Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 17/1309 - sierpnia 22, 2020

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawiał: Andrzej Gniadkowski

Recepta na szkołę: zadbaj o dyrektorów i wymagaj

Czasami na różnych konferencjach, gdy mówię, jakie dodatki funkcyjne i motywacyjne mają dyrektorzy w gminie Zakroczym, to ludzie przecierają oczy ze zdumienia. Ja im wtedy odpowiadam: zadbaj o dyrektorów i wymagaj, stale wymagaj – mówi nam w wywiadzie Artur Ciecierski, burmistrz Zakroczymia. – Karta Nauczyciela jako pragmatyka zawodowa powinna bezwzględnie istnieć, wymaga jednak gruntownej przebudowy. Dyrektor powinien dostać konkretne narzędzia, co do możliwości zwalniania nauczycieli, którym mówiąc delikatnie, skończyło się paliwo – dodaje.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Witaj szkoło!

W tym roku powrót do szkoły będzie trudny dla wszystkich. Dla uczniów, bo przez ostatnie miesiące odzwyczaili się od zasiadania w ławkach, dla nauczycieli, bo – jak donoszą niektóre media (choć inne tę informację dementują) – to dzieci są super roznosicielami koronawirusa, dla rodziców z tego samego powodu, co nauczycieli, samorządowców, bo muszą zapewnić środki, aby szkoły były przygotowane na różne warianty funkcjonowania w warunkach pandemii. Ale wrócić trzeba. Navigare necesse est, vivere non est necesse – powiedział Gnejusz Pompejusz i pierwszy wszedł na pokład, gdy mimo złej pogody statki ze zbożem dla Rzymian musiały wyjść z Egiptu w morze.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gryn

Powrót do szkół w cieniu wirusa

Zgodnie z rządowymi zapowiedziami po wakacjach uczniowie wracają do szkół. Nie będzie to jednak sytuacja standardowa, bo powrotowi towarzyszy zagrożenie epidemiologiczne – większe niż w marcu. Czy szkoły są na to przygotowane?

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Włower – a co to takiego?

Brzmi tajemniczo, ale to po prostu kompilacja słów „Włocławek” i „rower”. Tak właśnie nazwany został system rowerów miejskich uruchomiony w czerwcu tego roku dzięki współpracy miasta z konsorcjum Orange Polska i Roovee. Na ramach i przednich widelcach włocławskich jednośladów znalazły się charakterystyczne motywy kwiatowe znane dotychczas przede wszystkim z włocławskiego fajansu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Hawryluk*

Zdalne nauczanie – podejście nr 2

Pandemia wymusiła błyskawiczne wdrożenie narzędzi informatycznych do pracy zdalnej w wielu firmach i instytucjach. Przed największym wyzwaniem stanęły jednak szkoły i inne podmioty z branży edukacyjnej. Koniec wakacji to dobry moment, żeby ocenić, jak sobie z nim poradziły i zastanowić się, jakie działania są potrzebne, żeby poprawić ich sytuację w rozpoczynającym się, nowym roku szkolnym. Musimy się bowiem liczyć z ponownym, okresowym zamykaniem wybranych lub nawet wszystkich placówek. Trzeba zadać sobie pytanie, jaka powinna być rola samorządów w procesie oceny i ewentualnej poprawy jakości kształcenia na odległość.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Liszka-Michałka*

Wraca dyskusja o finansowaniu edukacji domowej

Po trzech latach od wprowadzonych zmian, polegających m.in. na obowiązku rejonizacji i ograniczeniu nadmiernego finansowania edukacji domowej, pojawił się projekt przywracający wcześniejsze, krytykowane przepisy. Uchwalenie projektu negatywnie wpłynęłoby na finanse samorządów i przywracałoby możliwość wystąpienia usuniętych poprzednimi zmianami nieprawidłowości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Budotechnika 2.0, czyli nowy wymiar małej architektury

Mała architektura miejska towarzyszy nam każdego dnia. Wiaty przystankowe, szalety miejskie, gabloty ogłoszeniowe na stałe wpisały się w obraz miast i gmin. O historii polskich przystanków, zabezpieczeniu przed wirusami, 30-letniej współpracy z samorządami oraz małej architekturze 2.0 rozmawiamy z Katarzyną Mazur-Chytrą, Dyrektor Zarządzającą Budotechnika Sp. z o.o.

Zaloguj się i czytaj więcej

Czas na zmiany

Opłata miejscowa i uzdrowiskowa to tematy powracające niczym bumerang. Rząd co jakiś czas proponuje zmiany, a ostatnia, mająca na celu częściową centralizację, została wyjątkowo negatywnie odebrana przez włodarzy miejscowości turystycznych. Mimo że rząd odrzucił projekt i nie zakłada wprowadzenia niekorzystnych rozwiązań, to jednak trudno mówić, że problemy w kontekście tzw. opłat turystycznych należą już do przeszłości. Urzędy skarżą się na brak aktualizacji zapisów ustawy, szarą strefę wynajmujących oraz na turystów, którzy dążą do ominięcia płatności. O obecnej sytuacji rynkowej rozmawiamy z Mileną Jaczewską, dyrektor ds. rozwoju firmy Travelhost sp. z o.o., która podjęła się digitalizacji procesu pobierania i rozliczania opłaty miejscowej oraz uzdrowiskowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Struzik*

Zamiast dzielić, dopuście Mazowsze do Polski Wschodniej

Wielokrotnie spotkałem się z zarzutami nierównego, niesprawiedliwego traktowania regionów w kontekście wsparcia unijnego i środków z budżetu województwa. Najbardziej podatnym gruntem dla tego sposobu prowadzenia narracji przez polityków jest region radomski, bardzo doświadczony w czasie transformacji i borykający się z wieloma potrzebami. Oczywiście, jest to próba antagonizowania wewnętrznego poszczególnych regionów Mazowsza i budowania na tej płaszczyźnie kapitału politycznego.

Zaloguj się i czytaj więcej

PPK w samorządzie – wdrożenie krok po kroku

Pracownicze plany kapitałowe stają się elementem pracowniczej rzeczywistości w większości miejsc pracy. Dotychczas do programu przystąpiło ponad 1,2 miliona uczestników, którzy zgromadzili na swoich rachunkach przeszło 1,65 mld złotych . Z początkiem 2021 r. do programu przystąpi sektor finansów publicznych, czyli m.in. jednostki samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Wydanie prawidłowego pozwolenia na budowę wymaga skomplikowanych analiz

W urzędowej praktyce postępowań dotyczących wydania pozwoleń na budowę można spotkać się z poglądem, że istota takich spraw sprowadza się do zbadania zgodności projektu budowlanego z decyzją o warunkach zabudowy/planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Postępowanie przeprowadzone w oparciu o takie założenie może skutkować wydaniem decyzji obarczonej kwalifikowanymi wadami prawnymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Wróblewski*

Nowe prawo komunikacji elektronicznej

„Takiego projektu jeszcze nie było. Reguluje cały polski sektor łączności elektronicznej, zastępuje obowiązujące obecnie Prawo telekomunikacyjne” – taką informację możemy znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji informującej o rozpoczęciu konsultacji nowego Prawa komunikacji elektronicznej. Należy się z nią zgodzić nie tylko dlatego, że składa się ona z aż 411 artykułów – obecne przepisy „tylko 265” – a wraz z projektem ustawy go wprowadzającej (UC 46) ponad 500.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka

Instytucja kultury bez prewspółczynnika – może odliczyć cały VAT

Instytucja kultury organizując nieodpłatne imprezy, ma na celu zwiększenie przychodu w ramach działalności gospodarczej – przełomowy wyrok NSA.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dr Jacek Murzydło*

Nowe zasady rejestracji jachtów

Weszły w życie nowe regulacje dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających. W sporym stopniu dotyczą one także działalności starostw, których obowiązki się zmienią.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Świtlińska-Robutka*

Procedury wynikające z ochrony gruntów rolnych blokują rozwój gmin

Na obszarach o w pełni wykształconej, zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, zmiana przeznaczenia gruntów na nierolnicze nie powinna wymagać zgody ministra. Wobec braku w przepisach zasad kwalifikowania terenu do obszaru o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej należałoby posługiwać się pewnymi kryteriami w celu jego określenia. Konkretna propozycja zapisów jest jednym z elementów tego artykułu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Włodawa rozpoczyna wielką przebudowę rynku

W budynku zwanym Czworobokiem, stojącym na placu, doszło do pojedynku Bohuna z Wołodyjowskim (przynajmniej według legendy). Rynek wkrótce zmieni się nie do poznania. Miasto przymierza się do jednej z najważniejszych w swojej historii inwestycji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ślub na mecie Ultramaratonu Powstańca w Wieliszewie

Upał i 63 km trudnego terenu nie zniechęciły setek uczestników, którzy wzięli udział w szóstej edycji Ultramaratonu Powstańca w podwarszawskiej gminie Wieliszew. Impreza ma na celu upamiętnienie 63 dni Powstania Warszawskiego. Na mecie niespodzianka: ślub uczestników biegu. Udzielał go wójt gminy Wieliszew niedługo po tym, jak sam bieg ukończył. Świetna organizacja, w tym dodatkowe obostrzenia związane z Koronawirusem, patriotyczna oprawa, zaangażowanie mieszkańców i niepowtarzalna atmosfera powodują, że każdemu chce się tam wracać. Wspólnota jest patronem medialnym biegu, a nasi zawodnicy biorą udział w zmaganiach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksandra Misiun*

Z perspektywy Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners - Jak walczyć o środki z tytułu niedofinansowania zadań zleconych

Finanse JST były przedmiotem szczególnej troski już na długo przed falą epidemii, która niestety jeszcze mocniej przetrzebiła już i tak nadwyrężone portfele samorządów. W aktualnej sytuacji wiele gmin, powiatów i województw zmaga się z koniecznością znalezienia środków, które pozwolą nie tylko poprawić aktualną kondycję, ale również wpłyną na lepsze wyniki finansowe w przyszłych latach. Gdzie w takim razie szukać pieniędzy?

Zaloguj się i czytaj więcej

dr inż. Franciszek Wyrwa*, Michał Wyrwa**, dr Aleksandra Wilkus-Wyrwa***

Wyzwania nauczania zdalnego

Wcześniejsze badania w czasie pandemii wirusa H1N1 wykazały, że kwarantanna i izolacja mogą być traumatyczne zarówno dla dzieci, jak i rodziców (30 proc. dzieci i 25 proc. rodziców wykazywało objawy stresu pourazowego). Wyniki pokazują, że stresory takie jak przedłużony czas trwania izolacji, strach przed infekcją, frustracja, nuda, fake newsy, brak bezpośredniego kontaktu z kolegami i nauczycielami, brak osobistej przestrzeni w domu i niestabilność finansowa rodziny mają trwałe, negatywne skutki dla dzieci i młodzieży. Następuje również nasilenie się przemocy w sytuacji kryzysowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski

W telekolejce po zdrowie

Opiekę zdrowotną reformujemy od lat, ale po każdej mniejszej lub większej zmianie okazuje się, że nam nie wyszło. Teraz służbę zdrowia reformuje koronawirus. Przestawienie lekarzy i pacjentów na epidemiczny tryb działania – przepędziło co prawda kolejkowiczów z przychodni, ale wcale nie skróciło kolejek po poradę.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Mendyk

Na co przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego?

Wydaje się, że zagadnienia wydatkowania funduszu sołeckiego powinny być proste – ustawa o funduszu sołeckim jest zwięzła, zajmuje raptem 5 stron i składa się z 13 artykułów. A jak wskazywał A. Czechow, zwięzłość jest siostrą talentu. Autorzy ustawy nie przewidzieli jednak, że pomysłowość zebrań wiejskich nie ma granic. Pokazujemy najczęściej pojawiające się pomysły na zagospodarowanie pieniędzy z funduszu sołeckiego wraz z opiniami RIO na ten temat.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Mendyk

Fundusz sołecki krok po kroku

Przygotowanie i przeprowadzenie funduszu sołeckiego (z punktu widzenia prawnego) jest umiarkowanie trudne – ważne jest jednak przestrzeganie terminów ustawowych oraz ocena i realizacja zadań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartłomiej Tkaczyk*, Paulina Sobczyk**

Zdalne posiedzenie organów spółek komunalnych

Spółki komunalne mogą od niedawna przeprowadzać zgromadzenia wspólników oraz walne zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o ile umowa bądź statut wprost nie wykluczają takiej możliwości. Do tej pory sytuacja była odwrotna – aby móc zorganizować zdalne posiedzenie, umowa spółki bądź statut musiały przewidywać taką możliwość. To dla spółek duże ułatwienie, ponieważ w większości przypadków przeprowadzenie zgromadzenia wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie będzie wymagało zmiany umowy spółki lub statutu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Daria Rychlik

Nowe PZP: konflikt interesów, czyli wyłączenie osób z postępowania

Nowe prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany dotyczące wyłączania osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Prowadząc postępowanie trzeba będzie, po pierwsze, zebrać oświadczenia od większego grona osób, po drugie, przestrzegać terminów ich złożenia, a po trzecie – monitorować przebieg postępowania, żeby w porę zidentyfikować moment wyłączenia osób wykonujących czynności w postępowaniu i tym samym ustalić, jakie czynności należy powtórzyć. Te zmiany mogą być przyczyną wydłużenia postępowania, a w niektórych przypadkach stanowić podstawę do jego powtórzenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Oświadczenia, utrata wadium oraz zmiana umowy o zamówienie publiczne w czasie epidemii

W czasie trwania ograniczeń związanych z wystąpieniem COVID-19 Urząd Zamówień Publicznych publikował opinie i wskazówki dla zamawiających i wykonawców. Poruszył w nich m. in. kwestie utraty wadium, braku możliwości przedstawienia dokumentów niezbędnych do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zmiany umowy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane