewiduje między innymi zmiany dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta, doprecyzowanie sposobu postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi oraz uszczegółowienie sposobu obliczania poziomu recyklingu. Jednak samorządowcy bardzo ostrożnie podchodzą do tych propozycji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane