Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 16/1308 - sierpnia 8, 2020

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawia: Janusz Król

Cztery miasta łączą siły

Dlaczego rywalizacja się nie opłaca, jak stworzyć efekt synergii, jakie wartości wnoszą członkowie porozumienia – opowiada Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Nie ma róży bez kolców

Fundusz Inwestycji Lokalnych jednak zadziała. Postrzegany jako „kiełbasa wyborcza” da gminom, miastom i powiatom konkretne pieniądze na odrobienie strat w trakcie ataku pandemii koronawirusa na światową gospodarkę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Wilk*

Jak odwołać wójta, burmistrza lub prezydenta w referendum?

Nieco prowokacyjny tytuł zachęcić ma do refleksji nad tym, jakie ryzyko powodują różne sposoby odwoływania władz JST z inicjatywy radnych. Problem w tym roku nabiera znaczenia, bo jeśli radni drugi raz z rzędu nie udzielą wotum zaufania wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, to mogą podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania włodarza. Jednak czy ten tryb jest najprostszym rozwiązaniem dla radnych, krytycznie oceniających działalność organu wykonawczego? Niekoniecznie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gryn

Szpitale na wirusowym zakręcie

Choć epidemia poprawiła sytuację finansową wielu samorządowych szpitali, stworzyła nowe problemy, którymi już zamartwiają się dyrektorzy tych placówek. Dlatego apelują do rządzących o systemowe rozwiązania, które pomogą im spokojnie powrócić do normalności.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Lubomierz – zielona energia od Orange zasila wodociągi

Rosnące ceny energii martwią nie tylko indywidualnych klientów, ale również samorządy i przedsiębiorstwa, w tym komunalne. Okazuje się jednak, że jest na to sposób. Jaki? W Izerach już to wiedzą.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Białek*

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe w systemie odpadów komunalnych

W gospodarce odpadami 2019 rok był bardzo burzliwy, ale 2020 też od samego początku nie zapowiadał się spokojnie. W szczególnej sytuacji – w świetle ustawowych obowiązków – znalazły się spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Mając ograniczone możliwości wpływu na system gospodarowania odpadami ponoszą skutki jego niedoskonałości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Wynagrodzenia w sektorze samorządowym jako informacja publiczna

Aktywiści walczący o przejrzystość życia publicznego potrafią zasypywać burmistrzów i prezydentów miast wnioskami o ujawnienie zarobków urzędników. Czy wysokość wszystkich wynagrodzeń podlega udostępnieniu? A co z pensjami nauczycieli w szkołach, których organem prowadzącym jest samorząd?

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksander Jankowski*

Wykształceni i utalentowani nie muszą wybierać metropolii

Wartościowi pracownicy to największy kapitał. Jak go przyciągnąć? Przykład Chin pokazuje, że w walce o specjalistów z dobrym CV małe miasta mogą wygrać z aglomeracjami. Kartą przetargową okazują się mieszkania. To ważny sygnał dla polskich samorządów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Trybunał przyznał rację samorządom

Szeroko oprotestowywana w 2018 roku zmiana przepisów dotyczących elektrowni wiatrowych, która zmniejszyła dochody gmin, jest niezgodna z konstytucją – przyznał 22 lipca br. Trybunał Konstytucyjny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Dominiak*

Dubaj odchodzi całkowicie od papieru

Załatwianie spraw administracyjnych bez kartki papieru i ani jednej pieczątki? Obieg elektronicznych dokumentów zamiast elektroniczny obieg drukowanych? Ich wymiana wyłącznie w postaci cyfrowej między urzędami? Marzenia. Właśnie spełniają je w Dubaju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Łódzkie metro, czyli budowa tunelu podziemnej kolei

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe pokazała wizualizacje wejść do przystanków na trasie kolei średnicowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ewa Bożko-Kozikowska*

Grunt za mieszkanie

Analizujemy, co dla samorządów oznacza projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, będący podstawą prawną programu „Grunt za mieszkanie".

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka*

Ministerstwo zmienia zdanie w sprawie VAT

Samorządy nie muszą już raportować do VAT czynności z zakresu edukacji publicznej i opieki społecznej. Tak wynika z interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów z 10 czerwca 2020 r., dotyczącej czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej. Konieczne jest dostosowanie postępowania i niekiedy procedur do nowego podejścia fiskusa. Należy jednak zwrócić uwagę, że ministerstwo nie powiedziało wprost: czynności dotyczących edukacji publicznej i opieki społecznej są poza VAT, lecz zakreśliło warunki, aby taka sytuacja mogła wystąpić.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski

Pogodzić RODO z ochroną danych osobowych

Ochrona danych osobowych i sfery naszej prywatności w działalności administracji publicznej stanowi jedną z bardziej newralgicznych kwestii prawnych i praktycznych. Powstaje pytanie, jak pogodzić dostęp do dokumentów i innych informacji publicznych z prawem do ochrony danych osobowych. Problem w tym, że zasady określone w RODO nie mają pełnego odzwierciedlenia w naszych regulacjach dotyczących dostępu do informacji publicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od decyzji

Po nowelizacji kpa, obowiązującej od 1 czerwca 2017 r., wprowadzony został przepis art. 127a, który umożliwił zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Wyroki sądów dotyczące tego, kiedy można skutecznie dokonać takiej czynności, są jednak niejednolite. NSA uważa, że możliwe jest skuteczne zrzeczenie się prawa odwołania od decyzji administracyjnej już w dniu doręczenia lub ogłoszenia decyzji stronie postępowania. Należy jednak mieć świadomość istniejących wątpliwości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marek Rotkiewicz*

Rekompensowanie nadgodzin w samorządzie

Sposób rekompensaty pracy nadliczbowej wybiera pracownik. Rozliczanie nadgodzin obejmuje również większość osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. Szczególne zasady oddawania dodatkowej pracy zawarte w przepisach o pracownikach samorządowych dotyczą przy tym jedynie pracy w godzinach nadliczbowych, a nie pracy w dniach wolnych od pracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Wilk*

Czy radny może zostać rachmistrzem terenowym?

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, działając jako gminni komisarze spisowi, w czerwcu 2020 r. ogłosili nabór na kandydatów na rachmistrzów terenowych. Ich zadaniem będzie przeprowadzanie wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych, od których pozyskają dane na potrzeby statystyki publicznej. Tegoroczny powszechny spis rolny będzie się odbywał od 1 września do 30 listopada. Czy rachmistrzem terenowym może być także radny gminny?

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Koszty cyklu życia produktu w zamówieniach publicznych

Nadal wielu zamawiających podejmuje decyzję o zakupie produktu lub usługi w oparciu o kryteria krótkoterminowe, zazwyczaj cenę. Obliczenie tylko kosztów zakupu bez uwzględnienia kosztów posiadania ponoszonych w czasie użytkowania urządzenia lub usługi może okazać się zgubne. Urząd Zamówień Publicznych przygotował szereg narzędzi umożliwiających uwzględnienie kosztów cyklu życia produktu podczas zamówień publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane