Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 20/1312 - października 3, 2020

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawia: Janusz Król

Nie będziemy uczestniczyć w toczącej się walce politycznej

Głos stowarzyszenia Samorządy dla Polski może być postrzegany jako polityczny tylko w tym sensie, że będziemy starali się reprezentować interesy całego środowiska – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – W Polsce jest kilka korporacji działających na rzecz określonych kategorii samorządu. Nam zależy na tym, żeby ostrzej postawić kwestie, które są wspólne dla wszystkich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Korespondencja

Instytut Monitorowania Mediów to instytucja, która o mediach wie wszystko. Co miesiąc publikuje raport-ranking „Najbardziej opiniotwórcze media”, w którym hierarchizuje tytuły prasowe, telewizje, radia oraz portale internetowe według liczby cytowań ich materiałów w innych tytułach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Pomorze naśladuje Śląsk i walczy o związek metropolitalny

Senat wniósł do Sejmu RP projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim, który jest niemal kopią rozwiązań dotyczących Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dokument został skierowany do zaopiniowania przez organizacje samorządowe oraz do konsultacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Miasto, w którym dobrze się żyje

W jakich miastach chcemy mieszkać? W takich, gdzie dbałość o klimat i ograniczenie zanieczyszczeń idą w parze z oszczędnościami, a bezpieczeństwo mieszkańców to priorytet. Już 77 samorządów w Polsce razem z Orange zmienia swoje miejscowości w bardziej przyjazne. Fotowoltaika, zegary astronomiczne, system termowizji – to realne korzyści dla mieszkańców i oszczędności dla miast.

Zaloguj się i czytaj więcej

Białystok może być dumny z czystej wody

Uzyskanie nie tylko krystalicznie czystej, ale spełniającej rygorystyczne normy jakościowe wody, wymaga systematycznych nakładów inwestycyjnych i zakupu sprawdzonych technologii. Wodociągi Białostockie to jeden z najnowocześniejszych zakładów w Polsce, którego rozwój może być przykładem wzorowego zarządzania jakością.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ciepłownictwo powiatowe na nowych zasadach

Nabór wniosków NFOŚiGW rozpoczął 1 października. O wsparcie mogą teraz aplikować podmioty o mniejszych możliwościach inwestycyjnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Interwencja ZMP w sprawie linii tramwajowych

Dzięki zabiegom Marka Wójcika, pełnomocnika zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacyjnych, resort infrastruktury wycofał się z niekorzystnych dla JST zmian.

Zaloguj się i czytaj więcej

Które miasta dołączyły do grona zwycięzców konkursu Eco-Miasto?

21 września br. podczas Międzynarodowej Konferencji Eco-Miasto 2020. Energia zmian poznaliśmy laureatów 7. edycji konkursu Eco-Miasto. Jury wyłoniło 10 miast, które nagrodzono za prośrodowiskowe działania. Przyznano także nagrody specjalne oraz wyróżnienie Ministra Klimatu. Za co nagrodzono poszczególne miasta?

Zaloguj się i czytaj więcej

Samorządy oraz spółki komunalne powierzają korespondencję prywatnemu operatorowi

Urzędy miejskie Skierniewic i Sieradza, Koleje Mazowieckie, Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach, warszawski ośrodek pomocy społecznej, przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji – to tylko niektóre z samorządowych jednostek, które zdecydowały się na współpracę z niezależnym operatorem pocztowym Speedmail. Od czasu uwolnienia rynku pocztowego samorządowcy mają większy wybór jeśli chodzi o obsługę korespondencji w ich jednostkach. Mimo że podstawowym kryterium przetargowym pozostaje cena, alternatywni operatorzy pocztowi oferują znacznie więcej, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo doręczeń.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Andrzej Gniadkowski

U nas pieniądze wracają do ubezpieczonych

To co u komercyjnych ubezpieczycieli jest zyskiem, u nas stanowi nadwyżkę, którą oddajemy ubezpieczonym. Wspólnym interesem są jak najbardziej atrakcyjne warunki ubezpieczenia i możliwie pełna ochrona – mówi prezes TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych Rafał Kiliński.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Śpiewok na czele związku

Działający od 7 lat Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego ma nowego przewodniczącego. Jednogłośną decyzją zarządu został nim Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jak i kogo zapisać do PPK?

Zgłoszenie pracowników to jeden z najważniejszych obowiązków pracodawcy podczas wdrażania PPK. Choć w przypadku jednostek sektora finansów publicznych nie obowiązuje kryterium wielkości zatrudnienia przy określaniu terminu przystąpienia do PPK, pracodawcy powinni pamiętać o przygotowaniu listy pracowników – jest ona niezbędna, by w terminie podpisać umowę o prowadzenie PPK. Jak i kogo zapisać do PPK? Na te pytania odpowiada ekspert – Monika Andrzejczyk.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rusza Ostrowski Ekspres Inwestycyjny

Do końca 2023 roku 70-tysięczny Ostrów Wielkopolski zrealizuje pakiet ponad stu inwestycji o łącznej wartości 250 mln zł. Bardzo korzystne wsparcie w wysokości 110 mln zł miasto pozyskało z Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Hodak

Operacja PPK. Zdążyć przed nowym rokiem

Są gminy, które wdrożenie systemu dobrowolnego oszczędzania rozkładają w czasie, inne zostawiają to na ostatnią chwilę. Przyglądamy się działaniom samorządów prawie za pięć dwunasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych może mieć poważne konsekwencje

Postępowanie prowadzone w związku z możliwością naruszenia dyscypliny finansów publicznych jest swoistym postępowaniem dyscyplinarnym. Samorządowcy muszą pamiętać, że nawet drobne nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych mogą spowodować uruchomienie takiej procedury.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dawid Czesyk*

Jak prawidłowo ująć w budżecie dotacje z Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych nie jest zaliczany do państwowych funduszy celowych. Środki RFIL nie stanowią też dotacji. Powyższe determinuje określony sposób ich klasyfikowania, jak również ujmowania w planie dochodów i wydatków jednostki. Charakterystyka opisywanych środków narzuca też sposób ich ujmowania w budżecie lat przyszłych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski

Trudne budżety czy kryzys w budżetach?

Od kilku miesięcy trwa dyskusja o skali strat w samorządowych budżetach, które wynikają nie tylko z pandemii. Padają pytania: jaka jest dziś rzeczywista kondycja budżetów gmin, miast, powiatów i województw?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dieta sołtysa w formie ryczałtu

Zdaniem wojewody, ustalona dla sołtysa w stałej kwocie dieta w formie ryczałtu traci charakter rekompensacyjny, a przyjmuje charakter stałego, miesięcznego wynagrodzenia, niezależnego od kosztów związanych z pełnieniem funkcji. Sąd nie podzielił jednak takiego stanowiska i wyjaśnił, że pojęcie diety zakłada przyjęcie jakiejś średniej dla wydatków, poniesionych kosztów czy kompensacji strat związanych z pełnioną funkcją. Ustalona kwota diety raz będzie je pokrywać, a raz będzie niewystarczająca.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Przasnysz nie zgadza się z roszczeniami przedszkola

Miasto Przasnysz złożyło skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w sprawie roszczeń niepublicznego przedszkola o uzupełnienie dotacji. Samorząd kwestionuje rodzaj wydatków zakwalifikowanych do podstaw dotacji, a także jej charakter. Miasto złożyło także wniosek o włączenie do sprawy Prokuratury Krajowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Ocena zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym

Podział nieruchomości jest dokonywany w jednym postępowaniu administracyjnym, przeprowadzanym w dwóch etapach: opiniowania i wydania decyzji. Opiniując proponowany podział nieruchomości, organ bierze pod uwagę ustalenia planu miejscowego oraz wskazany przez wnioskodawcę cel podziału i dokonuje całościowej oceny, czy wstępny projekt podziału nieruchomości służy temu przeznaczeniu. Podpowiadamy, jak prawidłowo ocenić zaproponowany podział i na co zwrócić szczególną uwagę, by uniknąć błędów. Wydane postanowienie jest bowiem wiążące.

Zaloguj się i czytaj więcej

Daria Rychlik*

Nowe PZP: Raport z realizacji zamówienia

Wśród wielu nowych obowiązków dotychczas nieznanych prawu zamówień publicznych, w nowej ustawie PZP, która zacznie obowiązywać 1 stycznia, pojawia się instytucja raportu z realizacji zamówienia publicznego. Obecnie ustawodawca nie poświęca kwestii wykonania umowy o zamówienie publiczne dużej uwagi. W ocenie twórców nowej ustawy, rozbudowanie regulacji dotyczących wykonywania umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest bardzo ważne. Wykonawca i zamawiający mają współdziałać przy wykonywaniu umowy i dążyć do tego, aby została wykonana w sposób należyty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Nowelizacja prawa budowlanego nie rozwiązuje wszystkich problemów

19 września weszły w życie kolejne zmiany prawa budowlanego (przyjęte przez Sejm 13 lutego 2020 r., DzU 2020, poz. 471). Choć co prawda porządkują zasady przygotowania i realizacji inwestycji, jednak nie rozwiązują żadnego z nabrzmiałych problemów o charakterze systemowym czy administracyjnym-proceduralnym. Wśród najważniejszych zmian trzeba wymienić podział projektu budowlanego na trzy części, a nie jak do tej pory, dwie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Kiedy wykonawca zamówienia musi zatrudniać na umowie o pracę?

Zamawiający zobligowany jest ocenić, czy przy realizacji konkretnego zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi będą wykonywane czynności, które – ze względu na swój przedmiot lub charakter – powinny być realizowane w ramach stosunku pracy z wykonawcą. Prawidłowo przeprowadzona analiza na etapie przygotowania dokumentacji znacząco ułatwi wykonawcom spełnienie oczekiwań zamawiającego oraz wybór najlepszej oferty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane